Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 16/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 57160 công văn

41

Công văn 2989/BGTVT-KHĐT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2989/BGTVT-KHDT,Công văn 2989 2019,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị quyết,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

42

Công văn 16/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế về tiền sử dụng đất khi đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá bán nhà ở tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-QLN,Công văn 16 2014,Bộ Xây dựng,bán nhà ở tái định cư,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-QLN V/v: Trả lời Sở Xây dựng Thừa Thiên

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

43

Công văn 2452/BTP-KTrVB năm 2015 về báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

kết tình hình thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2015 Kính gửi: - Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

44

Công văn 16/BXD-KTXD năm 2014 vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-KTXD,Công văn 16 2014,Bộ Xây dựng,Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BXD-KTXD V/v: một số vướng mắc trong đầu tư xây

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

45

Công văn 11699/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 11699/VPCP-CN V/v thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8130/BKHĐT-QLĐT ngày 14 tháng 11 năm 2018) về việc thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

46

Công văn số 952/CP-CN ngày 16/08/2002 của Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP của Chính phủ về nội dung đấu thầu và sửa đổi Quy chế Đấu thầu

952/CP-CN,Công văn 952 2002,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 952/CP-CN V/v: Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP của Chính phủ về nội dung đấu thầu và sửa đổi Quy chế Đấu thầu Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2002

Ban hành: 16/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

47

Công văn 02/HĐND-TT năm 2014 điều chỉnh Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND và 17/2013/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

02/HDND-TT,Công văn 02 2014,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 02/HĐND-TT V/v điều chỉnh Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND và Nghị

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

48

Công văn 2262/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP (NQ 63) về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

49

Công văn 16/BXD-QLN trả lời Công văn 562/SXD-B61 về việc tiếp nhận và quản lý nhà ở của một số cơ quan bàn giao sang cho thành phố do Bộ Xây dựng ban hành

16/BXD-QLN,Công văn 16 2013,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn việc tiếp nhận và quản lý nhà ở,Nhà ở của một số cơ quan bàn giao ,Tiếp nhận và quản lý ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

50

Công văn 5663/VPCP-KTN năm 2013 phân công chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

51

Công văn 16/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

16/GSQL-TH,Công văn 16,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O,C/O mẫu D ,C/O mẫu D do Philippines cấp,Chứng nhận xuất xứ,Chứng nhận xuất xứ hàng hóa,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

52

Công văn 239/BGTVT-CQLXD năm 2014 quy định xử lý văn bản đề nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

trình tổ chức thực hiện các dự án công trình giao thông theo Nghị quyết số 13 -NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Bộ Giao thông vận tải đã

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2015

53

Công văn 15/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 16/CV-CIRI đề nghị hướng dẫn quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

16/CV-CIRI ngày 13/02/2014 của Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 16/CV-CIRI đề ngày 13/02/2014 của Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất đề nghị hướng dẫn

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

54

Công văn 7370/BYT-TB-CT năm 2017 về thực hiện nội dung Nghị quyết 131/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 15/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 36/2016/NĐ-CP). Thực hiện

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

55

Công văn 7165/BYT-TB-CT năm 2017 về thực hiện nội dung Nghị quyết 131/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị) Ngày 15/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP về quản lý trang

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

56

Công văn 3481/BNN-KH năm 2013 danh mục và thứ tự ưu tiên đối với dự án kết cấu hạ tầng quốc gia trọng điểm giai đoạn 2011-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

của Bộ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ (Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2013

57

Công văn 14084/BTC-CST năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

75/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 09/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017. Tại điểm 9 Nghị quyết số 75/NQ-CP

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

58

Công văn 1978/BXD-QLN năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo

Ban hành: 25/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

59

Công văn 1809/BKHĐT-KTNN năm 2019 hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Công văn số 1011/VPCP-KTTH ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2019 số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn sử dụng nguồn vốn dự phòng 10% của Chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

60

Công văn 16/GSQL-GQ3 năm 2015 vướng mắc hủy tờ khai hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

16/GSQL-GQ3,Công văn 16 2015,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc ,Hủy tờ khai hải quan ,Hàng hóa nhập khẩu,Cục Giám sát quản lý về hải quan ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175