Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1592/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 214855 văn bản

21

Quyết định 1592/QĐ-BVHTTDL năm 2013 phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động tuyên truyền về gia đình, công tác gia đình trên Báo Văn hóa, Báo Gia đình và Xã hội, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

1592/QD-BVHTTDL,Quyết định 1592 2013,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Báo Văn hóa,Công tác gia đình ,Báo Gia đình và Xã hội,Báo Phụ nữ Việt Nam ,Tuyên truyền trên báo đài ,Báo Pháp luật Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2013

22

Quyết định 1592/QĐ-TTg năm 2009 về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1592/QD-TTg,Quyết định 1592 2009,Thủ tướng Chính phủ,Đất ở,Chính sách hỗ trợ đất sản xuất,Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,Nhà ở,Nước sinh hoạt,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 12/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2009

23

Quyết định 1592/QĐ-TTg năm 2007 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1592/QD-TTg,Quyết định 1592 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1592/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 23/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

24

Quyết định 1592/QĐ-BCN năm 2007 về Quy định Quản lý đo đếm điện năng phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

1592/QD-BCN,Quyết định 1592 2007,Bộ Công nghiệp,Thị trường phát điện cạnh tranh,Quản lý đo đếm điện năng,Cạnh tranh thí điểm ,Bộ Công nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG NGHIỆP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

25

Quyết định 1592/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 chuyển Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1592/QD-BNN-DMDN,Quyết định 1592 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công ty mẹ,Tổng công ty Thủy sản Việt Nam,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 14/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2010

26

Quyết định 1592/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

1592/2008/QD-TTCP,Quyết định 1592 2008,Thanh tra Chính phủ,Cục Chống tham nhũng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức,Hoạt động,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 06/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2009

27

Quyết định 1592 TCHQ/-VP năm 2003 thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1592TCHQ/QD-VP,Quyết định 1592TCHQ 2003,Tổng cục Hải quan,Hội đồng Thi đua-khen thưởng,Hải quan,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1592

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2008

28

Quyết định 26/2010/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định 1592/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

---------------- Số: 26/2010/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 09 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT VÀ NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO, ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/QĐ-TTG NGÀY 12/10/2009

Ban hành: 09/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2010

29

Quyết định 118/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt đề án điều chỉnh đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn quy định tại Quyết định 1592/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/QĐ-TTG NGÀY 12/10/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 134/2004/-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2012

30

Quyết định 04/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Phú Yên, theo Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

sống khó khăn tỉnh Phú Yên, theo Quyết định số 1592/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ”; kèm theo Quyết định này. Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hòa, Sông Hinh,

Ban hành: 04/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2010

31

Quyết định 39/QĐ-UBND năm 2010 về công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

32

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Điều 4. Hiệu lực thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 8 năm 2019 và bãi bỏ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức chi quà tặng người cao tuổi. 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

33

Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2019 quy định về mức thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các dự án đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành chưa thu hồi một phần kinh phí đã hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sẽ tính mức thu hồi theo Quyết định này. Quyết định này thay thế Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu hồi

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

34

Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh Cà Mau về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi

Ban hành: 27/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

35

Quyết định 1816/-CTUBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Hưng Yên ban hành

3 Đăng ký nuôi con nuôi thực tế II. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH Các TTHC trong lĩnh vực quốc tịch đã được công bố tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên STT Tên Thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện 1

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

36

Quyết định 1392/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng và hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Hưng Yên

CỦA SỞ TƯ PHÁP (Kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh) I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG Các TTHC đã được công bố tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên Stt Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện 1

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

37

Hướng dẫn 1324/NHCS-TDNN năm 2010 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 1592/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở và nước sinh hoạt đến năm 2010 cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

--------------- Số: 1324/NHCS-TDNN Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHO VAY VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1592/QĐ-TTG NGÀY 12/10/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT SẢN XUẤT, ĐẤT Ở VÀ NƯỚC SINH HOẠT ĐẾN NĂM 2010 CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

38

Quyết định 1592-TCHQ/PC năm 1986 ban hành bản quy chế hải quan đối với hàng của nước ngoài đưa vào nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam để triển lãm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1592-TCHQ/PC,Quyết định 1592-TCHQ 1986,Tổng cục Hải quan,Quy chế hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1592-TCHQ/PC Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY

Ban hành: 25/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

39

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND về chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của UBND Thành phố Hà Nội. Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

40

Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

1591/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạnh Phú. - Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành. - Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 14/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247