Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 4712 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8572:2010 (ISO 6158:2004) về Lớp phủ kim loại - Lớp crôm mạ điện dùng trong cơ khí

TCVN8572:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8572:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8572:2010 ISO 6158:2004 LỚP PHỦ KIM LOẠI - LỚP CRÔM MẠ ĐIỆN DÙNG TRONG CƠ KHÍ Metallic coatings - Electrodeposited coatings of chromium for enginerring purposes Lời nói đầu TCVN 8572:2010 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8600:2010 (ISO 5746:2004) về Kìm và kìm cắt - Kìm thông dụng và kìm điện - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

TCVN8600:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8600:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8600:2010 ISO 5746:2004 KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM THÔNG DỤNG VÀ KÌM ĐIỆN – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM Pliers and nippers – Engineer’s and “Lineman’s” pliers – Dimensions and test values Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8601:2010 (ISO 5747:1995) về Kìm và kìm cắt - Kìm cắt ngang, cắt mặt đầu và cắt cạnh có tay đòn trợ lực - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

TCVN8601:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8601:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8601:2010 ISO 5747:1995 KÌM VÀ KÌM CẮT - KÌM CẮT NGANG, CẮT MẶT ĐẦU VÀ KÌM CẮT CẠNH CÓ TAY ĐÒN TRỢ LỰC - KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM Pliers and nippers - Lever assisted side cutting pilers, end and diagonal cutting

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8602:2010 (ISO 5748 : 2004) về Kìm và kìm cắt - Kìm cắt mặt đầu - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

TCVN8602:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8602:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8602 : 2010 ISO 5748 : 2004 KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM CẮT MẶT ĐẦU – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM Pliers and nippers –End cutting nippers  - Dimensions and test values Lời nói đầu TCVN 8602 : 2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8603:2010 (ISO 5749:2004) về Kìm và kìm cắt - Kìm cắt cạnh - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

TCVN8603:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8603:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8603:2010 ISO 5749:2004 KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM CẮT CẠNH – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM Pliers and nippers – Diagonal cutting nippers – Dimensions and test values Lời nói đầu TCVN 8603:2010 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8604:2010 (ISO 8976:2004) về Kìm và kìm cắt - Kìm cặp nhiều nấc - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

TCVN8604:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8604:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8604:2010 ISO 8976:2004 KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM CẶP NHIỀU NẤC – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM Pliers and nippers – Multiple slip joint pliers – Dimensions and test values Lời nói đầu TCVN 8604:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8605:2010 (ISO 9242:1988) về Kìm và kìm cắt - Kìm thợ xây dựng - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

TCVN8605:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8605:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8605:2010 ISO 9242:1988 KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM THỢ XÂY DỰNG – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM Pliers and nippers – Construction worker’s pincers – Dimensions and test values Lời nói đầu TCVN 8605:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7064:2010 về Giấy vệ sinh

TCVN7064:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7064:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7064 : 2010 GIẤY VỆ SINH Toilet tissue paper Lời nói đầu TCVN 7064:2010 thay thế TCVN 7064:2002. TCVN 7064:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 6 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8530:2010 (ISO 7141:2005) về Phương tiện giao thông đường bộ - Vành bánh xe hợp kim nhẹ - Thử va đập

TCVN8530:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8530:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8530:2010 ISO 7141:2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - VÀNH BÁNH XE HỢP KIM NHẸ - THỬ VA ĐẬP Road vehicles - Light alloy wheels - Impact test Lời nói đầu TCVN 8530:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 7141:2005.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 298:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tự do - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN298:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN298:2010,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 298 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỰ DO - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of free carbon content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 298 :

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8536:2010 (ISO 3662:1976) về Truyền động thủy lực - Bơm và động cơ - Dung tích làm việc

TCVN8536:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8536:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8536:2010 ISO 3662:1976 TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC – BƠM VÀ ĐỘNG CƠ – DUNG TÍCH LÀM VIỆC Hydraulic fluid power – Pumps and motors – Geometric displacements Lời nói đầu TCVN 8536:2010 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5516:2010 về Phụ gia thực phẩm - Axit citric

TCVN5516:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5516:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5516:2010 PHỤ GIA THỰC PHẨM - AXIT XITRIC Food additives - Citric acid Lời nói đầu TCVN 5516 : 2010 thay thế TCVN 5516 : 1991; TCVN 6469 : 2010 thay thế TCVN 6469 : 1998; TCVN 6470 : 2010 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8452:2010 (ISO 7660 : 1983) về Tinh dầu - Xác định trị số este của các loại tinh dầu chứa các este khó xà phòng hóa

TCVN8452:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8452:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8452 : 2010 TINH DẦU - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ ESTE CỦA CÁC LOẠI TINH DẦU CHỨA CÁC ESTE KHÓ XÀ PHÒNG HÓA Essential oils - Determination of ester value of oils containing difficult-to-saponify esters 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8534:2010 (ISO 4393:1978) về Hệ thống và bộ phận thủy lực/khí nén - Xy lanh - Dãy số cơ bản của hành trình pit tông

TCVN8534:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8534:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8534:2010 ISO 4393:1978 HỆ THỐNG VÀ BỘ PHẬN THỦY LỰC/KHÍ NÉN - XY LANH - DÃY SỐ CƠ BẢN CỦA HÀNH TRÌNH PIT TÔNG Fluid power systems and components - Cylinders - Basic series of piston strokes Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6639:2010 (IEC 60238:2008) về Đui đèn xoáy ren eđison

TCVN6639:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6639:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6639:2010 IEC 60238:2008 ĐUI ĐÈN XOÁY REN EĐISON Edison screw lampholders Lời nói đầu TCVN 6639:2010 thay thế TCVN 6639:2000; TCVN 6639:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60238:2008; TCVN 6639:2010 do

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8364:2010 (ISO 7941:1988) về Propan và Butan thương phẩm - Phân tích bằng sắc kí khí

TCVN8364:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8364:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8364:2010 ISO 7941:1988 PROPAN VÀ BUTAN THƯƠNG PHẨM - PHÂN TÍCH BẰNG SẮC KÝ KHÍ Commercial propane and butane - Analysis by gas chromatography Lời nói đầu TCVN 8364:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 7941:1988.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5529:2010 về Thuật ngữ hóa học - Nguyên tắc cơ bản

TCVN5529:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5529:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5529 : 2010 THUẬT NGỮ HÓA HỌC - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Chemical terms - Basic principle Lời nói đầu TCVN 5529 : 2010 thay thế cho TCVN 5529:1991 TCVN 5529 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

178

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8485:2010 về Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo và độ giãn dài

TCVN8485:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8485:2010,***,Xác định cường độ chịu kéo ,Phương pháp xác định độ giãn dài,Vải địa kỹ thuật ,Công tác rải vải địa kỹ thuật,TCVN 8485:2010,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8485:2010 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU KÉO VÀ ĐỘ GIÃN DÀI Geotextile - Test

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8482:2010 về Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím, nhiệt độ và độ ẩm

TCVN8482:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8482:2010,***,Xác định khả năng chịu tia cực tím,Xác định khả năng chịu nhiệt độ và độ ẩm,Vải địa kỹ thuật ,TCVN 8482:2010,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8482 : 2010 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU TIA CỰC TÍM, NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM Geotextile – Test

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

180

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8567:2010 về Chất lượng đất - Phương pháp xác định thành phần cấp hạt

TCVN8567:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8567:2010,***,Phương pháp xác định thành phần cấp hạt,Chất lượng đất ,TCVN 8567:2010,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8567:2010 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤP HẠT Soil quality - Method for determination of particle size dístribution

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116