Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1531/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 175903 văn bản

41

Quyết định 624/QĐ-BTP Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thi hành án dân sự năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

624/QD-BTP,Quyết định 624 2020,Bộ Tư pháp,Thi hành án dân sự,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Kế hoạch,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 624/QĐ-BTP

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

42

Quyết định 573/QĐ-BTP về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

573/QD-BTP,Quyết định 573 2020,Bộ Tư pháp,Công bố công khai,Dự toán ngân sách,Ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 573/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

43

Quyết định 533/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế tiếp nhận công chức, tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức, thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào công tác tại Bộ Tư pháp

533/QD-BTP,Quyết định 533 2020,Bộ Tư pháp,Tiếp nhận công chức,Tiếp nhận không qua thi tuyển,Đãi ngộ sinh viên tốt nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 533/QĐ-BTP

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

44

Quyết định 471/QĐ-BTP năm 2020 công bố công khai tình hình xử lý, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp

471/QD-BTP,Quyết định 471 2020,Bộ Tư pháp,Công bố công khai,Quản lý và sử dụng ,Tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 471/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

45

Quyết định 449/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

449/QD-BTP,Quyết định 449 2020,Bộ Tư pháp,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Tham gia xây dựng văn bản pháp luật,Góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

46

Quyết định 446/QĐ-BTP năm 2020 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Tư pháp ban hành

446/QD-BTP,Quyết định 446 2020,Bộ Tư pháp,Phân công công tác,Bộ trưởng,Thứ trưởng,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 446/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

47

Quyết định 445/QĐ-BTP năm 2020 về Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp

445/QD-BTP,Quyết định 445 2020,Bộ Tư pháp,Lịch phổ biến thông tin thống kê,Công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê,Thời gian công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

48

Quyết định 392/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

392/QD-BTP,Quyết định 392 2020,Bộ Tư pháp,Thanh toán cước phí điện thoại ,Cán bộ công chức,Điện thoại di động,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 392/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

49

Quyết định 385/QĐ-BTP về Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tư pháp

385/QD-BTP,Quyết định 385 2020,Bộ Tư pháp,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2020,Đẩy lùi hiện tượng lãng phí tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

50

Quyết định 362/QĐ-BTP về Kế hoạch năm 2020 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” do Bộ Tư pháp ban hành

362/QD-BTP,Quyết định 362 2020,Bộ Tư pháp,Phổ biến về nội dung Công ước chống tra tấn,Phổ biến pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn,Tuyên truyền Công ước chống tra tấn,Trách nhiệm hình sự,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

51

Quyết định 364/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

364/QD-BTP,Quyết định 364 2020,Bộ Tư pháp,Phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự,Phổ biến Công ước quốc tế về các quyền chính trị,Phổ biến Công ước về quyền chính trị cho cán bộ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

52

Quyết định 314/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới do Bộ Tư pháp ban hành

314/QD-BTP,Quyết định 314 2020,Bộ Tư pháp,Phê duyệt kế hoạch,Kế hoạch công tác,Trường Trung cấp Luật Đồng Hới ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 314/QĐ-BTP

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

53

Quyết định 305/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kế hoạch - Tài chính do Bộ Tư pháp ban hành

305/QD-BTP,Quyết định 305 2020,Bộ Tư pháp,Phê duyệt kế hoạch,Kế hoạch công tác,Kế hoạch tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 305/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

54

Quyết định 302/QĐ-BTP năm 2020 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tư Pháp

302/QD-BTP,Quyết định 302 2020,Bộ Tư lệnh,Phân công công tác,Bộ trưởng,Thứ trưởng,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 302/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

55

Quyết định 263/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” của Bộ Tư pháp năm 2020

263/QD-BTP,Quyết định 263 2020,Bộ Tư pháp,Hòa giải viên,Thực hiện Đề án,Nâng cao năng lực,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 263/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 13/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

56

Quyết định 241/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

241/QD-BTP,Quyết định 241 2020,Bộ Tư pháp,Phê duyệt kế hoạch,Kế hoạch công tác,Cục Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 241/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

57

Quyết định 248/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

248/QD-BTP,Quyết định 248 2020,Bộ Tư pháp,Phê duyệt kế hoạch,Cục Kiểm tra văn bản pháp luật,Kế hoạch công tác,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 248/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

58

Quyết định 237/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tại Bộ Tư pháp

237/QD-BTP,Quyết định 237 2020,Bộ Tư pháp,Kế hoạch thực hiện,Chương trình tổng thể ,Cải cách hành chính nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 237/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

59

Quyết định 211/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

211/QD-BTP,Quyết định 211 2020,Bộ Tư pháp,Phê duyệt kế hoạch,Kế hoạch công tác,Nhà xuất bản Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

60

Quyết định 207/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

207/QD-BTP,Quyết định 207 2020,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Cục Đăng ký quốc gia,Giao dịch bảo đảm,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 207/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200