Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1531/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 175903 văn bản

121

Quyết định 179/QĐ-BTP công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp

179/QD-BTP,Quyết định 179 2019,Bộ Tư pháp,Danh mục tài sản mua sắm tập trung,Mua sắm tập trung,Phương thức mua sắm tập trung,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 179/QĐ-BTP

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

122

Quyết định 156/QĐ-BTP năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2014-2018

156/QD-BTP,Quyết định 156 2019,Bộ Tư pháp,Hệ thống hóa văn bản ,Hệ thống hóa văn bản pháp luật,Hệ thống hóa văn bản quy phạm ,Hệ thống hóa văn bản trong quản lý nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

123

Quyết định 155/QĐ-BTP năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2018

155/QD-BTP,Quyết định 155 2019,Bộ Tư pháp,Văn bản hết hiệu lực,Công bố hết hiệu lực,Văn bản quy phạm hết hiệu lực,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/QĐ-BTP

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

124

Quyết định 134/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

134/QD-BTP,Quyết định 134 2019,Bộ Tư pháp,Kế hoạch Cục Bồi thường nhà nước ,Kế hoạch công tác,Bồi thường nhà nước ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2019

125

Quyết định 80/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

80/QD-BTP,Quyết định 80 2019,Bộ Tư pháp,Phát triển kinh tế xã hội,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,Dự toán ngân sách nhà nước,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

126

Quyết định 21/QĐ-BTP năm 2019 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

21/QD-BTP,Quyết định 21 2019,Bộ Tư pháp,Luật Luật sư,Thi hành Luật luật sư,Hướng dẫn Luật Luật sư ,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

127

Quyết định 3121/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành

3121/QD-BTP,Quyết định 3121 2018,Bộ Tư pháp,Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật ,Phổ biến giáo dục pháp luật,Hòa giải ở cơ sở,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

128

Quyết định 3169/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

3169/QD-BTP,Quyết định 3169 2018,Bộ Tư pháp,Ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Ngành tư pháp BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3169/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 28 tháng 12

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

129

Quyết định 3168/QĐ-BTP năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019

3168/QD-BTP,Quyết định 3168 2018,Bộ Tư pháp,Đào tạo bồi dưỡng công chức,Mức chi bồi dưỡng công chức ,Chính sách hỗ trợ bồi dưỡng công chức ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

130

Quyết định 3147/QĐ-BTP năm 2018 về Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

3147/QD-BTP,Quyết định 3147 2018,Bộ Tư pháp,Bồi dưỡng chuyên môn,Bồi dưỡng nghiệp vụ,Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3147/QĐ-BTP

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

131

Quyết định 3072/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019

3072/QD-BTP,Quyết định 3072 2018,Bộ Tư pháp,Thi hành pháp luật,Theo dõi thi hành pháp luật,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3072/QĐ-BTP

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

132

Quyết định 3040/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

3040/QD-BTP,Quyết định 3040 2018,Bộ Tư pháp,Trợ giúp pháp lý,Tổ chức trợ giúp pháp lý người nghèo,Người khuyết tật ,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3040/QĐ-BTP

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

133

Quyết định 2866/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

2866/QD-BTP,Quyết định 2866 2018,Bộ Tư pháp,Quản lý tiền lương,Cơ chế tiền lương,Lực lượng vũ trang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

134

Quyết định 2869/QĐ-BTP năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

2869/QD-BTP,Quyết định 2869 2018,Bộ Tư pháp,Kế hoạch thanh tra,Xây dựng kế hoạch thanh tra ,Kế hoạch thanh tra kiểm tra ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2869/QĐ-BTP

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

135

Quyết định 2750/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp cận thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

2750/QD-BTP,Quyết định 2750 2018,Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính,Quyền tiếp cận thông tin,Công bố thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2750/QĐ-BTP

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

136

Quyết định 2638/QĐ-BTP điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018

2638/QD-BTP,Quyết định 2638 2018,Bộ Tư pháp,Hỗ trợ chi phí đào tạo bồi dưỡng ,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ,Đào tạo bồi dưỡng công viên chức ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2638/QĐ-BTP

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

137

Quyết định 1531/2003/QĐ-UB về Danh mục các khoản phí và quy định về quản lý các khoản thu phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

1531/2003/QD-UB,Quyết định 1531 2003,Tỉnh Ninh Bình,quy định khoản phí ,Khoản thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1531/2003/QĐ-UB Ninh

Ban hành: 01/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

138

Quyết định 2434/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

2434/QD-BTP,Quyết định 2434 2018,Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính,Danh mục thủ tục hành chính,Trợ giúp pháp lý,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2434/QĐ-BTP

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

139

Quyết định 2338/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

2338/QD-BTP,Quyết định 2338 2018,Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Hòa giải cơ sở,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2338/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 06/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

140

Quyết định 2244/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

2244/QD-BTP,Quyết định 2244 2018,Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính ,Danh mục thủ tục hành chính,Lý lịch tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2244/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200