Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 21182 văn bản

201

Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

11/2010/TT-BTC,Thông tư 11 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Đầu tư ra nước ngoài,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 11/2010/TT-BTC

Ban hành: 19/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

202

Thông tư 10/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định do Bộ Tài chính ban hành

10/2010/TT-BTC,Thông tư 10 2010,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí Mỹ Lộc,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 18/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2010

203

Thông tư 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

09/2010/TT-BTC,Thông tư 09 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Công bố thông tin,Công bố thông tin bất thường,Thị trường chứng khoán,Công ty đại chúng,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/2010/TT-BTC

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

204

Thông tư 08/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

08/2010/TT-BTC,Thông tư 08 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Cơ chế tài chính,Khu kinh tế cửa khẩu,Chính sách tài chính,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/2010/TT-BTC

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

205

Thông tư 07/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

07/2010/TT-BTC,Thông tư 07 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Hướng dẫn,Chế độ tài chính,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/TT-BTC

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2010

206

Thông tư 05/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe do Bộ Tài chính ban hành

05/2010/TT-BTC,Thông tư 05 2010,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Phục vụ đóng mới,Sửa chữa bảo dưỡng đầu máy toa xe,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

207

Thông tư 06/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán vé, bán thẻ hội viên sân gôn do Bộ Tài chính ban hành

06/2010/TT-BTC,Thông tư 06 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Bổ sung,Doanh thu tính thuế,Bán vé sân gôn,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Bán thẻ hội viên sân gôn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

208

Thông tư 03/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 41/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

03/2010/TT-BTC,Thông tư 03 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Kinh doanh bảo hiểm,Xử phạt vi phạm hành chính,Thẩm quyền thủ tục xử phạt vi phạm,Bảo hiểm,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

209

Thông tư 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC và Nghị định 100/2008/NĐ-CP về Luật thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

02/2010/TT-BTC,Thông tư 02 2010,Bộ Tài chính,Bổ sung,Hướng dẫn,Luật thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 01

Ban hành: 11/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

210

Thông tư 01/2010/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước do Bộ Tài chính ban hành

01/2010/TT-BTC,Thông tư 01 2010,Bộ Tài chính,Chế độ chi tiêu,Chi tiêu hội thảo quốc tế,Chế độ chi tiêu hội nghị,Đón tiếp khách nước ngoài,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

211

Thông tư 153/2007/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 18/2007/NĐ-CP về quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

153/2007/TT-BQP,Thông tư 153 2007,Bộ Quốc phòng,Quân nhân chuyên nghiệp,Quân đội nhân dân,Quân đội nhân dân Việt Nam,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 29/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

212

Quyết định 153/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

153/QD-UBDT,Quyết định 153 2021,Uỷ ban Dân tộc,Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học,Nhiệm vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc,Bồi dưỡng hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2021,Giáo dục ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

213

Quyết định 153/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

153/QD-BTTTT,Quyết định 153 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sửa đổi Mã bưu chính quốc gia Đồng Tháp Kon Tum,Sửa đổi Mã bưu chính quốc gia Nam Định Lào Cai,Sửa đổi Mã bưu chính quốc gia Bắc Giang Thái Nguyên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

214

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ về lĩnh vực Công chức, viên chức; Vị trí việc làm; Tổ chức bộ máy, Quỹ, Hội do tỉnh Sơn La ban hành

quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ

Ban hành: 26/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

215

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Dịch vụ du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

153/QD-UBND,Quyết định 153 2021,Tỉnh Hòa Bình,Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Hòa Bình,Danh mục thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

216

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

Trần Hồng Quân DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH CÀ MAU (Kèm theo Quyết định số: 153/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) Số TT Mã TTHC

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

217

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

153/QD-UBND,Quyết định 153 2021,Tỉnh Đồng Nai,Thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc,Thực hiện thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Thực hiện thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

218

Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2020 về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI (Kèm theo Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh) TT Nhiệm vụ Sản phẩm chính Thời gian thực hiện Tổ chức thực hiện

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

219

Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2021 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

153/NQ-HDND,Nghị quyết 153 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất Sóc Trăng,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất tỉnh Sóc Trăng,Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ Sóc Trăng,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

220

Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

153/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP,Vũng Tàu phát triển kinh tế trọng điểm,Giải pháp phát triển kinh tế trọng điểm Vũng Tàu,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184