Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 153/2010/TT-BTC) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74474 công văn

1

Công văn 1877/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1877/TCT-CS,Công văn 1877 2013,Tổng cục Thuế,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Tên sản phẩm trên hóa đơn GTGT,vướng mắc thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

2

Công văn 1507/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1507/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 144/HCQTTVAC ngày 19/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nêu vướng mắc về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế

Ban hành: 08/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

3

Công văn 501/TCT-CS về quản lý hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên. Trả lời công văn số 1516/CT-HCQTTAC ngày 25/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên nêu vướng mắc về việc quản lý hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Trường hợp không lập Tờ thông

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

4

Công văn 2640/TCT-CS về hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2640/TCT-CS,Công văn 2640 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2640/TCT-CS V/v về hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2011

5

Công văn 2525/TCT-CS về hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2525/TCT-CS,Công văn 2525 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2525/TCT-CS V/v về hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2011

6

Công văn 2464/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư 153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An Tổng cục Thuế nhận được công văn số 316/CT-HCQTTVAC ngày 21/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An nêu vướng mắc liên quan đến Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1.

Ban hành: 19/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2011

7

Công văn 2355/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2355/TCT-CS,Công văn 2355 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2355/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 08/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2011

8

Công văn 1700/TCT-CS về hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1700/TCT-CS,Công văn 1700 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1700/TCT-CS V/v hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC. Hà

Ban hành: 18/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2011

9

Công văn 5176/BTC-TCT về chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

5176/BTC-TCT,Công văn 5176,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5176/BTC-TCT V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2011

10

Công văn 1559/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1559/TCT-CS,Công văn 1559 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1559/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

11

Công văn 1370/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1370/TCT-CS,Công văn 1370 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1370/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

12

Công văn 1274/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1274/TCT-CS,Công văn 1274 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1274/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

13

Công văn 1117/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

thông tư 153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Tổng công ty quản lý bay Việt Nam Tổng cục Thuế nhận được công văn số 471/QLB-TC ngày 21/3/2011 của Tổng công ty quản lý bay VN (Tổng công ty) nêu vướng mắc về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

14

Công văn 1116/TCT-CS về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1116/TCT-CS,Công văn 1116 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1116/TCT-CS V/v thực hiện TT số 153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

15

Công văn 1068/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1068/TCT-CS,Công văn 1068 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1068/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

16

Công văn 1005/TCT-CS về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1005/TCT-CS,Công văn 1005 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1005/TCT-CS V/v thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

17

Công văn 1002/TCT-CS về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1002/TCT-CS,Công văn 1002 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1002/TCT-CS V/v: thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. Hà Nội,

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

18

Công văn 933/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

933/TCT-CS,Công văn 933 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 933/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 22/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

19

Công văn 448/TCT-CS vướng mắc thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn số 673/CT-QLAC ngày 14/1/2011 của Cục Thuế Hà Nội về vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về vướng mắc hóa đơn tự in theo quy

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

20

Công văn 449/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Thuế có ý kiến như sau: 1. Về ngôn ngữ và chữ số trên hóa đơn: Căn cứ quy định tại tiết k, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ; quy định tại Điều 4 Thông tư số

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.68.118