Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1592/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 215122 văn bản

1

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án xử lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1592/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 08 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050. CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

2

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2020 quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2019-2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/QĐ-UBND Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2019 - 2020 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

3

Quyết định 1592/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2017

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

4

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển Chương trình khí sinh học tỉnh Bắc Giang

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2016,Tỉnh Bắc Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

5

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định 336/-BTC

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2016,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/QĐ-UBND Bình Định, ngày 11 tháng 5 năm

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

6

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2015 công bố 56 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2015,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 12 tháng 11 năm

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2015

7

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2014,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 24/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

8

Quyết định 1592/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013 tỉnh Cà Mau

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2013,Tỉnh Cà Mau,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 30 tháng 10

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

9

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2013,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 29 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

10

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2013,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1592/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 16 tháng 07

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

11

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Số: 1592/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 09 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

12

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2010,Tỉnh Bến Tre,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 14 tháng 7 năm 2010

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

13

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2010 ban hành mẫu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 1592/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

14

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Số: 1592/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2011

15

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc 7 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

---------------- Số: 1592/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 28 tháng 5 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2009 THUỘC 7 HUYỆN NGHÈO CỦA TỈNH THANH HÓA, THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30a/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG

Ban hành: 28/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

16

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2009 về chuẩn nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2009 – 2013 của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2009,Thành phố Hà Nội,Mức chuẩn nghèo,Chuẩn cận nghèo,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1592/QĐ-UBND

Ban hành: 07/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

17

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2008 đổi tên Sở Giao thông Công chính thành Sở Giao thông vận tải và chuyển chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị từ Sở Giao thông vận tải sang Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

phúc ------------------- Số: 1592/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH THÀNH SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CHUYỂN CHỨC NĂNG, TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TỪ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI SANG SỞ XÂY

Ban hành: 06/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

18

Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch phát triển đào tạo nghề từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015 của tỉnh Kiên Giang

1592/QD-UBND,Quyết định 1592 2007,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 22 tháng 8 năm

Ban hành: 22/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

19

Quyết định 1592/2015/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 2237/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý

1592/2015/QD-UBND,Quyết định 1592 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1592/2015/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 04 tháng 5

Ban hành: 04/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2015

20

Quyết định 1592/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1592/QD-TTg,Quyết định 1592 2014,Thủ tướng Chính phủ,Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia ,Chứng thực chữ ký điện tử,Chứng thực chữ ký,Chứng thực chữ ký số,Công nghệ thông tin,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107