Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 178227 văn bản

61

Quyết định 16/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH. Trần Văn Chiến BIỂU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA THỊ XÃ HÒA THÀNH (Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Tây Ninh) Biểu 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: Đơn vị

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

62

Quyết định 16/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

16/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Dân,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

63

Quyết định 16/QĐ-UBND về phân công thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2020

16/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Kiên Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

64

Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Sơn La

16/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/QĐ-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

65

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định Chỉ thị của Ủy ban tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

66

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Quản lý Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk,Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk,Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk 2021,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

67

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,An toàn phòng chữa cháy với nhà ở riêng lẻ Hồ Chí Minh,An toàn phòng chữa cháy nhà ở kết hợp kinh doanh,Phòng chữa cháy nhà ở kết hợp sản xuất Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

68

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Kon Tum

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Kon Tum,Quản lý xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách Kon Tum,Quản lý hoạt động xe vận tải trung chuyển hành khách,Quản lý xe vận tải trung chuyển hành khách tỉnh Kon Tum,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

69

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Hưng Yên,Chức năng của Sở Giáo dục tỉnh Hưng Yên,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Giáo dục tỉnh Hưng Yên,Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

70

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quyết định 19/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi quản lý công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi,Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

71

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Lai Châu,Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Lai Châu,Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ 2021,Giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tỉnh Lai Châu,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

72

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Bắc Giang,Quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ Bắc Giang,Quản lý tổ chức bộ máy biên chế và lao động hợp đồng,Tổ chức bộ máy biên chế và công chức viên chức Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

73

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn do tỉnh Bến Tre ban hành

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Bến Tre,Bãi bỏ Quyết định 03/2021/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre,Bãi bỏ giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn Bến Tre,Giá nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

74

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2021/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 10 tháng 5 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC, HUYỆN ĐẠ HUOAI, HUYỆN ĐẠ TẺH VÀ HUYỆN CÁT TIÊN,

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

75

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2015/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Sửa đổi Quyết định 21/2015/QĐ-UBND Vĩnh Phúc,Sửa đổi vị trí chức năng Ban Thi đua Sở Nội vụ Vĩnh Phúc,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Sở Nội vụ Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

76

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay và Quyết định 43/2020/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 26/2013/NQ-UBND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Long An,Bãi bỏ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND tỉnh Long An,Bãi bỏ danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế,Danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế tỉnh Long An,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

77

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định 49/2019/QĐ-UBND

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 49/2019/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi Quy định quản lý cây xanh đô thị Hải Dương,Quản lý cây xanh đô thị tỉnh Hải Dương 2021,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

78

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2023

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Bình Định,Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khuyến nông,Định mức áp dụng cho mô hình khuyến nông Bình Định,Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông Bình Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

79

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đối với dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT do tỉnh Đồng Nai ban hành

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Đồng Nai,Mức giá sử dụng đường bộ với dự án đường 319 Đồng Nai,Mức giá sử dụng đường 319 với cao tốc Long Thành,Mức giá sử dụng đường với cao tốc Long Thành Dầu Giây,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

80

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung mổ số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Nam Định,Sửa đổi chức năng Sở Văn hóa Nam Định,Sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hóa Nam Định,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169