Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1555/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 2145 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

41

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp giải pháp quản lý văn bản và Điều hành và giải pháp kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều hành, khai thác, sử dụng trong cơ quan nhà nước tại Việt Nam. 1.3. Tài liệu viện dẫn Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh Mục và mã số

Ban hành: 01/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11542:2016 (ISO 11396:2012) về Da cá sấu - Phân vùng da mô tả các khuyết tật phân loại theo khuyết tật kích thước (chiều dài) và nguồn gốc

phân vùng, sử dụng các thuật ngữ sau: a) vùng hình dạng, ký hiệu là (PA); b) ngoài vùng hình dạng, ký hiệu là (OP). 3.2  Vùng hình dạng được chia thành ba phần dưới đây, theo thứ tự quan trọng, với vùng bụng có bốn góc phần tư: 1)  đầu (A1); 2)  bụng (A2), với các góc phần tư bụng từ Q1 đến Q4; 3)  đuôi (A3).

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11817-5:2020 (ISO/IEC 9798-5:2009) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 5: Cơ chế sử dụng kỹ thuật không tiết lộ thông tin

của mô-đun theo thứ tự tăng dần, tức là pi < p2 < … (các tham số bí mật). Q, Qi Khóa riêng (tham số bí mật). r Số ngẫu nhiên mới hoặc xâu các bit ngẫu nhiên mới (tham số bí mật). v Số mũ xác thực (tham số miền).

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10860:2015 (ISO 2602:1980) về Giải thích thống kê kết quả thử - Ước lượng trung bình – Khoảng tin cậy

mức tin cậy 99 %: hoặc Các hệ số q0,975, q0,995, q0,95, q0,99,được cho trong Bảng A.1. Bảng A.1 - Các hệ số q0,975, q0,995, q0,95, q0,99 Mức tin cậy Trường hợp hai phía Mức tin cậy Trường hợp một phía 95 % 99 %

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8483:2010 về Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ dẫn nước

Thời gian đo t2 (s) t2.1 t2.2 T2.3 t2.4 8. Tính toán kết quả Mục đích của phép thử là xác định được độ dẫn nước (q) của từng mẫu thử và xây dựng đường cong quan hệ giữa chúng với gradient thủy lực 0,1 và 1,0 tại các cấp tải trọng 20 kPa; 50 kPa; 100 kPa và 200 kPa.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6992:2001 về chất lượng không khí - khí thải công nghiệp - tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hanh

bằng milligam trên mét khối khí thải trong điều kiện chuẩn (mg/Nm3) TT Tên Công nghệ cấp A KCN  = 0,6 Công nghệ cấp B KCN  = 0,75 Công nghệ cấp C KCN  = 1 Q1 KQ  = 1 Q2 KQ  =0,75

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8243-2 (ISO 3951-2 : 2006) về Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng - Phần 2: Quy định chung đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô có các đặc trưng chất lượng độc lập

(3.6) và cỡ mẫu, sử dụng trong chuẩn mực chấp nhận lô theo phương án lấy mẫu chấp nhận (3.3) định lượng. [TCVN 8244-2 (ISO 3534-2)] CHÚ THÍCH: Xem 15.2 và 16.2. 3.21. Thống kê chất lượng (quality statistic) Q Hàm của giới hạn quy định (3.14), trung bình mẫu, và độ lệch chuẩn mẫu hoặc quá trình, sử dụng trong đánh giá khả

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8779-3:2011 (ISO 4064-3:2005) về Đo lưu lượng nước trong ống dẫn kín chảy đầy – Đồng hồ đo nước lạnh và nước nóng – Phần 3: Phương pháp thử và thiết bị

đồng hồ và không được có bọt khí. 4.3. Các điều kiện chuẩn khác Trong các thử nghiệm phê duyệt mẫu trên đồng hồ nước, trừ các đại lượng gây ảnh hưởng cần thử nghiệm, các đại lượng khác, phải được duy trì ở các giá trị sau: Lưu lượng: 0,7 x (Q2 + Q3) ± 0,03 x (Q2 + Q3) Dải nhiệt độ môi trường: 15 0C đến 25 0C1) Dải độ ẩm

