Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 155/2003/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 200739 văn bản

101

Nghị định 79/2003/NĐ-CP Quy chế thực hiện dân chủ ở xã

79/2003/ND-CP,Nghị định 79 2003,Chính phủ,Quy chế thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ ở xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

102

Nghị định 77/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

77/2003/ND-CP,Nghị định 77 2003,Chính phủ,Bộ Tài chính,Quản lý ngân sách,Phân cấp quản lý ngân sách,Quỹ dự trữ quốc gia,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

103

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)(phần 01)

78/2003/ND-CP,Nghị định 78 2003,Chính phủ,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế suất,Hàng hóa ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa,Hiệp định CEPT,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

104

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 (phần 4)

78/2003/ND-CP,Nghị định 78 2003,Chính phủ,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Hàng hóa ưu đãi thuế quan,Hiệp định CEPT,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí Phần XII Giày, dép, mũ và các vật đội đầu khác, ô, dù, ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi gậy

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

105

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)

78/2003/ND-CP,Nghị định 78 2003,Chính phủ,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa,Thuế suất,Xuất nhập khẩu 8440 Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách 8440

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

106

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 )

78/2003/ND-CP,Nghị định 78 2003,Chính phủ,Hiệp định ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế suất,Danh mục hàng hóa,Hàng áp dụng thuế suất CEPT,Thuế suất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí Chương 34 Xà phòng, các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

107

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)

78/2003/ND-CP,Nghị định 78 2003,Chính phủ,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Hiệp định ưu đãi thuế quan,Hàng hóa ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế suất,Hiệp định CEPT,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí Chương 40 Cao su và các sản phẩm bằng cao su

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

108

Nghị định 76/2003/NĐ-CP Hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

76/2003/ND-CP,Nghị định 76 2003,Chính phủ,Đưa vào Cơ sở giáo dục,Hướng dẫn,Vi phạm hành chính,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

109

Nghị định 75/2003/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

75/2003/ND-CP,Nghị định 75 2003,Chính phủ,Công nghệ thông tin,Bưu chính viễn thông,Thanh tra Bưu chính,Thanh tra,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75/2003/NĐ-CP

Ban hành: 26/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

110

Nghị định 74/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

74/2003/ND-CP,Nghị định 74 2003,Chính phủ,Xử phạt hành chính lĩnh vực điện lực,Xử phạt hành chính trong điện lực,Lĩnh vực điện lực,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

111

Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP

140/2020/ND-CP,Nghị định 140 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP,Chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần,Quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

112

Nghị định 73/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

73/2003/ND-CP,Nghị định 73 2003,Chính phủ,Ngân sách địa phương,Phân bổ ngân sách địa phương,Quyết toán ngân sách,Phân bổ ngân sách,Dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

113

Nghị định 72/2003/NĐ-CP về việc chia tách huyện Hiên thành các huyện Đông Giang và Tây Giang, huyện Trà My thành các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

72/2003/ND-CP,Nghị định 72 2003,Chính phủ,Chia tách huyện Hiên,Huyện Hiên,Huyện Đông Giang,Huyện Tây Giang,Huyện Trà My,Huyện Nam Trà My,Huyện Bắc Trà My,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

114

Nghị định 71/2003/NĐ-CP về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước

71/2003/ND-CP,Nghị định 71 2003,Chính phủ,Biên chế hành chính sự nghiệp,Phân cấp quản lý biên chế,Biên chế Nhà nước,Kế hoạch biên chế,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/2003/NĐ-CP

Ban hành: 19/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

115

Nghị định 70/2003/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

70/2003/ND-CP,Nghị định 70 2003,Chính phủ,Lĩnh vực thủy sản,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70/2003/NĐ-CP

Ban hành: 17/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

116

Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

139/2020/ND-CP,Nghị định 139 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 13/2014/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh,Sửa đổi quy định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

117

Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

137/2020/ND-CP,Nghị định 137 2020,Chính phủ,Quản lý sử dụng pháo,Quản lý sử dụng pháo thuốc pháo,Nghị định về sử dụng pháo,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

118

Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

138/2020/ND-CP,Nghị định 138 2020,Chính phủ,Tuyển dụng sử dụng quản lý công chức,Nghị định 138/2020/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng quản lý công chức,Nghị định 138 tuyển dụng sử dụng quản lý công chức,Nghị định tuyển dụng sử dụng quản lý công chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

119

Nghị định 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

67/2003/ND-CP,Nghị định 67 2003,Chính phủ,Phí bảo vệ môi trường nước thải,Bảo vệ môi trường,Phí bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67/2003/NĐ-CP

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

120

Nghị định 69/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh 01/2002/PL-UBTVQH11 sửa đổi Điều 22, 23 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

69/2003/ND-CP,Nghị định 69 2003,Chính phủ,Ưu đãi người có công cách mạng,Ưu đãi gia đình liệt sĩ,Thương bệnh binh,Hoạt động kháng chiến,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.12.229