Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1558/2013/QĐ-CTN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 210128 văn bản

1

Quyết định 1558/QĐ-CTN năm 2010 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

1558/QD-CTN,Quyết định 1558 2010,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1558/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2010

Ban hành: 15/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

2

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Thái Bình

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2021,Tỉnh Thái Bình,Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Công an tỉnh Thái Bình,Ngành nghề đầu tư có điều kiện an ninh Công an Thái Bình,Ngành nghề kinh doanh có điều kiện về trật tự Thái Bình,Thương mại,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

3

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính về Lưu thông hàng hóa,Danh mục thủ tục hành chính về Lưu thông hàng hóa,Thủ tục hành chính về Lưu thông hàng hóa Vũng Tàu,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

4

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian năm học 2019 2020,Điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019 2020,Điều chỉnh thời gian năm học giáo dục mầm non,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

5

Quyết định 1558/QĐ-UBND quy định về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2019,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1558/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 16

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

6

Quyết định 1558/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Lĩnh vực văn hóa,Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ,Lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

7

Quyết định 1558/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1558/QD-BNN-TCLN,Quyết định 1558 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố hiện trạng rừng toàn quốc,Hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020,Công bố hiện trạng rừng năm 2020,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

8

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2018,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1558/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 27 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 27/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

9

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) thuộc dự án Khu dân cư số 5 tại phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2017,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1558/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 14 tháng 7

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

10

Quyết định 1558/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1558/QD-TTg,Quyết định 1558 2016,Thủ tướng Chính phủ,Tác phẩm văn học nghệ thuật,Phát huy giá trị văn hóa ,Văn hoá văn học nghệ thuật,Dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

11

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu phố thương mại và dân cư, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2016,Tỉnh Bình Phước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1558/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

12

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến 2020, định hướng 2030

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2016,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1558/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

13

Quyết định 1558/QĐ-BHXH năm 2015 kế hoạch kiểm tra, phối hợp kiểm tra, Thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1558/QD-BHXH,Quyết định 1558 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thanh tra chuyên ngành,Thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm,Đoàn thanh tra liên ngành,Quy chế phối hợp kiểm tra,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

14

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của Quyết định 28/2015/-UBND do tỉnh Phú Yên ban hành

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2015,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1538/-UBND Phú Yên, ngày 24 tháng 8 năm 2015

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

15

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Kiên Giang từ năm 2014 đến năm 2020

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2014,Tỉnh Kiên Giang,Ngành Văn thư Lưu trữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1558/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 16

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

16

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2014 triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (số 40/2013/QH13) được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2013

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

17

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Thông tư 14/2014/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật do tỉnh Tây Ninh ban hành

1558/QD-UBND,Quyết định 1558,Tỉnh Tây Ninh, theo dõi tình hình thi hành pháp luật Thái Nguyên,Tình hình thi hành pháp luật ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

18

Quyết định 1558/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2014,Tỉnh Thanh Hóa,Trợ giúp pháp lý,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1558/QĐ-UBND Thanh Hóa,

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

19

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014 tỉnh Bắc Giang

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2013,Tỉnh Bắc Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1558/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

20

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Phước

1558/QD-UBND,Quyết định 1558 2013,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1558/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251