Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1531/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 176131 văn bản

81

Quyết định 2655/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019

2655/QD-BTP,Quyết định 2655 2019,Bộ Tư pháp,Đào tạo bồi dưỡng,Điều chỉnh kế hoạch,Công chức viên chức,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2655/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

82

Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2019 về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định, tài sản cố định đặc thù và vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

2402/QD-BTP,Quyết định 2402 2019,Bộ Tư pháp,Hao mòn tài sản cố định,Tài sản cố định,Tiêu chuẩn nhận biết tài sản đặc thù ,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2402/QĐ-BTP

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

83

Quyết định 2379/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

2379/QD-BTP,Quyết định 2379 2019,Bộ Tư pháp,Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp,Hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngành Tư pháp,Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

84

Quyết định 1740/QĐ-BTP năm 2019 quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

1740/QD-BTP,Quyết định 1740 2019,Bộ Tư pháp,Đấu thầu mua sắm hàng hóa,Mua sắm hàng hóa,Mua sắm hàng hóa dịch vụ ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1740/QĐ-BTP

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

85

Quyết định 1696/QĐ-BTP năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

1696/QD-BTP,Quyết định 1696 2019,Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính,Hỗ trợ pháp lý,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

86

Quyết định 1603/QĐ-BTP năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp

1603/QD-BTP,Quyết định 1603 2019,Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính,Quyết định công bố thủ tục hành chính ,Bộ thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

87

Quyết định 1574/QĐ-BTP năm 2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1574/QD-BTP,Quyết định 1574 2019,Bộ Tư pháp,Quy chế văn hóa công sở,Văn hóa công sở,Phong trào thi đua,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1574/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

88

Quyết định 1379/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 của Bộ Tư pháp

1379/QD-BTP,Quyết định 1379 2019,Bộ Tư pháp,Thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Đơn giản hóa giấy tờ ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1379/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

89

Quyết định 1347/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 của Bộ Tư pháp

1347/QD-BTP,Quyết định 1347 2019,Bộ Tư pháp,Ứng dụng công nghệ ,Công nghệ thông tin,Giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1347/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

90

Quyết định 1531/2004/QĐ-NHNN về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

1531/2004/QD-NHNN,Quyết định 1531 2004,Ngân hàng Nhà nước,Hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng,Xây dựng cơ bản,Kế toán - Kiểm toán,Xây dựng - Đô thị NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

91

Quyết định 1161/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của Bộ Tư pháp

1161/QD-BTP,Quyết định 1161 2019,Bộ Tư pháp,Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp,Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp,Triển khai thi hành Hiến pháp 2013 ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

92

Quyết định 1101/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 14/2019/-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

1101/QD-BTP,Quyết định 1101 2019,Bộ Tư pháp,Thực hiện Quyết định,Tủ sách pháp luật,Xây dựng quản lý khai thác,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1101/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

93

Quyết định 1027/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1027/QD-BTP,Quyết định 1027 2019,Bộ Tư pháp,Cơ quan thi hành án ,Thi đua,Thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1027/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2019

94

Quyết định 1023/QĐ-BTP về Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1023/QD-BTP,Quyết định 1023 2019,Bộ Tư pháp,Bảng điểm thi đua ,Xếp hạng Sở Tư pháp ,Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1023/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 4

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

95

Quyết định 1008/QĐ-BTP năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

1008/QD-BTP,Quyết định 1008 2019,Bộ Tư pháp,Đăng ký nuôi con nuôi,Lĩnh vực nuôi con nuôi ,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1008/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

96

Quyết định 1006/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho Lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định 28/2018/-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1006/QD-BTP,Quyết định 1006 2019,Bộ Tư pháp,Kế hoạch triển khai,Hệ thống quản lý văn bản ,Sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

97

Quyết định 986/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật nuôi con nuôi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

986/QD-BTP,Quyết định 986,Bộ Tư pháp,Đăng ký nuôi con nuôi,Nuôi con nuôi,Luật nuôi con nuôi ,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 986/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

98

Quyết định 718/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

718/QD-BTP,Quyết định 718 2019,Bộ Tư pháp,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản quy phạm pháp luật,Phân công,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 716/QĐ-BTP

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

99

Quyết định 696/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch triển khai Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng án phí do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

696/QD-BTP,Quyết định 696 2019,Bộ Tư pháp,Triển khai phần mềm,Tiền tạm ứng án phí,Phần mềm quản lý ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 696/QĐ-BTP

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

100

Quyết định 653/QĐ-BTP về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Tư pháp

653/QD-BTP,Quyết định 653 2019,Bộ Tư pháp,Tiết kiệm chống lãng phí,Chương trình tiết kiệm chống lãng phí ,Chính sách tiết kiệm chống lãng phí,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.15.142