Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 155/2003/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 200744 văn bản

141

Nghị định 50/2003/NĐ-CP về việc thành lập xă thuộc các huyện Tân Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Thủ Thừa, tỉnh Long An

50/2003/ND-CP,Nghị định 50 2003,Chính phủ,Huyện Tân Hưng,Thành lập xã,Huyện Thạnh Hóa,Huyện Đức Huệ,Huyện Thủ Thừa,Tỉnh Long An,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

142

Nghị định 47/2003/NĐ-CP sửa đổi Điều 6 Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

47/2003/ND-CP,Nghị định 47 2003,Chính phủ,Lệ phí trước bạ,Lệ phí trước bạ ôtô,Lệ phí trước bạ xe gắn máy,Bổ sung,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47/2003/NĐ-CP

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

143

Nghị định 48/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành A, Ô Môn, Phụng Hiệp và thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

48/2003/ND-CP,Nghị định 48 2003,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập phường,Thành lập thị xã,Huyện Châu Thành A,Quận Ô Môn,Thị xã Vị Thanh,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

144

Nghị định 44/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động

44/2003/ND-CP,Nghị định 44 2003,Chính phủ,Hợp đồng lao động,Luật Lao động,Bộ Luật Lao động,Người lao động,Người sử dụng lao động,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44/2003/NĐ-CP

Ban hành: 09/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

145

Nghị định 45/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

45/2003/ND-CP,Nghị định 45 2003,Chính phủ,Bộ Nội vụ,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Tổ chức chính quyền thành phố,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45/2003/NĐ-CP

Ban hành: 09/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

146

Nghị định 46/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Nhà nước

46/2003/ND-CP,Nghị định 46 2003,Chính phủ,Thanh tra Nhà nước,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Tổng thanh tra Nhà nước,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/2003/NĐ-CP

Ban hành: 09/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

147

Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự

133/2020/ND-CP,Nghị định 133 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật thi hành án hình sự ,Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự 2019,Cơ quan quản lý thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

148

Nghị định 42/2003/NĐ-CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

42/2003/ND-CP,Nghị định 42 2003,Chính phủ,Mạch tích hợp bán dẫn,Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp,Quyền sở hữu công nghiệp,Sở hữu trí tuệ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/2003/NĐ-CP

Ban hành: 02/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2010

149

Nghị định 43/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản

43/2003/ND-CP,Nghị định 43 2003,Chính phủ,Tạp chí Thủy sản,Bộ Thủy sản,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Viện Nghiên cứu Hải sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

150

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

132/2020/ND-CP,Nghị định 132 2020,Chính phủ,Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Quản lý thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Quyền và nghĩa vụ người nộp thuế kê khai giao dịch liên,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

151

Nghị định 41/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và U Minh, tỉnh Cà Mau

41/2003/ND-CP,Nghị định 41 2003,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Cái Nước,Huyện U Minh,Tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

152

Nghị định 40/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

40/2003/ND-CP,Nghị định 40 2003,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Minh Hóa,Huyện Tuyên Hóa,Tỉnh Quảng Bình,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2003/NĐ-CP

Ban hành: 21/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

153

Nghị định 39/2003/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

39/2003/ND-CP,Nghị định 39 2003,Chính phủ,Chính sách hỗ trợ việc làm,Chương trình quốc gia về việc làm,Bộ Luật Lao động,Luật Lao động,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

154

Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

131/2020/ND-CP,Nghị định 131 2020,Chính phủ,Tổ chức hoạt động dược lâm sàng,Hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh,Hoạt động dược lâm sàng của cơ sở chữa bệnh,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

155

Nghị định 38/2003/NĐ-CP về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

38/2003/ND-CP,Nghị định 38 2003,Chính phủ,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công ty Cổ phần,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2003

Ban hành: 15/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

156

Nghị định 37/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

37/2003/ND-CP,Nghị định 37 2003,Chính phủ,Đăng ký kinh doanh,Vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 4

Ban hành: 10/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

157

Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

130/2020/ND-CP,Nghị định 130 2020,Chính phủ,Kiểm soát tài sản của người chức vụ trong cơ quan,Kiểm soát thu nhập của người chức vụ trong cơ quan,Kiểm soát tài sản của người chức vụ trong tổ chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

158

Nghị định 34/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

34/2003/ND-CP,Nghị định 34 2003,Chính phủ,Bộ Giao thông vận tải,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/2003/NĐ-CP

Ban hành: 04/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

159

Nghị định 36/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

36/2003/ND-CP,Nghị định 36 2003,Chính phủ,Bộ Xây dựng,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

160

Nghị định 35/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy

35/2003/ND-CP,Nghị định 35 2003,Chính phủ,Luật phòng cháy chữa cháy,Phòng cháy chữa cháy,Hướng dẫn,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2003/NĐ-CP

Ban hành: 04/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.10.166