Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 16/ĐK-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 125463 văn bản

1

Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2021 về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16/CT-TTg,Chỉ thị 16 2021,Thủ tướng Chính phủ,Cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động,Nâng cao mức sống của công nhân lao động,Đảm bảo việc làm bền vững của công nhân lao động,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

2

Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, mùa năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2021,Tỉnh Nghệ An,Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ hè thu tỉnh Nghệ An,Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa Nghệ An,Chỉ đạo sản xuất vụ hè thu vụ mùa tỉnh Nghệ An 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

3

Thông báo 16/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 97)

16/TB-BCD,Thông báo 16 2021,Kết luận về công tác phòng chống dịch Covid-19,Công tác phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội,Kết luận Phó Chủ tịch về phòng chống dịch COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

4

Kế hoạch 16/KH-VKSTC về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

16/KH-VKSTC,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bồi dưỡng công chức ngành Kiểm sát nhân dân,Bồi dưỡng viên chức ngành Kiểm sát nhân dân,Đào tạo viên chức ngành Kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

5

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

16/NQ-CP,Nghị quyết 16 2021,Chính phủ,Chi phí cách ly y tế trong phòng chống dịch COVID-19,Chi phí khám chữa bệnh trong phòng chống dịch COVID-19,Chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

6

Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

16/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật,Chương trình trợ giúp người khuyết tật Tuyên Quang,Chương trình trợ giúp người khuyết tật 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

7

Kế hoạch 16/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021

16/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Ninh Bình,Thi hành xử lý vi phạm hành chính tỉnh Ninh Bình,Công tác thi hành về xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

8

Hướng dẫn 16/HD-VKSTC về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

16/HD-VKSTC,Hướng dẫn 16 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác khen thưởng Kỷ niệm chương năm 2021,Công tác xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021,Khen thưởng xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

9

Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

16/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Thực hiện Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng,Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp Đà Nẵng,Chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn Đà Nẵng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

10

Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

16/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Trợ giúp xã hội cho người tâm thần Huế 2021,Trợ giúp người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng Huế,Phục hồi chức năng cho trẻ em tự kỷ Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

11

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi Khánh Hòa,Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

12

Kế hoạch 16/KH-UBND thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

16/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Công tác giám định tư pháp tỉnh Sơn La,Kế hoạch công tác giám định tư pháp Sơn La,Thực hiện công tác giám định tư pháp tỉnh Sơn La,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

13

Kế hoạch 16/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

16/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Nghệ An,Công tác phòng chống tham nhũng năm 2021,Phòng chống tham nhũng tỉnh Nghệ An năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

14

Quyết định 16/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

16/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

15

Quyết định 16/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

16/QD-UBND,Quyết định 16 2021,Tỉnh Tây Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Hòa Thành,Kế hoạch sử dụng đất của thị xã Hòa Thành,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

16

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư ban hành định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

16/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 16 2020,Bộ Xây dựng,Thông tư định mức xây dựng,Thông tư quy định định mức xây dựng,Hợp nhất Thông tư định mức xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

17

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm Cà Mau 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm Cà Mau,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

18

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Thành phố Hà Nội,Phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hà Nội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

19

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

16/VBHN-BGTVT,Văn bản hợp nhất 16 2020,Bộ Giao thông vận tải,Thông tư báo cáo hoạt động ngành hàng không dân dụng,Thông tư báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng,Hợp nhất Thông tư báo cáo số liệu hàng không dân dụng,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

20

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Thành phố Hà Nội,Nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2020 2021,Nhiệm vụ năm học 2020 2021 Hà Nội,Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 ngành Giáo dục,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228