Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 153/2010/TT-BTC span "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162 văn bản

1

Hướng dẫn 37/HD-LĐLĐ về đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" do Liên đoàn Lao động Quận 4 ban hành

ngày 09 tháng 03 năm 2010 HƯỚNG DẪN ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ THỦ TỤC KHEN THƯỞNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN” Căn cứ Quyết định số 777 QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn<span Căn cứ

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

2

Thông tư 89/2008/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Tài chính ban hành

89/2008/TT-BTC,Thông tư 89 2008,Bộ Tài chính,Quản lý vốn ngân sách nhà nước,Cấp phát vốn ngân sách nhà nước,Vốn ngân sách nhà nước,Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

3

Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 245/2006/QĐ-TTg Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

“gia hạn” tại khoản 3, điểm 4.1 khoản <span ,< /span>điểm 5.1 khoản 5 mục V. 5. Bãi bỏ điểm 6.3 khoản 6, tiết b điểm 12.1 khoản 12 mục V. 6. Bãi bỏ Mẫu số 3 ban hành kèm <span Thông tư số 11 /2006 /TT-BTNMT; thay thế Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2006 /TT-BTNMT bằng Mẫu Giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2011

4

Thông tư liên tịch 38/2004/TTLT-BTC-BXD thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

án mua và sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Thông tư này thay thế Thông tư<span Liên< /span> bộ số 03/TT-LB ngày 27/7/1996 của Liên bộ Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng về việc Huớng dẫn việc thực hiện thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong lĩnh vực đầu tư và

Ban hành: 26/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

5

Thông tư 155/2007/TT-BQP hướng dẫn chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

155/2007/TT-BQP,Thông tư 155 2007,Bộ Quốc phòng,Chế độ đối với huấn luyện viên,Huấn luyện viên,Chế độ vận động viên,Vận động viên,Quân đội,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ QUỐC PHÒNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******

Ban hành: 05/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2007

6

Quyết định 326/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Môi trường tại các tờ trình số 26/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2010, số 12/TTr-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2011, số 01/TTr-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: <span 1. Phê duyệt Đề <span “Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng” với những nội dung sau đây: 1. Mục tiêu - Điều tra, đánh giá

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

7

Quyết định 1102/QĐ-BTC năm 2017 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị, kết nối, âm thanh và an toàn bảo mật thông tin hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính

1102/QD-BTC,Quyết định 1102 2017,Bộ Tài chính,Quy định tiêu chí đánh giá,Bảo đảm an toàn bảo mật thông tin,Thiết bị âm thanh ,Công nghiệp điện tử,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

8

Thông báo 87/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 và xây dựng chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 Ngày 05 tháng 4 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị

Ban hành: 15/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

9

Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, quận theo sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Trình tự, thủ tục được thực hiện <span Thông tư số 03 /2009 /TT-TANDTC ngày 05 /3 /2009 của Tòa án nhân dân tối cao.< /p> d) Các nội dung khác được tiến hành tại kỳ họp - Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2011

10

Quyết định 1340/QĐ-BTC năm 2016 sửa đổi Quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 316/QĐ-BTC

1340/QD-BTC,Quyết định 1340 2016,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin ,Ứng dụng công nghệ thông tin,Cơ quan hành chính,Sửa đổi Quy định,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2016

11

Thông tư 35/2020/TT-BTTTT quy định về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

35/2020/TT-BTTTT,Thông tư 35 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị truyền dữ liệu,Thiết bị truyền dữ liệu hoạt động trong 2,4 GHz,Quy chuẩn thiết bị truyền dữ liệu băng rộng,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

12

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép quản lý chất thải nguy hại do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại. <span 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung được phân cấp tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng các quy định của pháp luật. <span 3. Quyết

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2012

13

Quyết định 2233/QĐ-BTC năm 2008 đính chính Quyết định 83/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2233/QD-BTC,Quyết định 2233 2008,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế nhập khẩu,Sửa đổi thuế suất,Đính chính,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2008

14

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

hoá, dịch vụ quy định tại Phụ lục 1c Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc tỉnh quản lý. Kiểm soát giá độc quyền, liên kết độc quyền về giá Tổ chức điều tra, kiểm soát giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá khi: 1. Có <span tố cáo của tổ chức đại diện cho ngành sản xuất hoặc

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

15

Quyết định 01/2007/QĐ-BTC về thuế nhập khẩu đối với thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Việt Nam sẽ áp dụng theo Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/06/2006 của Bộ Tài chính và không tính vào số lượng nêu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo Nơi nhận: - Thủ tướng và các

Ban hành: 03/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2007

16

Thông tư 38/2020/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

38/2020/TT-BTTTT,Thông tư 38 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị vô tuyến,Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp,Quy chuẩn thiết bị vô tuyến mạng diện rộng,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

17

Quyết định 72/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2005/QĐ-UB về bồi thường, di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

tư, Tài Chính, Ban QLDA tái định cư thủy điện Sơn La tại tờ trình số 588/TTr-LN ngày 26/10/2006, QUYẾT ĐỊNH: <span 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều ban hành kèm theo Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 9/01/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành Qui định cụ thể hoá chính sách của Chính phủ về bồi thường, di dân, tái định cư

Ban hành: 02/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

18

Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh dự toán xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

dự toán xây dựng công trình; Theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông tại công văn số 55/SXD-KTKH ngày 01 tháng 02 năm 2008 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng, QUYẾT ĐỊNH <span 1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa

Ban hành: 29/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

19

Quyết định 316/QĐ-BTC năm 2015 Quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 2. Về tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các cổng thông tin điện tử ngành Tài chính: Áp dụng theo Quyết định số 3241/QĐ-BTC ngày 21/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định về chức năng và tiêu chuẩn kỹ

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

20

Quyết định 112/QĐ-BTC năm 2009 về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói giáp hạt và Tết Nguyên đán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

112/QD-BTC,Quyết định 112 2009,Bộ Tài chính,Xuất gạo dự trữ quốc gia,Xuất gạo Dự trữ cứu đói,Cứu đói giáp hạt,Cứu đói Tết nguyên đán,Xuất gạo,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc <span lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server251