Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 155/2003/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 200744 văn bản

181

Nghị định 19/2003/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

19/2003/ND-CP,Nghị định 19 2003,Chính phủ,Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,Hội Liên hiệp phụ nữ,Tham gia quản lý nhà nước,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2003/NĐ-CP

Ban hành: 07/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2012

182

Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

122/2020/ND-CP,Nghị định 122 2020,Chính phủ,Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp,Phối hợp thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp,Cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

183

Nghị định 18/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

18/2003/ND-CP,Nghị định 18 2003,Chính phủ,Văn phòng Chính phủ,Cơ quan ngang bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2003/NĐ-CP

Ban hành: 20/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

184

Nghị định 17/2003/NĐ-CP về việc thành lập các huyện Chơn Thành, Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước

17/2003/ND-CP,Nghị định 17 2003,Chính phủ,Thành lập huyện,Huyện Chơn Thành,Huyện Bù Đốp,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17/2003/NĐ-CP

Ban hành: 20/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

185

Nghị định 16/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Tân Yên và Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

16/2003/ND-CP,Nghị định 16 2003,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Tân Yên,Huyện Việt Yên,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2003/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 20/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

186

Nghị định 14/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật giao thông đường bộ

14/2003/ND-CP,Nghị định 14 2003,Chính phủ,Luật Giao thông đường bộ,Luật Giao thông,Phân luồng giao thông,Bộ Giao thông vận tải,Công trình đường bộ,Hướng dẫn,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

187

Nghị định 13/2003/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

13/2003/ND-CP,Nghị định 13 2003,Chính phủ,Hàng nguy hiểm,Danh mục hàng nguy hiểm,Vận chuyển đường bộ hàng nguy hiểm,Vận chuyển hàng nguy hiểm,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 19/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

188

Nghị định 15/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

15/2003/ND-CP,Nghị định 15 2003,Chính phủ,Xử phạt hành chính giao thông đường bộ,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông,Giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

189

Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP

121/2020/ND-CP,Nghị định 121 2020,Chính phủ,Sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

190

Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

120/2020/ND-CP,Nghị định 120 2020,Chính phủ,Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập,Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

191

Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

119/2020/ND-CP,Nghị định 119 2020,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính báo chí,Xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xuất bản,Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

192

Nghị định 12/2003/NĐ-CP về sinh con theo phương pháp khoa học

12/2003/ND-CP,Nghị định 12 2003,Chính phủ,Thụ tinh nhân tạo,Thụ tinh trong ống nghiệm,Cho nhận tinh trùng,Sinh con theo phương pháp khoa học,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

193

Nghị định 10/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

10/2003/ND-CP,Nghị định 10 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Huyện Vĩnh Thuận,Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

194

Nghị định 08/2003/NĐ-CP về hoạt động của cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế

08/2003/ND-CP,Nghị định 08 2003,Chính phủ,Cơ quan đại diện Việt Nam,Cơ quan Đại diện,Phục vụ phát triển kinh tế xã hội,Cung cấp thông tin,Bộ Ngoại giao,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

195

Nghị định 09/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

09/2003/ND-CP,Nghị định 09 2003,Chính phủ,Thị trấn Hợp Hòa,Thành lập thị trấn,Huyện Tam Dương,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2003/NĐ-CP

Ban hành: 10/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

196

Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

118/2020/ND-CP,Nghị định 118 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP,An toàn sinh học sinh vật biến đổi gen,An toàn sinh học đối với mẫu vật di truyền,An toàn sinh học sản phẩm sinh vật biến đổi gen,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

197

Nghị định 07/2003/NĐ-CP sửa đổi Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm Nghị định 52/1999/NĐ-CP và Nghị định 12/2000/NĐ-CP

07/2003/ND-CP,Nghị định 07 2003,Chính phủ,Quản lý Đầu tư,Quản lý đầu tư xây dựng,Quy chế quản lý,Dự án sử dụng vốn ngân sách,Quản lý dự án nhóm A,Sửa đổi,Bổ sung,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

198

Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

06/2003/ND-CP,Nghị định 06 2003,Chính phủ,Phân loại hàng hóa nhập khẩu,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa,Hàng xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 22/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

199

Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

117/2020/ND-CP,Nghị định 117 2020,Chính phủ,Quy định xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế,Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế,Ép người khác uống rượu, bia bị phạt tới 03 triệu,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

200

Nghị định 05/2003/NĐ-CP về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý

05/2003/ND-CP,Nghị định 05 2003,Chính phủ,Phòng chống ma túy,Hợp tác quốc tế phòng chống ma tuý,Hợp tác quốc tế,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2003/NĐ-CP

Ban hành: 21/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.10.166