Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 159207 văn bản

101

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2021/-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn do tỉnh Bến Tre ban hành

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Bến Tre,Bãi bỏ Quyết định 03/2021/-UBND tỉnh Bến Tre,Bãi bỏ giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn Bến Tre,Giá nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

102

Quyết định 22/2006/QĐ-BGDĐT về bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

22/2006/QD-BGDDT,Quyết định 22 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Nhà giáo chưa đạt trình độ chuẩn,Bồi dưỡng nhà giáo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2006/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 12/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

103

Quyết định 18/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực các môn văn hóa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

18/2006/QD-BGDDT,Quyết định 18 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chọn học sinh vào đội tuyển quốc gia,Kỳ thi Olympic quốc tế,Kỳ thi Olympic khu vực,Môn văn hóa,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** Số: 18/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

104

Quyết định 20/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông theo Quyết định 18/2002/-BGD&ĐT và được sửa đổi tại Quyết định 46/2002/-BGD&ĐT, Quyết định 12/2004/-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

20/2006/QD-BGDDT,Quyết định 20 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc THCS,Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc THPT,Quy chế sửa đổi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

105

Quyết định 19/2006/QĐ-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông sửa đổi Quyết định 17/2002/-BGD&ĐT,Quyết định 13/2004/-BGD&ĐT, Quyết định 06/2005/-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

19/2006/QD-BGDDT,Quyết định 19 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế sửa đổi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

106

Quyết định 2295/2006/QĐ-BGDĐT phê duyệt mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2295/2006/QD-BGDDT,Quyết định 2295 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Mẫu thiết bị dạy học,Lớp 10,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 2295/-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

107

Quyết định 17/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

17/2006/QD-BGDDT,Quyết định 17 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục thiết bị dạy học,Lớp 10,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- Số: 17/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

108

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Điều chỉnh bảng giá đất Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng,Bổ sung bảng giá đất huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng,Điều chỉnh bảng giá đất huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

109

Quyết định 1465/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1465/QD-BGDDT,Quyết định 1465 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Thanh tra kiểm tra tuyển sinh trình độ đại học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

110

Quyết định 15/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

15/2006/QD-BGDDT,Quyết định 15 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kiểm tra xử lý văn bản,Soạn thảo văn bản pháp luật giáo dục,Thẩm định văn bản pháp luật giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

111

Quyết định 14/2006/QĐ-BGDĐT về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

14/2006/QD-BGDDT,Quyết định 14 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức hoạt động,Thanh tra cơ sở giáo dục,Cơ sở giáo dục đại học,Cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

112

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2015/-UBND quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Sửa đổi Quyết định 21/2015/-UBND Vĩnh Phúc,Sửa đổi vị trí chức năng Ban Thi đua Sở Nội vụ Vĩnh Phúc,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Sở Nội vụ Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

113

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2013/-UBND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đầu tư trực tiếp và cho vay và Quyết định 43/2020/-UBND sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 26/2013/NQ-UBND về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Long An,Bãi bỏ Quyết định 26/2013/-UBND tỉnh Long An,Bãi bỏ danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế,Danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế tỉnh Long An,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

114

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định 49/2019/-UBND

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 49/2019/-UBND Hải Dương,Sửa đổi Quy định quản lý cây xanh đô thị Hải Dương,Quản lý cây xanh đô thị tỉnh Hải Dương 2021,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

115

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2023

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Bình Định,Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khuyến nông,Định mức áp dụng cho mô hình khuyến nông Bình Định,Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông Bình Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

116

Quyết định 13/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

13/2006/QD-BGDDT,Quyết định 13 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế đào tạo,Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp,Đào tạo trung cấp vừa làm vừa học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** Số: 13/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

117

Quyết định 1440/QĐ-BGDĐT năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1440/QD-BGDDT,Quyết định 1440 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng,Phân công nhiệm vụ của các Thứ trưởng,Phân công nhiệm vụ Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

118

Quyết định 1403/QĐ-BGDĐT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

1403/QD-BGDDT,Quyết định 1403 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế,Tiêu chuẩn định mức trang bị xe ô tô trong lĩnh vực y tế,Tiêu chuẩn trang bị xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

119

Quyết định 12/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

12/2006/QD-BGDDT,Quyết định 12 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông,Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2006/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

120

Quyết định 10/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học An ninh trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

10/2006/QD-BGDDT,Quyết định 10 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Chương trình khung giáo dục,Bộ chương trình khung giáo dục đại học,Đại học khối ngành Khoa học An ninh,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** Số: 10/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182