Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161193 văn bản

1

Quyết định 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Bộ trưởng Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -

Ban hành: 26/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

2

Quyết định 1580/QĐ-BGTVT năm 2021 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

1580/QD-BGTVT,Quyết định 1580 2021,Bộ Giao thông vận tải,Nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải,Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông,Phân công Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

3

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2020,Thành phố Cần Thơ,Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

4

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2019,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND An Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

5

Quyết định 1580/QĐ-UBND Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2017,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 06 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

6

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2017 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

7

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2016,Tỉnh Bắc Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

8

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định đấu giá thuê quyền sử dụng đất để kinh doanh bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2015,Tỉnh Hà Nam,Thương mại,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

9

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2015,Tỉnh Quảng Trị,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 29 tháng 07 năm

Ban hành: 29/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

10

Quyết định 1580/QĐ-TCHQ năm 2015 công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1580/QD-TCHQ,Quyết định 1580 2015,Tổng cục Hải quan,Hoạt động đại lý hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 1580/QĐ-TCHQ Hà Nội,

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

11

Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 26-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1580/QD-TTg,Quyết định 1580 2014,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kinh tế xã hội miền núi,Hội phát triển kinh tế miền núi,Bảo đảm quốc phòng an ninh ,Trung du và miền núi Bắc Bộ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

12

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2016" do tỉnh Bình Định ban hành

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2014,Tỉnh Bình Định,Phổ biến, giáo dục pháp luật ,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ

Ban hành: 21/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

13

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Danh mục mua sắm trang thiết bị đồ chơi cho trẻ em của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Giang

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2013,Tỉnh Bắc Giang,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày

Ban hành: 14/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

14

Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1580/QD-TTg,Quyết định 1580 2013,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 09/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2013

15

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2012 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2012,Tỉnh Cao Bằng,Công bố bảng giá ca máy ,Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng,Bảng giá thiết bị thi công Cao Bằng,Bảng giá ca máy,Bảng giá ca máy Cao Bằng 2013,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

16

Quyết định 1580/QĐ-BGDĐT năm 2011 về Điều lệ giải Điền kinh và Cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1580/QD-BGDDT,Quyết định 1580 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

17

Quyết định 1580/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh bổ sung “Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

1580/QD-UBND,Quyết định 1580 2011,Thành phố Hà Nội,Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1580/QĐ-UBND Hà

Ban hành: 05/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

18

Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1580/QD-TTg,Quyết định 1580 2010,Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn miễn nhiệm,Thành viên Ủy ban nhân dân,Tỉnh Cà Mau,Nhiệm kỳ 2004 - 2011,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 23/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

19

Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2009 về hỗ trợ kinh phí bơm, tát nước chống ngập úng cho một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1580/QD-TTg,Quyết định 1580 2009,Thủ tướng Chính phủ,Vùng Đồng bằng sông cửu long,Hỗ trợ chống ngập úng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1580/QĐ

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2009

20

Quyết định 1580/QĐ-BNN-TT năm 2012 đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1580/QD-BNN-TT,Quyết định 1580 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đình chỉ hiệu lực ,Bằng bảo hộ giống cây trồng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Sở hữu trí tuệ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251