Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1592/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 214529 văn bản

61

Quyết định 350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2021

350/QD-UBND,Quyết định 350 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Kế hoạch Chương trình Hành động Ngành Du lịch,Thực hiện Chương trình Hành động Ngành Du lịch,Chương trình Hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

62

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

270/QD-UBND,Quyết định 270 2021,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang,Quy chế lựa chọn thương nhân tái xuất hàng hóa,Quy chế công bố thương nhân tái xuất hàng hóa,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

63

Quyết định 42/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

42/QD-UBND,Quyết định 42 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc,Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tỉnh Tuyên Quang,Cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

64

Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

101/QD-UBND,Quyết định 101 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Số lượng Phó Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc,Số lượng Phó Chánh Văn phòng thuộc Ban Dân tộc,Phòng Chính sách thuộc Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

65

Quyết định 93/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

93/QD-UBND,Quyết định 93 2021,Tỉnh Kon Tum,Chương trình hành động thực hành tiết kiệm,Chương trình thực hành tiết kiệm tỉnh Kon Tum,Chương trình thực hành tiết kiệm năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

66

Quyết định 165/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn

165/QD-UBND,Quyết định 165 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế,Triển khai Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Kạn,Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

67

Quyết định 95/QĐ-UBND về Chương trình hành động về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

95/QD-UBND,Quyết định 95 2021,Tỉnh Kon Tum,Cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Kon Tum,Giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

68

Quyết định 326/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang năm 2021

326/QD-UBND,Quyết định 326 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện An Biên,Phát triển kinh tế xã hội huyện An Biên Kiên Giang,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

69

Quyết định 94/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Kon Tum

94/QD-UBND,Quyết định 94 2021,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư,Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum,Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

70

Quyết định 327/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2021

327/QD-UBND,Quyết định 327 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phát triển kinh tế xã hội huyện An Minh tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện An Minh,Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế huyện An Minh,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

71

Quyết định 330/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025

330/QD-UBND,Quyết định 330 2021,Tỉnh Kiên Giang,Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể Kiên Giang,Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã Kiên Giang,Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Kiên Giang 2021 2025,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

72

Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

233/QD-UBND,Quyết định 233 2021,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh An Giang,Thủ tục hành chính Sở Nội vụ An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

73

Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang

234/QD-UBND,Quyết định 234 2021,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục hành chính Sở Y tế,Công bố thủ tục hành chính tỉnh An Giang,Thủ tục hành chính Sở Y tế An Giang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

74

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

315/QD-UBND,Quyết định 315 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Công bố thủ tục hành chính Sở Du lịch,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa,Thủ tục hành chính Sở Du lịch Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

75

Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

160/QD-UBND,Quyết định 160 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

76

Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

159/QD-UBND,Quyết định 159 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp ,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

77

Quyết định 90/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2021

90/QD-UBND,Quyết định 90 2021,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch cho thuê rừng gắn giao đất thành phố Kon Tum,Cho thuê rừng gắn với giao đất tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

78

Quyết định 629/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

629/QD-UBND,Quyết định 629 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội,Rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hà Nội,Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

79

Quyết định 38/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

38/QD-UBND,Quyết định 38 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

80

Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Trục kết nối, liên thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

268/QD-UBND,Quyết định 268 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy chế Quản lý Trục kết nối liên thông Vũng Tàu,Sử dụng hệ thống Trục kết nối liên thông Vũng Tàu,Vận hành hệ thống Trục kết nối liên thông Vũng Tàu,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188