Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1559/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141736 văn bản

1

Quyết định 1559/QĐ-TTg năm 2016 tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1559/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

2

Quyết định 1559/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 1559/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO TỪ XA GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

3

Quyết định 1559/QĐ-TTg năm 2009 về việc xuất vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái phòng, trừ dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1559/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG, HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH YÊN BÁI PHÒNG, TRỪ DỊCH BỆNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: 02/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2009

4

Quyết định 1559/QĐ-TTg năm 2007 Tặng kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cho 31 cá nhân thuộc tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1559/QD-TTg,Quyết định 1559 2007,Thủ tướng Chính phủ,Xét tặng Kỷ niệm chương,Chiến sĩ cách mạng,Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1559/QĐ-TTg

Ban hành: 16/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

5

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

1559/QD-UBND,Quyết định 1559,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 11 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 11/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

6

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

1559/QD-UBND,Quyết định 1559 2018,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 27 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 27/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

7

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế điều phối, ứng cứu sự cố và hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ

1559/QD-UBND,Quyết định 1559 2018,Thành phố Cần Thơ,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 19 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

8

Quyết định 1559/QĐ-BTP năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1559/QD-BTP,Quyết định 1559 2017,Bộ Tư pháp,Kế hoạch triển khai,Triển khai thi hành luật,Kế hoạch triển khai thực hiện,Bộ luật Hình sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2017

9

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1559/QD-UBND,Quyết định 1559 2017,Tỉnh Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

10

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Krông Trai đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

1559/QD-UBND,Quyết định 1559 2017,Tỉnh Phú Yên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

11

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2016 thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1559/QD-UBND,Quyết định 1559,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 14 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 14/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2016

12

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án phát triển bền vững ngành điều Bình Phước đến năm 2020

1559/QD-UBND,Quyết định 1559 2016,Tỉnh Bình Phước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

13

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2016 về Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 2020, định hướng 2030

1559/QD-UBND,Quyết định 1559 2016,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

14

Quyết định 1559/QĐ-BHXH năm 2015 sửa đổi Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 528/-BHXH do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1559/QD-BHXH,Quyết định 1559 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Giao dịch điện tử,Giao dịch điện tử bảo hiểm ,Bảo hiểm thất nghiệp,Cấp sổ bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2016

15

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

1559/QD-UBND,Quyết định 1559 2014,Tỉnh An Giang,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND An Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2014

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2014

16

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1559/QD-UBND,Quyết định 1559 2013,Tỉnh Cà Mau,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 21 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

17

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2013 Bãi bỏ Quyết định 342/2006/-UBND về quản lý hoạt động của bến khách ngang sông do tỉnh Bến Tre ban hành

1559/QD-UBND,Quyết định 1559,Tỉnh Bến Tre,Quản lý hoạt động,Bến khách ngang sông,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/QĐ-UBND Bến

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

18

Quyết định 1559/QĐ-BCT năm 2013 công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình do Bộ Công thương ban hành

1559/QD-BCT,Quyết định 1559 2013,Bộ Công thương,Dán nhãn năng lượng,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1559/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 03

Ban hành: 14/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

19

Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị GN(A), tỷ lệ 1/5000 địa điểm thuộc địa giới hành chính các xã: Cổ Loa, Đông Hội, Xuân Canh, Mai Lâm - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội

1559/QD-UBND,Quyết định 1559 2013,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch phân khu đô thị GN(A),Quy hoạch đô thị,Phê duyệt quy hoạch đô thị ,Quy hoạch đô thị Hà Nội ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

20

Quyết định 1559/QĐ-KTNN năm 2011 thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực X do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

1559/QD-KTNN,Quyết định 1559 2011,Kiểm toán Nhà nước,Phòng Tổng hợp,Phòng Nghiệp vụ 1,Phòng Nghiệp vụ 2,Phòng Nghiệp vụ 3,Kiểm toán Nhà nước khu vực X ,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66