Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1592/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33306 công văn

1

Công văn 1592/VPCP-QHĐP năm 2018 về giải quyết kiến nghị của các địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

1592/VPCP-QHDP,Công văn 1592 2018,Văn phòng Chính phủ,Giải quyết kiến nghị,Việc giải quyết kiến nghị ,Giải quyết kiến nghị của các địa phương,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

2

Công văn 1592/BYT-TB-CT năm 2020 về sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán in vitro chẩn đoán vi rút Corona (SARS-CoV-2) do Bộ Y tế ban hành

1592/BYT-TB-CT,Công văn 1592 2020,Bộ Y tế,Trang thiết bị y tế,Sinh phẩm y tế,Chẩn đoán y tế,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/BYT-TB-CT V/v sản xuất, nhập khẩu

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

3

Công văn 1592/VPCP-KGVX năm 2016 hướng dẫn công tác tuyển sinh hệ cao đẳng do Văn phòng Chính phủ ban hành

1592/VPCP-KGVX,Công văn 1592,Văn phòng Chính phủ,Hệ Cao Đẳng,Công tác tuyển sinh hệ cao đẳng,Hướng dẫn tuyển sinh hệ cao đẳng ,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/VPCP-KGVX V/v hướng

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

4

Công văn 1592/LĐTBXH-BHXH năm 2015 giải quyết vướng mắc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước năm 1995 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

1592/LDTBXH-BHXH,Công văn 1592 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công văn vướng mắc tai nạn lao động,Giải quyết vướng mắc bệnh nghề nghiệp,Công văn giải quyết chế độ tai nạn lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

5

Công văn 1592/TCHQ-GSQL năm 2015 thực hiện mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1592/TCHQ-GSQL V/v thực hiện mức hiệu suất năng lượng tối thiểu Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Bộ Công Thương. Trong quá trình thực hiện lộ trình áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 51/2011/-TTg ngày 12/9/2011 và Quyết định số 78/2013/

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

6

Công văn 1592/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

1592/TCQLDD-CKSQLSDDD,Công văn 1592 2014,Tổng cục Quản lý đất đai,Kiểm kê đất đai,Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2015

7

Công văn 1592/TTg-KTN năm 2014 rà soát dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trong Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1592/TTg-KTN,Công văn 1592 2014,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng ,Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/TTg-KTN V/v rà

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

8

Công văn 1592/BNN-TCLN thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trình lâm sinh nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1592/BNN-TCLN,Công văn 1592 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thanh toán vốn đầu tư,Công trình lâm sinh ,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592

Ban hành: 28/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2012

9

Công văn 1592/TCHQ-GSQL trả lời Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan do Tổng cục Hải quan ban hành

1592/TCHQ-GSQL,Công văn 1592 2012,Tổng cục Hải quan,C/O mẫu D do Thái Lan cấp , Trả lời Thương vụ Việt Nam ,C/O mẫu D ,Vướng mắc C/O mẫu D ,C/O mẫu D Thái Lan cấp,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

10

Công văn 1592/CT-TTHT về hoá đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1592/CT-TTHT,Công văn 1592,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Hoá đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/CT-TTHT V/v: Hoá đơn, chứng từ.

Ban hành: 13/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

11

Công văn 1592/TCT-HTQT về miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi tiền cho vay do Tổng cục Thuế ban hành

1592/TCT-HTQT,Công văn 1592 2010,Tổng cục Thuế,Miễn thuế,Lãi tiền cho vay,Việt Nam và Hàn Quốc,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1592/TCT-HTQT V/v miễn thuế theo

Ban hành: 13/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2010

12

Công văn số 1592/TCHQ-GSQL về việc xác định loại hình gia công theo qui định tại Điều 178 Luật Thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

1592/TCHQ-GSQL,Công văn 1592 2009,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1592/TCHQ-GSQL V/v xác định loại hình gia công theo qui định

Ban hành: 25/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2009

13

Công văn số 1592/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT

1592/TCT-PCCS,Công văn 1592 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1592/TCT-PCCS V/v: Chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế Tp Hà Nội

Ban hành: 25/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2007

14

Công văn số 1592/LS-XNC của Cục Lãnh sự về việc quy định mới về xuất nhập cảnh của Hungary

1592/LS-XNC,Công văn 1592 2006,Cục Lãnh sự,Xuất nhập khẩu,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO CỤC LÃNH SỰ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1592/LS-XNC V/v quy định mới về xuất nhập cảnh của Hungary Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006

Ban hành: 19/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2006

15

Công văn số 1592/CP-CN ngày 17/11/2003 của Chính phủ về việc kết quả đấu thầu gói thầu BC1 và BC3 dự án xây dựng cầu Bãi Cháy

1592/CP-CN,Công văn 1592 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1592/CP-CN V/v kết quả đấu thầu gói thầu BC1 và BC3 dự án xây dựng cầu Bãi Cháy Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Kế

Ban hành: 17/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

16

Công văn 1592/TCHQ-KTTH về thu chênh lệch giá đối với một số mặt hàng xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

phúc --------------- Số: 1592/TCHQ-KTTH V/v thu chênh lệch giá đối với một số mặt hàng XNK Hà Nội, ngày11 tháng 4 năm 2000 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. - Căn cứ Quyết định số 195/1999/-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ - Căn cứ

Ban hành: 11/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

17

Công văn 2675/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện chế độ tai nạn lao động theo Công văn 1592/LĐTBXH-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2675/BHXH-CSXH,Công văn 2675 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Tai nạn lao động,Chế độ tai nạn lao động,Thực hiện chế độ tai nạn lao động,Chế độ tai nạn theo 1592/LĐTBXH-BHXH ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

18

Công văn 266/UBDT-CSDT năm 2015 về thẩm tra dự thảo Đề án theo Quyết định 755/-TTg tỉnh Gia Lai do Ủy ban Dân tộc ban hành

theo Quyết định 755/-TTg tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ủy ban Dân tộc nhận được Công văn số 401/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ngày 04 tháng 02 năm 2015 về việc đề nghị thẩm tra Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

19

Công văn 679/UBND-KT năm 2017 về 08 tuyến buýt thí điểm năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

Số: 679/UBND-KT V/v 08 tuyến buýt thí điểm năm 2016 Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: - Sở Tài chính; - Sở Giao thông vận tải. Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 1592/TTrLN: GTVT-TC ngày 15/12/2016 của Liên ngành: Giao thông

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

20

Công văn 747/UBDT-CSDT năm 2017 về góp ý dự thảo Đề án tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 1592/QĐ-TTg và Quyết định 755/-TTg. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện các chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, định canh định cư; Số hộ chưa được hưởng chính sách trong thời gian qua; Kiến nghị giải pháp thực hiện. 2.3. Tại Phần thứ hai, Mục II, Khoản 2, Tiết c (hỗ trợ vay vốn theo Quyết định số

Ban hành: 03/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188