Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1531/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 175488 văn bản

61

Quyết định 206/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

206/QD-BTP,Quyết định 206 2020,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Thi hành pháp luật,Xử lý vi phạm hành chính,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-BTP

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

62

Quyết định 201/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

201/QD-BTP,Quyết định 201 2020,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Tạp chí dân chủ và pháp luật,Nhiệm vụ trọng tâm,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 201/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

63

Quyết định 172/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bộ Tư pháp ban hành

172/QD-BTP,Quyết định 172 2020,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Vụ Thi đua Khen thưởng,Phát động phong trào thi đua,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 172/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

64

Quyết định 168/QĐ-BTP về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng - Đoàn thể do Bộ Tư pháp ban hành

168/QD-BTP,Quyết định 168 2020,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Nhiệm vụ công tác,Nhiệm vụ chính trị,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 168/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

65

Quyết định 167/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Bộ do Bộ Tư pháp ban hành

167/QD-BTP,Quyết định 167 2020,Bộ Tư pháp,Kế hoạch,Văn phòng Bộ,Công tác,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 167/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

66

Quyết định 140/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

140/QD-BTP,Quyết định 140 2020,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Phê duyệt kế hoạch,Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

67

Quyết định 96/QĐ-BTP năm 2020 ban hành "quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương" do Bộ Tư pháp ban hành

96/QD-BTP,Quyết định 96 2020,Bộ Tư pháp,Đầu tư xây dựng,Trụ sở làm việc,Cơ quan thi hành án dân sự,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

68

Quyết định 86/QĐ-BTP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực

86/QD-BTP,Quyết định 86 2020,Bộ Tư pháp,Phát triển kinh tế xã hội ,Dự toán ngân sách,Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh ,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

69

Quyết định 76/QĐ-BTP về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020

76/QD-BTP,Quyết định 76 2020,Bộ Tư pháp,Tình hình thi hành pháp luật ,Liên ngành,Lĩnh vực bảo vệ môi trường,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

70

Quyết định 24/QĐ-BTP năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019

24/QD-BTP,Quyết định 24 2020,Bộ Tư pháp,Văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản hết hiệu lực,Lĩnh vực quản lý nhà nước ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

71

Quyết định 3234/QĐ-BTP về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

3234/QD-BTP,Quyết định 3234 2019,Bộ Tư pháp,Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,Ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Tư pháp,Ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

72

Quyết định 3195/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

3195/QD-BTP,Quyết định 3195 2019,Bộ Tư pháp,Giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở,Phổ biến pháp luật hòa giải ở cơ sở,Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2020,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

73

Quyết định 3179/QĐ-BTP năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020

3179/QD-BTP,Quyết định 3179 2019,Bộ Tư pháp,Viên chức,Kế hoạch đào tạo,Đào tạo bồi dưỡng công chức,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3179/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 12

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

74

Quyết định 3062/QĐ-BTP năm 2019 về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

3062/QD-BTP,Quyết định 3062 2019,Bộ Tư pháp,Bộ tiêu chí đánh giá bồi thường nhà nước,Đánh giá kết quả công tác bồi thường nhà nước,Tiêu chí đánh giá kết quả bồi thường nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

75

Quyết định 3056/QĐ-BTP năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng cho các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp

3056/QD-BTP,Quyết định 3056 2019,Bộ Tư pháp,Định mức diện tích chuyên dùng cơ quan thi hành án,Tiêu chuẩn diện tích chuyên dùng cơ quan thi hành án,Diện tích chuyên dùng cho cơ quan Thi hành án dân sự,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

76

Quyết định 2893/QĐ-BTP bổ sung Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019 của Bộ Tư pháp

2893/QD-BTP,Quyết định 2893 2019,Bộ Tư pháp,Mua sắm tập trung,Danh mục tài sản mua sắm tập trung,Bổ sung danh mục,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2893/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2019

77

Quyết định 2864/QĐ-BTP năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

2864/QD-BTP,Quyết định 2864 2019,Bộ Tư pháp,Xe ô tô chuyên dùng,Cơ quan Bộ Tư pháp,Tiêu chuẩn trang bị,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2864/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

78

Quyết định 2850/QĐ-BTP năm 2019 sửa đổi Quyết định 1066/QĐ-BTP về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

2850/QD-BTP,Quyết định 2850 2019,Bộ Tư pháp,Sửa đổi quyết định,Tiêu chuẩn Chức danh,Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2850/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

79

Quyết định 2655/QĐ-BTP về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019

2655/QD-BTP,Quyết định 2655 2019,Bộ Tư pháp,Đào tạo bồi dưỡng,Điều chỉnh kế hoạch,Công chức viên chức,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2655/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

80

Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2019 về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định, tài sản cố định đặc thù và vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

2402/QD-BTP,Quyết định 2402 2019,Bộ Tư pháp,Hao mòn tài sản cố định,Tài sản cố định,Tiêu chuẩn nhận biết tài sản đặc thù ,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2402/QĐ-BTP

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90