Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2009/TT- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 198120 văn bản

1

Thông tư 16/2009/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

16/2009/TT-BTNMT,Thông tư 16 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chuẩn kỹ thuật,Môi trường,Quốc gia,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/2009/TT

Ban hành: 07/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2009

2

Thông tư 16/2009/TT-BYT hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

16/2009/TT-BYT,Thông tư 16 2009,Bộ Y tế,Tiếp nhận,Nạn nhân bạo lực gia đình,Chăm sóc sức khỏe,Cơ sở khám chữa bệnh,Báo cáo thống kê,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2009/TT

Ban hành: 22/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2009

3

Thông tư 16/2009/TT-NHNN sửa đổi Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 07/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

16/2009/TT-NHNN,Thông tư 16 2009,Ngân hàng Nhà nước,Quy chế phát hành giấy tờ có giá,Sửa đổi,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- Số: 16/2009/TT

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

4

Thông tư 16/2009/TT-BGTVT quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

16/2009/TT-BGTVT,Thông tư 16 2009,Bộ Giao thông vận tải,Văn bản quy phạm pháp luật,Giao thông Vận tải,Soạn thảo văn bản pháp luật,Thẩm định văn bản pháp luật,Ban hành văn bản pháp luật,Rà soát văn bản pháp luật,Hệ thống hóa văn bản pháp luật,Kiểm tra văn bản pháp luật,Xử lý văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ GIAO

Ban hành: 05/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2009

5

Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT về việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

16/2009/TT-BGDDT,Thông tư 16 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tiêu chuẩn giáo sư,Tiêu chuẩn phó giáo sư,Bổ nhiệm Giáo sư,Bổ nhiệm Phó Giáo sư,Miễn nhiệm Phó giáo sư,Miễn nhiệm Giáo sư,Cách chức giáo sư,Cách chức Phó giáo sư,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

6

Thông tư 16/2009/TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2008/TT-BXD hướng dẫn quản lý đường đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

16/2009/TT-BXD,Thông tư 16 2009,Bộ Xây dựng,Quản lý đường đô thị,Sửa đổi,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 16/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2009

7

Thông tư 16/2009/TT-BCT về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương do Bộ Công thương ban hành

16/2009/TT-BCT,Thông tư 16 2009,Bộ Công thương,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản pháp luật,Văn bản quy phạm pháp luật,Bộ Công thương BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/2009/TT

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2009

8

Thông tư 16/2009/TT-BKHCN hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

16/2009/TT-BKHCN,Thông tư 16 2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kiểm tra nhà nước,Chất lượng hàng hóa,Kiểm tra chất lượng hàng hóa,Lưu thông trên thị trường,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 02/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

9

Thông tư 16/2009/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

16/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 16 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình khung cao đẳng nghề,Chương trình khung trung cấp nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 20/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2009

10

Thông tư 16/2009/TT-BNN về đánh số tai bò sữa, bò thịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/2009/TT-BNN,Thông tư 16 2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đánh số tai bò sữa bò thịt BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2009/TT-BNN Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2009

11

Thông tư 16/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 69/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước

16/2009/TT-BTC,Thông tư 16 2009,Bộ Tài chính,Tín dụng đầu tư,Tín dụng xuất khẩu,Sửa đổi,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 16/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

12

Thông tư 16/2009/TT-BCA(C11) về việc tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ôtô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

16/2009/TT-BCA(C11),Thông tư 16 2009,Bộ Công An,Kiểm định an toàn kỹ thuật,Bảo vệ môi trường,Xe máy chuyên dùng,Xe ô tô chuyên dùng,Lực lượng Công an nhân dân BỘ CÔNG AN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

13

Thông tư 30/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT hướng dẫn xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

30/2012/TT-BGDDT,Thông tư 30 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sửa đổi Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT ,Hủy bỏ công nhận ,Xét công nhận,Bổ nhiệm miễn nhiệm,Đạt tiêu chuẩn,Chức danh giáo sư phó giáo sư,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

14

Thông tư 16/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

16/2021/TT-BTC,Thông tư 16 2021,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC,Quản lý tài chính Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích,Bãi bỏ Thông tư quản lý Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

15

Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 16 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp,Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển nông thôn,Chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp nông thôn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

16

Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH về định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

16/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 16 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trung cấp,Định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo cao đẳng,Định mức kinh tế đào tạo trình độ cao đẳng,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

17

Thông tư 16/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

16/2020/TT-BTNMT,Thông tư 16 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình,Công tác lấy mẫu địa chất tại công trình khai đào,Công tác lấy mẫu khoáng sản tại công trình khai đào,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

18

Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

16/2020/TT-NHNN,Thông tư 16 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN,Mở và sử dụng tài khoản thanh toán,Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

19

Thông tư 16/2020/TT-BYT về tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

16/2020/TT-BYT,Thông tư 16 2020,Bộ Y tế,Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông y dược,Tiêu chuẩn giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông,xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông,Giải thưởng công tác y dược cổ truyền,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

20

Thông tư 16/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

16/2020/TT-BGTVT,Thông tư 16 2020,Bộ Giao thông vận tải,Công bố vùng nước cảng biển thuộc Thái Bình,Công bố vùng nước cảng biển thuộc Nam Định,Vùng nước cảng biển thuộc Cảng vụ Thái Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106