Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 155/2003/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 200744 văn bản

121

Nghị định 68/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Hương Sơn thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

68/2003/ND-CP,Nghị định 68 2003,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Hương Sơn,Huyện Phú Bình,Tỉnh Thái Nguyên,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/2003/NĐ-CP

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

122

Nghị định 66/2003/NĐ-CP sửa đổi Quy chế đấu thầu kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP và Nghị định 14/2000/NĐ-CP

66/2003/ND-CP,Nghị định 66 2003,Chính phủ,Sửa đổi,Quy chế đấu thầu,Bổ sung,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66/2003/NĐ-CP Há Nội, ngày 12 tháng 6 năm

Ban hành: 12/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

123

Nghị định 65/2003/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật

65/2003/ND-CP,Nghị định 65 2003,Chính phủ,Tư vấn pháp luật,Trung tâm tư vấn pháp luật,Tổ chức hoạt động,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

124

Nghị định 64/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 174/1999/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

64/2003/ND-CP,Nghị định 64 2003,Chính phủ,Kinh doanh vàng,Hoạt động kinh doanh vàng,Quản lý hoạt động kinh doanh vàng,Quản lý kinh doanh vàng,Sửa đổi,Bổ sung,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

125

Nghị định 63/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin

63/2003/ND-CP,Nghị định 63 2003,Chính phủ,Bộ Văn hóa và Thông tin,Bộ Văn hóa Thông tin,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63/2003/NĐ-CP

Ban hành: 11/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

126

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

136/2020/ND-CP,Nghị định 136 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy,Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi,Hoạt động phòng cháy và chữa cháy,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

127

Nghị định 62/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

62/2003/ND-CP,Nghị định 62 2003,Chính phủ,Bộ Tư pháp,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

Ban hành: 06/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

128

Nghị định 61/2003/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

61/2003/ND-CP,Nghị định 61 2003,Chính phủ,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61/2003/NĐ-CP

Ban hành: 06/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

129

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước

60/2003/ND-CP,Nghị định 60 2003,Chính phủ,Luật Ngân sách Nhà nước,Luật Ngân sách,Thu Ngân sách Nhà nước,Chi ngân sách nhà nước,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

130

Nghị định 59/2003/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 1/1/1995

59/2003/ND-CP,Nghị định 59 2003,Chính phủ,Người có công CM chết trước 1/1/1995,Thân nhân người có công cách mạng,Trợ cấp một lần,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 04/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

131

Nghị định 58/2003/NĐ-CP quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần

58/2003/ND-CP,Nghị định 58 2003,Chính phủ,Chất ma túy,Thuốc gây nghiện,Chất hướng thần,Kiểm soát xuất nhập khẩu,Kiểm soát quá cảnh,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

132

Nghị định 55/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp

55/2003/ND-CP,Nghị định 55 2003,Chính phủ,Bộ Công nghiệp,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm

Ban hành: 28/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

133

Nghị định 56/2003/NĐ-CP về việc thành lập huyện Pác Nặm thuộc tỉnh Bắc Kạn

56/2003/ND-CP,Nghị định 56 2003,Chính phủ,Huyện Pắc Nặm,Tỉnh Bắc Cạn,Thành lập huyện,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

Ban hành: 28/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

134

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu

135/2020/ND-CP,Nghị định 135 2020,Chính phủ,Thời điểm nghỉ hưu,Thời điểm hưởng chế độ hưu trí,Hướng dẫn tuổi nghỉ hưu,Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu từ 01/01/2021,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

135

Nghị định 54/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

54/2003/ND-CP,Nghị định 54 2003,Chính phủ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

136

Nghị định 52/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

52/2003/ND-CP,Nghị định 52 2003,Chính phủ,Ngân hàng Nhà nước,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Hoạt động ngân hàng,Hoạt động tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

137

Nghị định 53/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

53/2003/ND-CP,Nghị định 53 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Huyện Thoại Sơn,Huyện Phú Tân,Huyện Tân Châu,Thị xã Châu Đốc,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

138

Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

134/2020/ND-CP,Nghị định 134 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP,Điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề,Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán,Kế toán - Kiểm toán CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

139

Nghị định 51/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc

51/2003/ND-CP,Nghị định 51 2003,Chính phủ,Ủy ban Dân tộc,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 16/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

140

Nghị định 49/2003/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

49/2003/ND-CP,Nghị định 49 2003,Chính phủ,Bộ Y tế,Y học cổ truyền,Y tế dự phòng,An toàn vệ sinh thực phẩm,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91