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11367-4:2016 (ISO/IEC 18033-4:2011) về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 4: Mã dòng

xâu Y độ dài 64-bit. - X' = X Å T - Đặt (X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7) = X' trong đó Xi là xâu có độ dài 8-bit - Đặt Pi = SR(Xi) với i = 0,1, …, 7. - Đặt PL = P0 || P1 || P2 || P3. - Đặt PR = P4 || P5 || P6 || P7. -Đặt QL = M(PL). - Đặt QR = M(PR). - Đặt (Q0, Q1, Q2, Q3) = QL. - Đặt (Q

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8006-6:2015 (ISO 16269-6:2014) về Giải thích dữ liệu thống kê – Phần 6: Xác định khoảng dung sai thống kê

sai thống kê hai phía (phương sai chung chưa biết) Xác định khoảng dung sai thống kê hai phía với tỷ lệ phủ p ở mức tin cậy 1 - α Giá trị được xác định: k) tỷ lệ của tổng thể được chọn cho khoảng dung sai thống kê: p = I) mức tin cậy đã chọn: 1 - α = q) cỡ mẫu: n = r) số mẫu: m = Hệ số

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

54

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 40:2002 về quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

theo quy định sau: + Những kênh cấp 1 khi bình đồ khu tưới đã đo vẽ ở tỷ lệ £1:2000; + Những kênh nhánh có lưu lượng Q³1m3/s; + Hệ thống kênh cũ phục vụ nâng cấp và sửa chữa; + Khi khu tưới đã đo vẽ bình đồ tỷ lệ lớn như 1:1000, 1:500, thì mặt cắt dọc, ngang các kênh nhánh được lập từ bình đồ. 1.5.2 Tỷ lệ mặt cắt dọc

Ban hành: 04/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi

Hệ số nguồn tiếp nhận nước thải Kq 3.1.2.1. Hệ số Kq ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch, kênh, mương được quy định tại Bảng 2 dưới đây: Bảng 2: Hệ số Kq ứng với lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải (Q) Đơn vị tính: mét

Ban hành: 29/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12112:2019 về Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

bằng thời gian cần thiết để giọt nước từ vị trí xa nhất trên lưu vực chảy tới tiết diện tính toán, được gọi là lưu lượng tính toán. Thời gian này được gọi là thời gian giới hạn (tgh), còn cường độ mưa ứng với thời gian giới hạn là cường độ giới hạn (igh). Lưu lượng tính toán Q, L/s, ở tiết diện hệ thống thoát nước xác định theo phương pháp

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9114:2019 về Sản phẩm bê tông cốt thép ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

- Song song với chiều dài (r1) ± 50 - Vuông góc với chiều dài (r2) ± 20 16. Vị trí của thép chờ (q): - Khoảng cách theo chiều dọc (q1) ± 20 - Khoảng cách theo chiều thẳng đứng trên mặt dầm

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

58

Quy chuẩn quốc gia QCVN 60-MT:2015/BTNMT về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải (Q) Đơn vị tính: mét khối/giây (m3/s) Hệ số Kq Q ≤ 50 0,9 50 < Q ≤ 200 1 200 < Q ≤ 500 1,1 Q > 500 1,2 Q được tính theo

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9944-4:2013 (ISO/TR 22514-4:2007) về Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình - Năng lực và hiệu năng - Phần 4: Ước lượng năng lực quá trình và đo hiệu năng

P99,865 % phân vị trên 99,865 % dùng cho hệ đường cong Pearson p hằng số hình học Qk chỉ số biến động quá trình q tham số yêu cầu cho phân bố Rayleigh  trung bình độ rộng nhóm con S độ lệch chuẩn, thống kê mẫu St độ lệch chuẩn, với chỉ số dưới 't' chỉ thị toàn phần  trung bình độ lệch chuẩn mẫu Sj độ lệch chuẩn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11395:2016 (ISO/TS 17919:2013) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm – Phát hiện clostridia sinh độc tố thần kinh botulinum typ A,B,E và F

dụng quá trình kiểm chứng dương tính và âm tính đối với PCR, kiểm chứng khuếch đại nội bộ (IAC) được mô tả trong B.1.6. B.1.2.6  Thiết bị, dụng cụ và thuốc thử Việc đánh giá xác nhận đã được thực hiện trên MyCycler®1) và Mastercycler®2) Gradient sử dụng 2xMultiplex qPCR MasterMix®3) (Tài liệu tham khảo [1]) và hỗn hợp mồi theo Bảng B.7

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159