Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1581/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201736 văn bản

1

Quyết định 1581/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định 1600/-TTg do tỉnh Bình Định ban hành

1581/QD-UBND,Quyết định 1581 2018,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1581/QĐ-UBND Bình Định, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

2

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

1581/QD-UBND,Quyết định 1581 2017,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1581/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 20 tháng 6 năm

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

3

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

1581/QD-UBND,Quyết định 1581 2016,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1581/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 22 tháng 12

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2019

4

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

1581/QD-UBND,Quyết định 1581,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1581/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 03 tháng 9 năm 2015

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

5

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2013 thành lập, quy định cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định

1581/QD-UBND,Quyết định 1581,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1581/QĐ-UBND Bình Định, ngày 18

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

6

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2012 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần xây dựng

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1581/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 25 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH CAO BẰNG - PHẦN XÂY DỰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG Căn

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

7

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Số: 1581/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

8

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

1581/QD-UBND,Quyết định 1581 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng tư pháp,Thành lập Phòng Tư pháp,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 1581/QĐ-UBND

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2008

9

Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2007 về đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1581/QD-UBND,Quyết định 1581 2007,Tỉnh Hòa Bình,Giá thuê đất,Đơn giá thuê đất,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1581/QĐ-UBND Hoà Bình, ngày 06 tháng 7

Ban hành: 06/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

10

Quyết định 883/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi thời gian thực hiện 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình tại Quyết định 1581/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1581/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2017 CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2018

11

Quyết định 1581/QĐ-TCHQ năm 2015 công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1581/QD-TCHQ,Quyết định 1581 2015,Tổng cục Hải quan,Hoạt động đại lý hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 1581/QĐ-TCHQ Hà Nội,

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

12

Quyết định 1581/2008/QĐ-UBND về Quy định cấp giấy phép xây dựng cho trạm thu phát sóng thông tin di động ở đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

1581/2008/QD-UBND,Quyết định 1581 2008,Tỉnh Bắc Kạn,Cấp giấy phép xây dựng,Trạm thu phát sóng thông tin di động,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 25/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

13

Quyết định 1581/QĐ-TTg năm 2013 về Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1581/QD-TTg,Quyết định 1581 2013,Thủ tướng Chính phủ,Chiến thắng Điện Biên Phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1581/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 09

Ban hành: 09/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

14

Quyết định 1581/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1581/QD-TTg,Quyết định 1581 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Cà Mau,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 23/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

15

Quyết định 1581/QĐ-TTg năm 2009 về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1581/QD-TTg,Quyết định 1581 2009,Thủ tướng Chính phủ,Vùng Đồng bằng sông cửu long,Quy hoạch xây dựng,Tầm nhìn,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1581/QĐ

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2009

16

Quyết định 1581/QĐ-TTg năm 2008 về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Minh Giang, giữ chức Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1581/QD-TTg,Quyết định 1581 2008,Thủ tướng Chính phủ,Bổ nhiệm lại,Ông Vũ Minh Giang,Phó Giám đốc,Đại học Quốc gia,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1581/QĐ

Ban hành: 03/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2008

17

Quyết định 1581/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở y tế tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1581/QD-TTg,Quyết định 1581 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1581/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 20/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2007

18

Quyết định 1581/QĐ-BNN-KH năm 2006 ban hành Quy định tạm thời về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1581/QD-BNN-KH,Quyết định 1581 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy định tạm thời,Ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn,Quản lý điều tra cơ bản,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 01/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

19

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1581/2008/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép xây dựng cho trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị do tỉnh Bắc Kạn ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1581/2008/QĐ-UBND NGÀY 25/8/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO CÁC TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG Ở ĐÔ THỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

20

Quyết định 1581/1999/QĐ-BGTVT về Khung Định biên an toàn tối thiểu cho tầu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

1581/1999/QD-BGTVT,Quyết định 1581 1999,Bộ Giao thông vận tải,Tàu biển Việt Nam,Khung Định biên an toàn tối thiểu,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1581/1999/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 1999

Ban hành: 30/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122