Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 159794 văn bản

81

Quyết định 1835/QĐ-BGDĐT về danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1835/QD-BGDDT,Quyết định 1835 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở đào tạo tham gia đào tạo nâng cao năng lực giảng viên,Ngành đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên,Ngành đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

82

Quyết định 1749/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1749/QD-BGDDT,Quyết định 1749 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bổ sung sách giáo khoa lớp 2 sử dụng giáo dục phổ thông,Bổ sung sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông,Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

83

Quyết định 29/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình tiếng Chăm dùng để đào tạo giáo viên dạy tiếng Chăm cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

29/2006/QD-BGDDT,Quyết định 29 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình tiếng Chăm,Vùng dân tộc miền núi,Cán bộ công chức vùng dân tộc,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

84

Quyết định 30/2006/QĐ-BGDĐT về Chương trình dạy tiếng Chăm cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

30/2006/QD-BGDDT,Quyết định 30 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình tiếng Chăm,Cán bộ công chức vùng dân tộc,Vùng dân tộc miền núi,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

85

Quyết định 28/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

28/2006/QD-BGDDT,Quyết định 28 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung giáo dục đại học,Khối ngành sư phạm,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 28/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

86

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Quản lý Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk,Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk,Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk 2021,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

87

Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học kèm theo Quyết định 38/2004/-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

27/2006/QD-BGDDT,Quyết định 27 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kiểm định chất lượng trường đại học,Sửa đổi quyết định,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2006/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2006

88

Quyết định 26/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

26/2006/QD-BGDDT,Quyết định 26 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Người Việt Nam ở nước ngoài,Chương trình dạy tiếng Việt,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 26/2006/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 27/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

89

Quyết định 1726/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ năm 2022 để đưa ra tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1726/QD-BGDDT,Quyết định 1726 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục đề tài khoa học để đưa ra tổ chức tuyển chọn,Đề tài khoa học công nghệ để đưa ra tổ chức tuyển chọn,Phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ 2022,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

90

Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

25/2006/QD-BGDDT,Quyết định 25 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 25/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 26  tháng 6 năm

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2006

91

Quyết định 1667/QĐ-BGDĐT về danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1667/QD-BGDDT,Quyết định 1667 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý,Cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản giáo dục,Cơ sở đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

92

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,An toàn phòng chữa cháy với nhà ở riêng lẻ Hồ Chí Minh,An toàn phòng chữa cháy nhà ở kết hợp kinh doanh,Phòng chữa cháy nhà ở kết hợp sản xuất Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

93

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2018/-UBND Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Bãi bỏ Quyết định 07/2018/-UBND tỉnh Bạc Liêu,Bãi bỏ sử dụng hộ chiếu ngoại giao tỉnh Bạc Liêu,Bãi bỏ quản lý hộ chiếu công vụ tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

94

Quyết định 1627/QĐ-BGDĐT năm 2021 quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1627/QD-BGDDT,Quyết định 1627 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Soạn thảo ban hành quyết định cá biệt của Bộ Giáo dục,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục,Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

95

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Kon Tum

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Kon Tum,Quản lý xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách Kon Tum,Quản lý hoạt động xe vận tải trung chuyển hành khách,Quản lý xe vận tải trung chuyển hành khách tỉnh Kon Tum,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

96

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Hưng Yên,Chức năng của Sở Giáo dục tỉnh Hưng Yên,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Giáo dục tỉnh Hưng Yên,Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

97

Quyết định 24/2006/QĐ-BGDĐT về Đề cương chi tiết 11 môn học hệ dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

24/2006/QD-BGDDT,Quyết định 24 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hệ dự bị đại học,Đề cương chi tiết 11 môn học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 24/2006/QĐ-BGDĐT

Ban hành: 29/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2009

98

Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1596/QD-BGDDT,Quyết định 1596 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kế hoạch báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia,Khung trình độ quốc gia với Khung tham chiếu trình độ ASEAN,Tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

99

Quyết định 1595/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1595/QD-BGDDT,Quyết định 1595 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục Chương trình khoa học cấp bộ đưa ra tuyển chọn,Chương trình khoa học cấp bộ đưa ra thực hiện 2022,Danh mục Chương trình cấp bộ đưa ra thực hiện 2022,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

100

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 19/2019/-UBND

16/2021/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quyết định 19/2019/-UBND tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi quản lý công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi,Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69