Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1531/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 175488 văn bản

161

Quyết định 1021/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

1021/QD-BTP,Quyết định 1021 2018,Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi ,Công bố thủ tục hành chính,Lĩnh vực quốc tịch,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

163

Quyết định 955/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế do Bộ Tư pháp ban hành

955/QD-BTP,Quyết định 955 2018,Bộ Tư pháp,Vụ Pháp luật dân sự kinh tế,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 955/QĐ-BTP

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

164

Quyết định 956/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật quốc tế do Bộ Tư pháp ban hành

956/QD-BTP,Quyết định 956,Bộ Tư pháp,Chức năng nhiệm vụ,Pháp luật quốc tế,Vụ Pháp luật quốc tế,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 956/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

165

Quyết định 958/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

958/QD-BTP,Quyết định 958 2018,Bộ Tư pháp,Vụ Pháp luật hình sự hành chính,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 958/QĐ-BTP

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

166

Quyết định 959/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

959/QD-BTP,Quyết định 959,Bộ Tư pháp,Chương trình xây dựng pháp luật,Xây dựng pháp luật,Công tác xây dựng pháp luật ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 959/QĐ-BTP

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

167

Quyết định 962/QĐ-BTP về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

962/QD-BTP,Quyết định 962 2018,Bộ Tư pháp,Công khai dự toán ngân sách nhà nước,Dự toán ngân sách nhà nước,Lập dự toán ngân sách nhà nước ,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

168

Quyết định 957/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

957/QD-BTP,Quyết định 957 2018,Bộ Tư pháp,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 957/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

169

Quyết định 960/QĐ-BTP công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2018 của Bộ Tư pháp

960/QD-BTP,Quyết định 960 2018,Bộ Tư pháp,Danh mục tài sản mua sắm tập trung,Mua sắm tập trung,Mua sắm tập trung cấp quốc gia,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 960/QĐ-BTP

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

170

Quyết định 826/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bộ Tư pháp ban hành

826/QD-BTP,Quyết định 826 2018,Bộ Tư pháp,Công tác thi đua khen thưởng,Bộ máy làm thi đua khen thưởng ,Thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 826/QĐ-BTP

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

171

Quyết định 797/QĐ-BTP về Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp trong năm 2018

797/QD-BTP,Quyết định 797 2018,Bộ Tư pháp,Kế hoạch của Bộ Tư pháp ,Kế hoạch thanh tra kiểm tra ,Tổ chức Hội nghị,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 797/QĐ-BTP

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

172

Quyết định 760/QĐ-BTP năm 2018 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Tư pháp ban hành

760/QD-BTP,Quyết định 760 2018,Bộ Tư pháp,Phân công công tác,Phân công công tác Bộ Tư pháp,Phân công công tác của Bộ trưởng,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 760/QĐ-BTP

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

173

Quyết định 759/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bổ trợ tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

759/QD-BTP,Quyết định 759,Bộ Tư pháp,Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Chức năng nhiệm vụ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 759/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

174

Quyết định 768/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành

768/QD-BTP,Quyết định 768,Bộ Tư pháp,Trợ giúp pháp lý,Cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước,Cơ cấu trung tâm trợ giúp pháp lý ,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 768/QĐ-BTP

Ban hành: 18/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

175

Quyết định 743/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2018

743/QD-BTP,Quyết định 743 2018,Bộ Tư pháp,Kế hoạch thực hiện,Quy chế dân chủ,Quy chế dân chủ Bộ Tư Pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 743/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

176

Quyết định 679/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

679/QD-BTP,Quyết định 679 2018,Bộ Tư pháp,Cơ cấu tổ chức,Vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 679/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

177

Quyết định 667/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Bộ Tư pháp ban hành

667/QD-BTP,Quyết định 667 2018,Bộ Tư pháp,Chương trình nghị sự kinh tế,Phát triển bền vững,Vì sự Phát triển bền vững,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 667/QĐ-BTP

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

178

Quyết định 676/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

676/QD-BTP,Quyết định 676 2018,Bộ Tư pháp,Nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Cục Công tác phía Nam ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

179

Quyết định 636/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính do Bộ Tư pháp ban hành

636/QD-BTP,Quyết định 636 2018,Bộ Tư pháp,Kế hoạch tài chính,Lập kế hoạch tài chính,Kế hoạch tài chính ngân sách ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 636/QĐ-BTP

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

180

Quyết định 638/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

638/QD-BTP,Quyết định 638 2018,Bộ Tư pháp,Bồi thường nhà nước ,Công tác bồi thường nhà nước,Kế hoạch Cục Bồi thường nhà nước ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90