Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 159795 văn bản

161

Quyết định 3390/QĐ-BGDĐT năm 2020 về giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3390/QD-BGDDT,Quyết định 3390 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài,Giao nhiệm vụ bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiếng Việt,Nhiệm vụ đánh giá cấp chứng chỉ tiếng Việt,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

162

Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3227/QD-BGDDT,Quyết định 3227 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục,Công bố thủ tục hành chính Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2020

163

Quyết định 3162/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025

3162/QD-BGDDT,Quyết định 3162 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kế hoạch phòng chống thiên tai,Kế hoạch phòng chống thiên tai 2021 2025,Bộ Giáo dục phòng chống thiên tai 2021 2025,Giáo dục,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

164

Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2988/QD-BGDDT,Quyết định 2988 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục,Phân công nhiệm vụ của Thứ trưởng Giáo dục,Phân công nhiệm vụ chức vụ Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2020

165

Quyết định 2984/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2984/QD-BGDDT,Quyết định 2984 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công bố thủ tục hành chính về giáo dục mầm non,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục mầm non,Thủ tục hành chính về giáo dục mầm non Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

166

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về phân cấp quản lý và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Kiên Giang,Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm,Quản lý Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm,Cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

167

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bắc Ninh ban hành Quy chế công tác thi đua,Bắc Ninh ban hành Quy chế công tác khen thưởng,Quy chế công tác thi đua khen thưởng Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

168

Quyết định 2866/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2866/QD-BGDDT,Quyết định 2866 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ,Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ,Bộ Giáo dục thực hiện Nghị định thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

169

Quyết định 2855/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2855/QD-BGDDT,Quyết định 2855 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục tiểu học,Công bố thủ tục hành chính giáo dục tiểu học,Công bố thủ tục hành chính về giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

170

Quyết định 2859/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 142/-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2859/QD-BGDDT,Quyết định 2859 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kế hoạch thực hiện Quyết định 142/-TTg,Xây dựng đội ngũ trí thức đẩy mạnh công nghiệp hóa,Xây dựng đội ngũ trí thức đẩy mạnh hiện đại hóa đất nước,Lao động - Tiền lương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

171

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Quản lý công chức xã phường Bắc Kạn,Phân cấp quản lý công chức xã Bắc Kạn,Phân cấp quản lý công chức thị trấn Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

172

Quyết định 2727/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2727/QD-BGDDT,Quyết định 2727 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng,Phân công nhiệm vụ các Thứ trưởng,Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và Thứ trưởng,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

173

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2020/-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quyết định 01/2020/-UBND Yên Bái,Sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất Yên Bái,Hệ số điều chỉnh giá đất Yên Bái 2020,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

174

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Quảng Bình,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Quảng Bình,Bảng giá tính thuế tài nguyên có tính chất giống nhau,Giá tính thuế tài nguyên có tính lý hóa giống nhau,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

175

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ Tuyên Quang,Sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ,Quy chế vận hành Phần mềm quản lý dữ liệu công chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

176

Quyết định 2669/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành, nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2020 do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

2669/QD-BGDDT,Quyết định 2669 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chất lượng đầu vào ngành giáo viên trình độ đại học,Chất lượng đầu vào đào tạo giáo viên trình độ đại học,Chất lượng đầu vào Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

177

Quyết định 2670/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2670/QD-BGDDT,Quyết định 2670 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe,Đảm bảo chất lượng đối với nhóm ngành sức khỏe,Nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

178

Quyết định 2650/QĐ-BGDĐT năm 2020 về ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2650/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THỦ QUỸ CHO VIÊN CHỨC KIÊM NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

179

Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2566/QD-BGDDT,Quyết định 2566 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phòng chống Covid-19 trong trường học,Sổ tay an toàn phòng chống COVID-19 trường học,Đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

180

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả kèm theo Quyết định 27/2015/-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Hòa Bình,Sửa đổi Quyết định 27/2015/-UBND tỉnh Hòa Bình,Chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả,Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong,Thương mại,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146