Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 4715 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6397:2010 (EN 115:1995/AMD 1:1998) về Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN6397:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6397:2010,***,Thang cuốn,Băng tải chở người ,Yêu cầu an toàn,Yêu cầu an toàn cấu tạo và lắp đặt,An toàn về cấu tạo và lắp đặt ,TCVN 6397:2010 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6397:2010 EN 115:1995 WITH AMENDMENT 1:1998 THANG CUỐN VÀ BẰNG TẢI CHỞ NGƯỜI - YÊU CẦU AN TOÀN VỀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5504:2010 (ISO 2446:2008/IDF 226:2008) về Sữa - Xác định hàm lượng chất béo

TCVN5504:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5504:2010,***,TCVN 5504:2010,Xác định hàm lượng chất béo,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5504:2010 ISO 2446:2008 SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO Milk - Determination of fat content Lời nói đầu TCVN 5504:2010 thay thế TCVN 5504:1991; TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6363:2010 (ISO 3821 : 2008) về Thiết bị hàn khí - Ống mềm bằng cao su dùng cho hàn, cắt và quá trình liên quan

TCVN6363:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6363:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6363 : 2010 ISO 3821 : 2008 THIẾT BỊ HÀN KHÍ - ỐNG MỀM BẰNG CAO SU DÙNG CHO HÀN, CẮT VÀ QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes Lời nói đầu TCVN 6363 : 2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8589:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn chiếu sáng phía trước của xe cơ giới có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả hai đối xứng và được trang bị đèn sợi đốt - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN8589:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8589:2010,***,Giao thông TCVN 8589:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC CỦA XE CƠ GIỚI CÓ CHÙM SÁNG GẦN HOẶC CHÙM SÁNG XA HOẶC CẢ HAI ĐỐI XỨNG VÀ ĐƯỢC TRANG BỊ ĐÈN SỢI ĐỐT - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Motor vehicle

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 308:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng vanadi - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN308:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN308:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 308:2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VANADI - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of vanadium content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 308:2010 thay thế TCVN 308:1989. TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8535:2010 (ISO 4395:2009) về Hệ thống và bộ phận thủy lực/khí nén - Kiểu và kích thước đầu cần pit tông trong xy lanh

TCVN8535:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8535:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8535:2010 ISO 4395:2009 HỆ THỐNG VÀ BỘ PHẬN THỦY LỰC/KHÍ NÉN - KIỂU VÀ KÍCH THƯỚC ĐẦU CẦN PIT TÔNG TRONG XY LANH Fluid power systems and components - Cylinder piston rod end types and dimensions Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8616:2010 (NFPA 59A:2009, có sửa đổi) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển

TCVN8616:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8616:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8616:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - YÊU CẦU TRONG SẢN XUẤT, TỒN CHỨA VÀ VẬN CHUYỂN Liquefied natural gas (LNG) - Requirements for production, storage and handling Lời nói đầu TCVN 8616:2010 tương đương có sửa đổi với

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8612:2010 (EN 1474:1997) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập

TCVN8612:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8612:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8612:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM CẦN XUẤT NHẬP Liquefied natural gas (LNG) - Equipment and installations - Design and testing of loading/unloading arms

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8613:2010 (EN 1532:1997) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Quy trình giao nhận sản phẩm

TCVN8613:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8613:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8613:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - QUY TRÌNH GIAO NHẬN SẢN PHẨM Liquefied natural gas (LNG) - Equipment and installations - Ship to shore interface Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8614:2010 (EN 12308:1998) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thử nghiệm tính tương thích của các loại vòng đệm được thiết kế cho đầu nối bằng mặt bích trên đường ống LNG

TCVN8614:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8614:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8614:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - THỬ NGHIỆM TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC LOẠI VÒNG ĐỆM ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO ĐẤU NỐI BẰNG MẶT BÍCH TRÊN ĐƯỜNG ỐNG LNG Liquefied natural gas (LNG) -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010 (ISO 2082:2008) về Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Lớp cadimi mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép

TCVN5027:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5027:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5027:2010 ISO 2082:2008 LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ LỚP PHỦ VÔ CƠ KHÁC - LỚP CADIMI MẠ ĐIỆN CÓ XỬ LÝ BỔ SUNG TRÊN NỀN GANG HOẶC THÉP Metallic and other inorganic coatings - Electroplated coatings of cadmium with supplementary

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 311:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng nhôm - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN311:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN311:2010,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 311:2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÔM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of total aluminium content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 311:2010 thay

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8555:2010 (ISO 27447:2009) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Phương pháp thử hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu bán dẫn xúc tác quang

TCVN8555:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8555:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8555:2010 ISO 27447:2009 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP - PHƯƠNG PHÁP THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA VẬT LIỆU BÁN DẪN XÚC TÁC QUANG Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8440:2010 (ISO 4185 : 1980) về Đo dòng chảy chất lỏng trong ống dẫn kín – Phương pháp cân

TCVN8440:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8440:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8440 : 2010 ISO 4185 : 1980 ĐO DÒNG CHẤT LỎNG TRONG ỐNG DẪN KÍN - PHƯƠNG PHÁP CÂN Measurement of liquid flow in closed conduits – Weighing method Lời nói đầu TCVN 8440 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8623:2010 (ISO 23380:2008) về Than - Lựa chọn phương pháp xác định các nguyên tố dạng vết

TCVN8623:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8623:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8623:2010 ISO 23380:2008 THAN - LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ DẠNG VẾT Selection of methods for the determination of trace elements in coal Lời nói đầu TCVN 8623:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8622:2010 (ISO 19579:2006) về Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định lưu huỳnh bằng phép đo phổ hồng ngoại ( IR )

TCVN8622:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8622:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8622:2010 ISO 19579:2006 NHIÊN LIỆU KHOÁNG RẮN - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH BẰNG PHÉP ĐO PHỔ HỒNG NGOẠI (IR) Solid mineral fuels - Determination of sulfur by IR spectrometry Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6579:2010 (ISO 3780:2009) về Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI)

TCVN6579:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6579:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6579:2010 ISO 3780:2009 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - MÃ NHẬN DẠNG QUỐC TẾ NHÀ SẢN XUẤT (WMI) Road vehicles - World manufacturer identifier (WMI) code Lời nói đầu TCVN 6579:2010 thay thế TCVN 6579:2000.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2015

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8500:2010 (ISO 10153:1997) về Thép - Xác định hàm lượng bo - Phương pháp quang phổ curcumin

TCVN8500:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8500:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8500:2010 ISO 10153:1997 THÉP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ CURCUMIN Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 8500:2010 hoàn toàn tương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8501:2010 (ISO 13900:1997) về Thép - Xác định hàm lượng BO - Phương pháp quang phổ curcumin sau chưng cất

TCVN8501:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8501:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8501:2010 ISO 13900:1997 THÉP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ CURCUMIN SAU CHƯNG CẤT Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric method after distilation Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8632:2010 (ISO/FDIS 3611:2010) về Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Dụng cụ đo kích thước: Panme đo ngoài - Kết cấu và đặc tính đo lường

TCVN8632:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8632:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8632:2010 ISO/FDIS 3611:2010 ĐẶC TÍNH HÌNH HỌC CỦA SẢN PHẨM (GPS) - DỤNG CỤ ĐO KÍCH THƯỚC: PANME ĐO NGOÀI – KẾT CẤU VÀ ĐẶC TÍNH ĐO LƯỜNG Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment: Micrometers

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103