Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15692/BTC-QLG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59793 văn bản

1

Thông báo 33/BTC-QLG về điều hành giá xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

33/BTC-QLG,Thông báo 33,Bộ Tài chính,Giá xăng dầu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/BTC-QLG Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 THÔNG BÁO VỀ

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

2

Thông báo 98/BTC-QLG về điều hành giá và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

98/BTC-QLG,Thông báo 98,Bộ Tài chính,Quỹ bình ổn giá xăng dầu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/BTC-QLG Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 24/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

3

Công điện 03/BTC-QLG về việc đảm bảo kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

03/BTC-QLG,Công điện 03 2008,Bộ Tài chính,Kiềm chế lạm phát,Ổn định kinh tế vĩ mô,Cuối năm 2008,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/BTC-QLG Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2008

4

Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15692/BTC-QLG ngày 03 tháng 11 năm 2016; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh,

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

5

Quyết định 1163/QĐ-BTC năm 2021 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính

1163/QD-BTC,Quyết định 1163 2021,Bộ Tài chính,Bổ sung định mức sử dụng máy móc thuộc Bộ Tài chính,Định mức sử dụng máy móc tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn sử dụng thiết bị tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

6

Quyết định 1025/QĐ-BTC năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1387/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm định hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định 1388/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ

1025/QD-BTC,Quyết định 1025 2021,Bộ Tài chính,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Cục Kiểm định hải quan,Sửa đổi Quyết định 1388/QĐ-BTC,Sửa đổi nhiệm vụ của Cục Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

7

Quyết định 996/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

996/QD-BTC,Quyết định 996 2021,Bộ Tài chính,Công bố công khai dự toán ngân sách,Công khai dự toán ngân sách năm 2021,Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

8

Quyết định 993/QĐ-BTC về giao, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

993/QD-BTC,Quyết định 993 2021,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Giao dự toán chi Ngân sách nhà nước ,Giao điều chỉnh dự toán chi ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

9

Quyết định 994/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính

994/QD-BTC,Quyết định 994 2021,Bộ Tài chính,Công bố công khai dự toán ngân sách,Công bố dự toán ngân sách năm 2021,Công khai dự toán ngân sách năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

10

Quyết định 984/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

984/QD-BTC,Quyết định 984 2021,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan,Thủ tục hành chính hải quan thuộc quản lý Bộ Tài chính,Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính hải quan,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

11

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

03/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 03 2021,Bộ Tài chính,Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần,Chuyển doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ,Chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

12

Quyết định 939/QĐ-BTC năm 2021 bổ sung kinh phí mua gạo để xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại địa phương từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/11/2020 do Bộ Tài chính ban hành

939/QD-BTC,Quyết định 939 2021,Bộ Tài chính,Bổ sung kinh phí mua gạo hỗ trợ cho học sinh,Bổ sung kinh phí mua gạo để xuất cấp hỗ trợ học sinh,Kinh phí mua gạo và dự án trồng rừng tại địa phương,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Tài chính,Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Quản lý vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

14

Quyết định 830/QĐ-BTC năm 2021 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

830/QD-BTC,Quyết định 830 2021,Bộ Tài chính,Công bố báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp,Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính doanh nghiệp,Công bố danh mục báo cáo định kỳ của Bộ Tài chính,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

15

Quyết định 812/QĐ-BTC năm 2021 sửa đổi Quyết định 110/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố do Bộ Tài chính ban hành

812/QD-BTC,Quyết định 812 2021,Bộ Tài chính,Sửa đổi chức năng Chi cục Thuế quận huyện,Sửa đổi nhiệm vụ Chi cục Thuế thị xã thành phố,Sửa đổi quyền hạn Chi cục Thuế khu vực,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

16

Quyết định 815/QĐ-BTC năm 2021 về thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

815/QD-BTC,Quyết định 815 2021,Bộ Tài chính,Thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức,Thành lập Chi cục Thuế Thủ Đức thuộc Cục Thuế Hồ Chí Minh,Quyết định thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

17

Quyết định 790/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành

790/QD-BTC,Quyết định 790 2021,Bộ Tài chính,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách 2021,Dự toán chi ngân sách nhà nước 2021,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

18

Quyết định 764/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính

764/QD-BTC,Quyết định 764 2021,Bộ Tài chính,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan 2021,Thủ tục mới lĩnh vực hải quan của Bộ Tài chính,Thủ tục sửa đổi bổ sung lĩnh vực hải quan Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

19

Quyết định 757/QĐ-BTC năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

757/QD-BTC,Quyết định 757 2021,Bộ Tài chính,Điều lệ tổ chức Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam,Điều lệ hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam,Điều lệ tổ chức và hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán,Chứng khoán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

20

Quyết định 618/QĐ-BTC năm 2021 quy đinh chi tiết về quyết toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

618/QD-BTC,Quyết định 618 2021,Bộ Tài chính,Quyết toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin,Dự án ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành,Dự án ứng dụng công nghệ tại cơ quan hành chính,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103