Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1531/QĐ-BTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 175848 văn bản

181

Quyết định 636/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính do Bộ Tư pháp ban hành

636/QD-BTP,Quyết định 636 2018,Bộ Tư pháp,Kế hoạch tài chính,Lập kế hoạch tài chính,Kế hoạch tài chính ngân sách ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 636/QĐ-BTP

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

182

Quyết định 638/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

638/QD-BTP,Quyết định 638 2018,Bộ Tư pháp,Bồi thường nhà nước ,Công tác bồi thường nhà nước,Kế hoạch Cục Bồi thường nhà nước ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

183

Quyết định 639/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành

639/QD-BTP,Quyết định 639 2018,Bộ Tư pháp,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Nhiệm vụ quyền hạn,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 639/QĐ-BTP

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

184

Quyết định 641/QĐ-BTP về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ Tư pháp

641/QD-BTP,Quyết định 641 2018,Bộ Tư pháp,Chống lãng phí,Chính sách tiết kiệm chống lãng phí,Chống lãng phí kinh phí,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 641/QĐ-BTP

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

185

Quyết định 656/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

656/QD-BTP,Quyết định 656 2018,Bộ Tư pháp,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Công tác kiểm tra văn bản,Cục Kiểm tra văn bản,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 656/QĐ-BTP

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

186

Quyết định 500/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

500/QD-BTP,Quyết định 500 2018,Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Hòa giải thương mại,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 500/QĐ-BTP

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

187

Quyết định 495/QĐ-BTP năm 2018 sửa đổi Quyết định 2571/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

495/QD-BTP,Quyết định 495 2018,Bộ Tư pháp,Đấu giá tài sản,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 495/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

188

Quyết định 465/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

465/QD-BTP,Quyết định 465 2018,Bộ Tư pháp,Thủ tục thi hành án dân sự,Thi hành án dân sự,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 465/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

189

Quyết định 458/QĐ-BTP về phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

458/QD-BTP,Quyết định 458 2018,Bộ Tư pháp,Chương trình xây dựng văn bản pháp luật,Xây dựng văn bản pháp luật,Kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

190

Quyết định 433/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” của Bộ Tư pháp năm 2018

433/QD-BTP,Quyết định 433 2018,Bộ Tư pháp,Phổ biến nội dung Công ước quốc tế,Quyền dân sự,Cán bộ công chức BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 433/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

191

Quyết định 404/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” của Bộ Tư pháp năm 2018

404/QD-BTP,Quyết định 404 2018,Bộ Tư pháp,Chống tra tấn,Công ước chống tra tấn,Chống lại sự tra tấn ,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

192

Quyết định 368/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

368/QD-BTP,Quyết định 368 2018,Bộ Tư pháp,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Hợp tác quốc tế,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 368/QĐ-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 06/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

193

Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

328/QD-BTP,Quyết định 328 2018,Bộ Tư pháp,Bổ nhiệm,Bổ nhiệm lại,Quy chế bổ nhiệm cán bộ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

194

Quyết định 316/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp luật hình sự- hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

316/QD-BTP,Quyết định 316 2018,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Phê duyệt kế hoạch,Kế hoạch công tác ngành Tư pháp ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 316/QĐ-BTP Hà Nội,

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

195

Quyết định 313/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp luật quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

313/QD-BTP,Quyết định 313 2018,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Pháp luật quốc tế,Vụ Pháp luật quốc tế,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 313/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 27 tháng 02

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

196

Quyết định 310/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Công tác phía Nam do Bộ Tư pháp ban hành

310/QD-BTP,Quyết định 310 2018,Bộ Tư pháp,Kế hoạch công tác,Kế hoạch công tác ngành Tư pháp ,Kế hoạch công tác pháp chế,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 310/QĐ-BTP

Ban hành: 26/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

197

Quyết định 288/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

288/QD-BTP,Quyết định 288 2018,Bộ Tư pháp,Phổ biến giáo dục pháp luật,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật ,Giáo dục BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

198

Quyết định 284/QĐ-BTP về phân công đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2018

284/QD-BTP,Quyết định 284 2018,Bộ Tư pháp,Phân công đơn vị,Xây dựng văn bản,Đơn vị xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 284/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

199

Quyết định 283/QĐ-BTP năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

283/QD-BTP,Quyết định 283 2018,Bộ Tư pháp,Cơ cấu tổ chức,Hộ tịch,Chứng thực,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 283/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

200

Quyết định 273/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp

273/QD-BTP,Quyết định 273 2018,Bộ Tư pháp,Đào tạo bồi dưỡng công chức,Mức chi bồi dưỡng công chức ,Đào tạo công chức,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/QĐ-BTP

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.96.157