Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 155/2003/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 200744 văn bản

21

Nghị định 162/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước

162/2003/ND-CP,Nghị định 162 2003,Chính phủ,Quản lý tài nguyên nước,Khai thác sử dụng tài nguyên nước,Hoạt động quản lý tài nguyên nước,Dữ liệu về tài nguyên nước,Thu thập dữ liệu,Khai thác dữ liễu,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

22

Nghị định 163/2003/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

163/2003/ND-CP,Nghị định 163 2003,Chính phủ,Biện pháp giáo dục tại xã phường,Giáo dục tại xã phường,Giáo dục tại xã phường thị trấn,Biện pháp xử lý hành chính,Vi phạm hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

23

Nghị định 161/2003/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới biển

161/2003/ND-CP,Nghị định 161 2003,Chính phủ,Quy chế khu vực biên giới biển,Quy chế biên giới biển,Biên giới biển CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: 161/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

24

Nghị định 160/2003/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

160/2003/ND-CP,Nghị định 160 2003,Chính phủ,Quản lý hoạt động hàng hải,Hoạt động hàng hải,Cảng biển Việt Nam,Khu vực hàng hải của Việt Nam,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

25

Nghị định 159/2003/NĐ-CP về việc cung ứng và sử dụng séc

159/2003/ND-CP,Nghị định 159 2003,Chính phủ,Cung ứng sử dụng séc,Cung ứng séc trắng,Trung tâm thanh toán bù trừ séc,Bảo chi séc,Truy đòi séc,Người ký phát,Người thụ hưởng,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

26

Nghị định 158/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi

158/2003/ND-CP,Nghị định 158 2003,Chính phủ,Luật Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi,Thuế giá trị gia tăng,Đối tượng không chịu thuế,Không chịu thuế Giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

27

Nghị định 157/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long và Trà Cú tỉnh Trà Vinh

157/2003/ND-CP,Nghị định 157 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Châu Thành,Huyện Cầu Ngang,Huyện Càng Long,Huyện Trà Cú,Tỉnh Trà Vinh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

28

Nghị định 156/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An tỉnh Bình Dương

156/2003/ND-CP,Nghị định 156 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Thành lập xã,Thị xã Thủ Dầu Một,Huyện Dầu tiếng,Huyện Phú Giáo,Huyện Dĩ An,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

29

Nghị định 153/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

153/2003/ND-CP,Nghị định 153 2003,Chính phủ,Thị xã Phúc Yên,Huyện Tam Đảo,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thành lập thị xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2007

30

Nghị định 151/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

151/2003/ND-CP,Nghị định 151 2003,Chính phủ,Lĩnh vực Quốc phòng,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

31

Nghị định 154/2003/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

154/2003/ND-CP,Nghị định 154 2003,Chính phủ,Thành lập phường,Thành lập xã,Thành phố Mỹ Tho,Thị xã Gò Công,Huyện Cái Bè,Tỉnh Tiền Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

32

Nghị định 152/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

152/2003/ND-CP,Nghị định 152 2003,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập phường,Chia huyện,Thành phố Vũng Tàu,Huyện Tân Thành,Huyện Đất Đỏ,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

33

Nghị định 150/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam

150/2003/ND-CP,Nghị định 150 2003,Chính phủ,Pháp lệnh Tự vệ trong nhập khẩu,Tự vệ trong nhập khẩu,Hướng dẫn,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150/2003/NĐ-CP

Ban hành: 08/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

34

Nghị định 149/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

149/2003/ND-CP,Nghị định 149 2003,Chính phủ,Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

35

Nghị định 147/2003/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

147/2003/ND-CP,Nghị định 147 2003,Chính phủ,Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện,Thủ tục cấp giấy phép,Quản lý hoạt động,Giáo dục,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

36

Nghị định 148/2003/NĐ-CP về việc thành lập huyện Sốp Cộp và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

148/2003/ND-CP,Nghị định 148 2003,Chính phủ,Thành lập huyện,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính huyện,Huyện Sốp Cộp,Huyện Thuận Châu,Huyện Quỳnh Nhai,Tỉnh Sơn La,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

37

Nghị định 146/2003/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc huyện Bắc Quang và thành lập huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

146/2003/ND-CP,Nghị định 146 2003,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập huyện,Huyện Bắc Quang,Huyện Quang Bình,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 146/2003/NĐ-CP

Ban hành: 01/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

38

Nghị định 145/2003/NĐ-CP về việc thành lập huyện Tây Trà; mở rộng thị trấn, thành lập xã và đổi tên xã thuộc các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

145/2003/ND-CP,Nghị định 145 2003,Chính phủ,Thành lập huyện,Thành lập xã,Đổi tên xã,Mở rộng thị trấn,Huyện Tây Trà,Huyện Bình Sơn,Huyện Lý Sơn,Tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

39

Nghị định 143/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

143/2003/ND-CP,Nghị định 143 2003,Chính phủ,Pháp lệnh khai thác bảo vệ thủy lợi,Pháp lệnh Công trình thủy lợi,Bảo vệ công trình thủy lợi,Khai thác công trình thủy lợi,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

40

Nghị định 144/2003/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán

144/2003/ND-CP,Nghị định 144 2003,Chính phủ,Thị trường chứng khoán,Phát hành chứng khoán,Phát hành chứng khoán ra công chúng,Niêm yết chứng khoán,Tổ chức niêm yết chứng khoán,Chứng khoán CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.10.166