Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 159795 văn bản

141

Quyết định 16/QĐ-LĐTBXH về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

16/QD-LDTBXH,Quyết định 16 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch xây dựng văn bản,Xây dựng văn bản,Xây dựng văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

142

Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020

16/QD-UBND,Quyết định 16 2019,Tỉnh An Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/QĐ-UBND An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2019 QUYẾT

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

143

Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

16/QD-UBND,Quyết định 16 2019,Tỉnh Bến Tre,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 05 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

144

Quyết định 709/QĐ-BGDĐT năm 2021 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

709/QD-BGDDT,Quyết định 709 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục sách giáo khoa lớp 2 giáo dục phổ thông,Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong giáo dục phổ thông,Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

145

Quyết định 718/QĐ-BGDĐT năm 2021 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

718/QD-BGDDT,Quyết định 718 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục sách giáo khoa lớp 6 giáo dục phổ thông,Sách giáo khoa lớp 6 trong cơ sở giáo dục phổ thông,Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

146

Quyết định 712/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

712/QD-BGDDT,Quyết định 712 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục môn Tiếng Hàn Ngoại ngữ 1,Chương trình giáo dục môn Tiếng Hàn năm thí điểm,Giáo dục phổ thông môn Tiếng Đức Ngoại ngữ 1 hệ 10,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

147

Quyết định 16/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/QD-UBND,Quyết định 16 2019,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 03 tháng 01 năm

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

148

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông hệ thống đường tỉnh,Bảo vệ kết cấu giao thông hệ thống đường tỉnh Quảng Ninh,Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông hệ thống đường tỉnh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

149

Quyết định 567/QĐ-BGDĐT năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020

56. Quyết định 10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2006 Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

150

Quyết định 480/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo

480/QD-BGDDT,Quyết định 480 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính,Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính,Số hóa kết quả thủ tục hành chính đang còn hiệu lực,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

151

Quyết định 335/QĐ-BGDĐT năm 2021 quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

335/QD-BGDDT,Quyết định 335 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh,Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích cho thuê,Tài sản sử dụng vào kinh doanh tại đơn vị sự nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

152

Quyết định 4871/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4871/QD-BGDDT,Quyết định 4871 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021,Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục,Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

153

Quyết định 4786/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4786/QD-BGDDT,Quyết định 4786 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tuyển sinh,Thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

154

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 05/2016/-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Thành phố Cần Thơ,Sửa đổi Quyết định 05/2016/-UBND Cần Thơ,Bãi bỏ một phần Quyết định 05/2016/-UBND,Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

155

Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT về Quy định quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

16/2012/TT-BGDDT,Thông tư 16 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khoa học và công nghệ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2012

156

Quyết định 4322/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2021 (Đợt 1)

4322/QD-BGDDT,Quyết định 4322 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường Đợt 1,Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường,Nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ 2021,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

157

Quyết định 4008/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học; lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4008/QD-BGDDT,Quyết định 4008 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục mầm non,Thủ tục hành chính về cơ sở vật chất trường học,Bộ Giáo dục công bố thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

158

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Quảng Nam,Phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Nam,Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Nam,Quy định phòng cháy chữa cháy rừng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

159

Quyết định 3822/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y tế trong trường học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3822/QD-BGDDT,Quyết định 3822 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác y tế trong trường học,Tài liệu truyền thông phòng chống COVID-19,Phê duyệt tài liệu truyền thông về COVID-19,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

160

Quyết định 3767/QĐ-BGDĐT năm 2020 về ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3767/QD-BGDDT,Quyết định 3767 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục,Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại ,Hoạt động đối ngoại của Bộ Giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69