Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 57160 công văn

61

Công văn 9235/BGTVT-KHĐT năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: - Các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Các Vụ, Thanh tra Bộ; - Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án. Ngày 03/8/2017, Chính phủ

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

62

Công văn 16/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-KTXD,Công văn 16 2012,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/BXD-KTXD V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Hà

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

63

Công văn 16/VPCP-ĐP điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

16/VPCP-DP,Công văn 16 2012,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/VPCP-ĐP V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

64

Công văn 11296/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

ngày 15 tháng 11 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 10 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: Bộ Tài chính theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

65

Công văn 5447/VPCP-KTTH năm 2017 về tăng cường thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

cường thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh

Ban hành: 26/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

66

Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2433/PTM-VP ngày 16 tháng 10 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong quý III năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: Các cơ quan theo chức thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì,

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

67

Công văn 1966/TCT-CS năm 2017 thực hiện Nghị Quyết 19-2017/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

--------------- Số: 1966/TCT-CS V/v thực hiện Nghị Quyết số 19-2017/NQ-CP. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2017

68

Công văn số 1305/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu theo khoản 16, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

149/2005/NĐ-CP; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 16, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản

Ban hành: 25/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

69

Công văn 1157/VPCP-KTTH triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP, 02/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1157/VPCP-KTTH,Công văn 1157 2011,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1157/VPCP-KTTH V/v triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011, Nghị quyết

Ban hành: 27/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

70

Công văn 4127/VPCP-KTTH năm 2017 triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

khai Nghị quyết số 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017. Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4608/BTC-CST ngày 07 tháng 4 năm 2017 và số 4902/BTC-CST ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc triển

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

71

Công văn 1902/BYT-QLD năm 2017 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

30/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cơ sở kinh doanh dược. Ngày 07 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết số 30/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

72

Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

484/CP-KGVX,Công văn 484 2019,Chính phủ,Đính chính Nghị định,Luật Bảo vệ môi trường,Hướng dẫn thi hành Luật ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 484/CP

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

73

Công văn 5760/VPCP-KGVX năm 2014 thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP và 44/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

2014. 2. Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 12, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện nhiệm vụ số 16 nêu tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

74

Công văn 284/UBDT-CSDT năm 2017 về triển khai Nghị quyết 52/NQ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v triển khai Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Công thương; Nội vụ;

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

75

Công văn 109/HĐND-VP năm 2014 đính chính Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về Bảng giá các loại đất năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

109/HDND-VP,Công văn 109,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 109/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

76

Công văn 8631/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2099/PTM-VP ngày 16 tháng 9 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 8 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: 1. Các cơ quan theo chức thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

77

Công văn 8129/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 1879/PTM-VP ngày 16 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 7 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: 1. Các cơ quan theo chức thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

78

Công văn 5531/TCHQ-PC năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

5531/TCHQ-PC V/v trả lời các kiến nghị của DN tại Công văn số 1625/PTM-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2019, theo Công văn số 1625/PTM-VP

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

79

Công văn 6835/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nam tại công văn số 1625/PTM-VP ngày 17 tháng 7 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong quý II năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: 1. Các cơ quan theo chức năng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

80

Công văn 11933/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 11933/TCHQ-GSQL V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thực hiện điểm 3 Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 của Chính phủ về việc thống

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175