Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 159252 văn bản

21

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 6 năm

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2013

22

Quyết định 16/2006/QĐ-BXD quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

16/2006/QD-BXD,Quyết định 16 2006,Bộ Xây dựng,Thiết kế điển hình,Thiết kế mẫu công sở,Mẫu công sở hành chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2006/QĐ-BXD Hà

Ban hành: 05/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

23

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND bổ sung và điều chỉnh một số điều của Quyết định 70/2005/-UBND về việc ban hành Quy định về mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 30 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 30/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

24

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND quy định xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh do tỉnh Kiên Giang ban hành

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Kiên Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 30 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 30/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2013

25

Quyết định 16/2006/QĐ-BCN ban hành tiêu chuẩn ngành Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

16/2006/QD-BCN,Quyết định 16 2006,Bộ Công nghiệp,Tiêu chuẩn Sành sứ,Tiêu chuẩn Thủy tinh Công nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 16/2006/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 26 tháng 5  năm 2006

Ban hành: 26/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2006

26

Quyết định 16/2006/QĐ-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

16/2006/QD-BYT,Quyết định 16 2006,Bộ Y tế,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Trung tâm Giám định Y khoa,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2006/QĐ

Ban hành: 17/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

27

Quyết định 16/2006/QĐ-BBCVT ban hành cước hoà mạng, cước thông tin và phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động GSM do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

16/2006/QD-BBCVT,Quyết định 16 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,Cước dịch vụ thông tin di động GSM,Dịch vụ điện thoại di động GSM,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

28

Quyết định 16A/2006/QĐ-UBND về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum

16A/2006/QD-UBND,Quyết định 16A 2006,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16A/2006/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 09 tháng 05 năm 2006

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

29

Quyết định 16B/2006/QĐ-UBND về bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Kon Tum

16B/2006/QD-UBND,Quyết định 16B 2006,Tỉnh Kon Tum,Ca máy,Giá thiết bị thi công,Thiết bị thi công,Tỉnh Kon Tum,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

30

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND về Bảng phân loại đường phố làm căn cứ tính thuế nhà, đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Đắk Nông,Bảng phân loại đường phố,Thuế Nhà Đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 16/2006/QĐ

Ban hành: 04/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2010

31

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Trà Vinh,Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,Đo lường chất lượng hàng hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

32

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 14 tháng 4 năm 2006

Ban hành: 14/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

33

Quyết định 16/2006/QĐ-NHNN bổ sung Điểm 5 Phụ lục 3 về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

16/2006/QD-NHNN,Quyết định 16 2006,Ngân hàng Nhà nước,Hệ thống mã ngân hàng,Giao dịch thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2006/QĐ-NHNN Hà

Ban hành: 13/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

34

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND về giá thuê mặt nước, đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh An Giang,Giá thuê mặt nước,Đơn giá thuê đất,Tỉnh An Giang,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2006/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

35

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QÐ-UBND Tam Kỳ, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

36

Quyết định 16/2006/QĐ-BGTVT ban hành tiêu chuẩn ngành về Tổ chức bảo dưỡng tầu bay 22 TCN 337 – 06 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

16/2006/QD-BGTVT,Quyết định 16 2006,Bộ Giao thông vận tải,Tổ chức bảo dưỡng tàu bay,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16/2006/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

37

Quyết định 16/2006/QĐ-BTM về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

16/2006/QD-BTM,Quyết định 16 2006,Bộ Thương mại,Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu,Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài,Khu công nghệ cao Hòa Lạc,Ủy quyền Ban quản lý,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2006/QĐ

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

38

Quyết định 16/2006/QĐ-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ EU, Hoa Kỳ và Australia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

16/2006/QD-BTC,Quyết định 16 2006,Bộ Tài chính,Mức thuế suất nhập khẩu,Hàng dệt may từ Australia,Hàng dệt may từ EU,Hàng dệt may từ Hoa Kỳ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

39

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 112/2005/-TTg về phê duyệt Đề án ''Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010'' ở tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Gia Lai,Xây dựng xã hội học tập,Thành lập ban chỉ đạo,2005 2010,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 20 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

40

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND bổ sung điều khoản trong Quyết định 109/2005/-UBND bổ sung chính sách riêng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hồ chứa nước Nước Trong do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

16/2006/QD-UBND,Quyết định 16 2006,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 17/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79