Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1579/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 189553 văn bản

1

Quyết định 1579/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc ---------------- Số: 1579/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

2

Quyết định 1579/QĐ-TTg năm 2010 phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1579/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội

Ban hành: 23/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

3

Quyết định 1579/QĐ-TTg năm 2008 về việc Trung tướng Nguyễn Chiến, nguyên Trưởng ban cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1579/QD-TTg,Quyết định 1579 2008,Thủ tướng Chính phủ,Trung tướng Nguyễn Chiến nghỉ hưu,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1579/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 03/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2008

4

Quyết định 1579/QĐ-TTg năm 2007 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1579/QD-TTg,Quyết định 1579 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1579/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2007

5

Quyết định 1579/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 322 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

1579/QD-CTN,Quyết định 1579 2019,Chủ tịch nước,Quốc tịch,Nhập quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

6

Quyết định 1579/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin và Thẻ định danh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1579/QD-BKHCN,Quyết định 1579 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia Bộ trưởng Bộ Khoa học,Danh mục Tiêu chuẩn quốc gia khoa học công nghệ,Công bố Tiêu chuẩn quốc gia 2020,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

7

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 03 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

8

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTG tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh) Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2017

9

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2016,Tỉnh Bắc Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

10

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2016 về phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2016,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 21 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

11

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2016,Tỉnh Vĩnh Long,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 20 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 20/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

12

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2015 Kế hoạch truyền thông hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 - 2020

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2015,Tỉnh Bắc Kạn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 09 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 09/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

13

Quyết định 1579/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây Thông nhựa để trồng rừng phòng hộ năm 2015 do tỉnh Quảng Bình ban hành

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2015,Tỉnh Quảng Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

14

Quyết định 1579/QĐ-BVHTTDL về tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ ban hành

1579/QD-BVHTTDL,Quyết định 1579 2015,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Các dân tộc vùng Đông Bắc ,Tổ chức ngày hội văn hóa thể thao,Ngày hội văn hoá thể thao du lịch,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

15

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2014,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực dân tộc ,Thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

16

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương nghiên cứu rà soát, xây dựng và ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2013,Tỉnh Thái Bình,Đầu tư,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 30 tháng 07

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

17

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2012,Tỉnh Trà Vinh,Vật liệu xây dựng,Quy hoạch vật liệu xây dựng Trà Vinh ,Phát triển vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

18

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu của Đề án “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chí tỉnh Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh Công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015”

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2012,Tỉnh Quảng Ninh,Tiêu chí trở thành tỉnh Công nghiệp ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1579/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

19

Quyết định 1579/QĐ-TCT quy định nhiệm vụ của các Phòng thuộc Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế

1579/QD-TCT,Quyết định 1579 2010,Tổng cục Thuế,Phòng thuộc Vụ Quản lý thuế,Vụ Quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

20

Quyết định 1579/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch phát triển rừng vùng cát ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2015

1579/QD-UBND,Quyết định 1579 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bảo vệ phát triển rừng,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1579/QĐ

Ban hành: 30/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209