Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 159523 văn bản

121

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2023

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Bình Định,Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khuyến nông,Định mức áp dụng cho mô hình khuyến nông Bình Định,Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông Bình Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

122

Quyết định 1440/QĐ-BGDĐT năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1440/QD-BGDDT,Quyết định 1440 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng,Phân công nhiệm vụ của các Thứ trưởng,Phân công nhiệm vụ Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

123

Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

12/2006/QD-BGDDT,Quyết định 12 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông,Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

124

Quyết định 1403/QĐ-BGDĐT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

1403/QD-BGDDT,Quyết định 1403 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế,Tiêu chuẩn định mức trang bị xe ô tô trong lĩnh vực y tế,Tiêu chuẩn trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

125

Quyết định 10/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học An ninh trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

10/2006/QD-BGDDT,Quyết định 10 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Chương trình khung giáo dục,Bộ chương trình khung giáo dục đại học,Đại học khối ngành Khoa học An ninh,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** Số: 10/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

126

Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

06/2006/QD-BGDDT,Quyết định 06 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 06/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006

Ban hành: 17/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

127

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đối với dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao giữa đường 319 với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT do tỉnh Đồng Nai ban hành

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Đồng Nai,Mức giá sử dụng đường bộ với dự án đường 319 Đồng Nai,Mức giá sử dụng đường 319 với cao tốc Long Thành,Mức giá sử dụng đường với cao tốc Long Thành Dầu Giây,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

128

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung mổ số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 23/2016/-UBND

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 23/2016/-UBND Nam Định,Sửa đổi chức năng Sở Văn hóa Nam Định,Sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn Sở Văn hóa Nam Định,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

129

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp tỉnh Ninh Thuận,Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

130

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 17/2016/-UBND

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh An Giang,Sửa đổi Quyết định 17/2016/-UBND tỉnh An Giang,Sửa đổi Quy định chức năng Sở Xây dựng tỉnh An Giang,Sửa đổi Quy địnhnhiệm vụ Sở Xây dựng tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

131

Quyết định 04/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

04/2006/QD-BGDDT,Quyết định 04 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sửa đổi quy chế thi,Trung học phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

132

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác,Kinh phí sử dụng xe phục vụ công tác Thái Nguyên,Khoán kinh phí dùng xe phục vụ công tác nhà nước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

133

Quyết định 16/2021/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/2021/QD-TTg,Quyết định 16 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông,Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet,Quyền sử dụng kho số viễn thông tên miền Internet,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

134

Quyết định 1044/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1044/QD-BGDDT,Quyết định 1044 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tiếp nhận xử lý văn bản của Bộ Giáo dục,Quy chế xử lý phát hành văn bản của Bộ Giáo dục,Quy chế phát hành quản lý văn bản của Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

135

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 08/2019/-UBND

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Lào Cai,Sửa đổi quy định vị trí Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai,Sửa đổi quy định nhiệm vụ Chi cục Thủy lợi Lào Cai,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

136

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Chức năng của Văn phòng Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh,Nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh,Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

137

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục VII và Phụ lục VIII kèm theo Quyết định 48/2017/-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Sửa đổi Quyết định 48/2017/-UBND Huế,Sửa đổi giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Huế,Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Huế,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

138

Quyết định 878/QĐ-BGDĐT năm 2021 về thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

878/QD-BGDDT,Quyết định 878 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho cơ sở giáo dục,Mẫu nhà vệ sinh cho cơ sở giáo dục mầm non,Mẫu nhà vệ sinh cho cơ sở giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

139

Quyết định 16/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

16/QD-QLD,Quyết định 16,Cục Quản lý dược,Thu hồi số tiếp nhận,Công bố sản phẩm mỹ phẩm ,Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/QĐ

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

140

Quyết định 709/QĐ-BGDĐT năm 2021 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

709/QD-BGDDT,Quyết định 709 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục sách giáo khoa lớp 2 giáo dục phổ thông,Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong giáo dục phổ thông,Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69