Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 158/2005/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51573 công văn

1

Công văn số 2488/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

BỘ TƯ PHÁP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2488/BTP-HCTP V/v thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2006

Ban hành: 06/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

2

Công văn 2112/BTP-HCTP hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2112/BTP-HCTP V/v hướng dẫn việc triển khai Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2006 Kính gửi : Uỷ

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2010

3

Công văn 01/BNN-TCCB năm 2014 thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP và 150/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BNN-TCCB V/v thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 02 tháng 01

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2014

4

Công văn 2171/VPCP-KTTH năm 2016 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2171/VPCP-KTTH Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

5

Công văn 7214/VPCP-KTTH thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7214/VPCP-KTTH V/v thực hiện Nghị định số 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 13/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

6

Công văn 8576/VPCP-KTTH năm 2015 xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8576/VPCP-KTTH Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

7

Công văn 6442/VPCP-KTTH năm 2015 xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6442/VPCP-KTTH Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

8

Công văn số 158/CP-CN ngày 14/02/2003 của Chính phủ về việc điều chính giá gói thầu BC6 (di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật) Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 158/CP-CN V/v điều chỉnh giá gói thầu BC6 (di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật) Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2003 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch

Ban hành: 14/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

9

Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 302/BXD-TCCB V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

10

Công văn 158/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc về trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

nhatnguyentvxd@gmail.com) Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ “Việc thực hiện dịch vụ tư vấn về lập danh mục và xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế phải được thực hiện bởi cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo về tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế”. Theo đó, khi tổ chức tư vấn lập

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

11

Công văn 158/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 420/2018/CV-TADS của Tòa án nhân dân Tỉnh Nghệ An do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Tòa án nhân dân Tỉnh Nghệ An Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 420/2018/CV-TADS ngày 26/6/2018 của Tòa án nhân dân Tỉnh Nghệ An đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo quy định của Luật Nhà ở 2005, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính

Ban hành: 24/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

12

Công văn 7161/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7161/VPCP-KTTH V/v thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 16/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

13

Công văn 784/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk thành lập Sở Giao dịch hàng hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 784/VPCP-KTTH V/v thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 158/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tỉnh Đắk Lắk thành lập Sở GDHH

Ban hành: 29/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

14

Công văn 158/TCT-CS năm 2017 về hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

9247/VPCP-KTTH gửi Bộ Tài chính về hạch toán khoản chi phúc lợi, khen thưởng của doanh nghiệp. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9247/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ nêu trên, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

15

Công văn số 506/BNV-CCVC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 506/BNV-CCVC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 26/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

16

Công văn 158/GSQL-TH năm 2014 xin bổ sung C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 158/GSQL-TH V/v xin bổ sung C/O mẫu E Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014 Kính

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

17

Công văn 158/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:158 /TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

18

Công văn 158/XNK-TH về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 158/XNK-TH V/v thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào quá cảnh qua Campuchia vào Việt Nam Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 15/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2013

19

Công văn 158/BXD-QLN tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 158/BXD-QLN V/v: Tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006. Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013 Kính

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

20

Công văn 158/TA-TKTH về tổng kết hoạt động xét xử của Tòa án các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 158/TA-TKTH Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: - Đồng chí Chánh án

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.90.230