Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/2006/QĐ-BGDĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 159734 văn bản

181

Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2472/QD-BGDDT,Quyết định 2472 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2,Công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp năm 2020,Điều chỉnh cơ sở giáo dục kiểm tra công tác coi thi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

182

Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT về điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (Đợt 2) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2438/QD-BGDDT,Quyết định 2438 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2438/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

183

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Thái Bình,Quản lý nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh Thái Bình,Quản lý nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh sử dụng ngân sách,Quản lý nhiệm vụ công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

184

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 67/2016/-UBND

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quyết định 67/2016/-UBND Quảng Ngãi,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Quảng Ngãi,Sửa đổi chức năng Sở Giao thông tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

185

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giám sát kinh doanh theo phương thức đa cấp Vũng Tàu,Phối hợp thanh tra kinh doanh đa cấp Vũng Tàu,Quy chế phối hợp giám sát kinh doanh đa cấp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

186

Quyết định 2401/QĐ-BGDĐT về sửa đổi nhiệm vụ tại Quyết định 296/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020” thực hiện năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2401/QD-BGDDT,Quyết định 2401 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Sửa đổi Quyết định 296/QĐ-BGDĐT,Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục mầm non,Đào tạo bồi dưỡng nhà giáo 2018 2020,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

187

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của Hà Nội,Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại,Hoạt động thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

188

Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2398/QD-BGDDT,Quyết định 2398 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 đợt 2,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

189

Quyết định 2299/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt bộ tài liệu "Văn hóa học đường" dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2299/QD-BGDDT,Quyết định 2299 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phê duyệt bộ tài liệu Văn hóa học đường,Tài liệu Văn hóa học đường cho học sinh tiểu học,Tài liệu Văn hóa học đường cho trung học cơ sở,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

190

Quyết định 2284/QĐ-BGDĐT năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2284/QD-BGDDT,Quyết định 2284 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục ,Công bố thủ tục hành chính Bộ Giáo dục,Thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

191

Quyết định 2262/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021

2262/QD-BGDDT,Quyết định 2262 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường,Nhiệm vụ giáo dục đưa ra tuyển chọn thực hiện từ 2021,Phê duyệt nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường,Giáo dục,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

192

Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT năm 2020 về công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2172/QD-BGDDT,Quyết định 2172 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chế độ báo cáo định kỳ thuộc quản lý Bộ Giáo dục,Bộ Giáo dục công bố danh mục chế độ báo cáo,Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

193

Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2171/QD-BGDDT,Quyết định 2171 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2020,Điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục coi thi,Phân công cơ sở giáo dục coi thi tốt nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

194

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ các hạng mục, công trình theo cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên,Mức hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,Doanh nghiệp,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

195

Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

ương trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

196

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi thù lao cho Ông Từ tại các Đền thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ ban hành

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Phú Thọ,Mức chi thù lao cho Ông Từ tỉnh Phú Thọ,Chi thù lao cho Ông Từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng,Thù lao Ông Từ tại Đền thuộc Khu di tích Đền Hùng Phú Thọ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

197

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2011/-UBND quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do tỉnh Tiền Giang ban hành

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ Quyết định 42/2011/-UBND tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ Quyết định thể thức trình bày văn bản hành chính,Bãi bỏ Quyết định kỹ thuật trình bày văn bản hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

198

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Bình Dương,Bảng giá tính thuế tài nguyên 2020,Bảng giá tính thuế tài nguyên Bình Dương,Bình Dương ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

199

Quyết định 2046/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường mở mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021

2046/QD-BGDDT,Quyết định 2046 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2021,Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường,Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường 2021,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

200

Quyết định 2043/QĐ-BGDĐT về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2043/QD-BGDDT,Quyết định 2043 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020,Công khai dự toán ngân sách nhà nước,Công bố dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223