Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 4712 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8521:2010 (ISO 9556:1989) về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tổng - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng

TCVN8521:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8521:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8521:2010 ISO 9556:1989 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỔNG - PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SAU KHI ĐỐT TRONG LÒ CẢM ỨNG Steel and iron - Determination of total carbon content - Infared absorpbtion method after

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8509:2010 (ISO 9647:1988) về Thép và gang - Xác định hàm lượng vanadi - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8509:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8509:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8509:2010 ISO 9647:1989 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VANADI - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and cast iron - Determination of vanadium content - Flame atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8511:2010 (ISO 9658:1990) về Thép và gang - Xác định hàm lượng nhôm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8511:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8511:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8511:2010 ISO 9658:1990 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÔM - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and cast iron - Determination of aluminium content - Flame atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8512:2010 (ISO 10138:1991) về Thép và gang - Xác định hàm lượng crom - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8512:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8512:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8512:2010 ISO 10138:1991 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CROM - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and cast iron - Determination of chromium content - Flame atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8506:2010 (ISO 10280:1991) về Thép và gang - Xác định hàm lượng titan - Phương pháp quang phổ diantipyrylmetan

TCVN8506:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8506:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8506:2010 ISO 10280:1991 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN -  PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ DIANTIPYRYLMETAN Steel and iron - Determination of titanium content – Diantipyrylmethane spectrophotometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8505:2010 (ISO 10700:1994) về Thép và gang - Xác định hàm lượng mangan - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8505:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8505:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8505:2010 ISO 10700:1994 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and iron - Determination of manganesel content - Flame atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8519:2010 (ISO 10701:1994) về Thép và gang - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp quang phổ phức xanh metylen

TCVN8519:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8519:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8519:2010 ISO 10701:1994 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PHỨC XANH METYLEN Steel and iron- Determination of sulfur content - Methylene blue spectrophotometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8517:2010 (ISO 10714:1992) về Thép và gang - Xác định hàm lượng photpho - Phương pháp quang phổ photphovanadomolipdat

TCVN8517:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8517:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8517:2010 ISO 10714:1992 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOTPHO - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PHOTPHOVANADOMOLIPDAT Steel and iron - Determination of phosphorus content –  Phosphovanadomolybdate spectrophotometric method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8502:2010 (ISO 11652:1997) về Thép và gang - Xác định hàm lượng coban - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8502:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8502:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8502:2010 ISO 11652:1997 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG COBAN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and cast iron - Determination of cobalt content - Flame atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

130

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8382:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất dimethoate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8382:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8382:2010,***,Yêu cầu kỹ thuật,Hoạt chất dimethoate,Phương pháp thử,TCVN 8382:2010 ,Thuốc bảo vệ thực vật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8382 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT DIMETHOATE – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing dimethoate –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8276:2010 (EN 12822 : 2000) về thực phẩm - Xác định hàm lượng vitamin E bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Định lượng anpha-, beta-, gamma- và sixma-tocopherol

TCVN8276:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8276:2010,***,Thực phẩm, TCVN 8276:2010 ,Xác định hàm lượng vitamin E ,Sắc ký lỏng hiệu năng cao ,Định lượng anpha- beta- gamma-,Sixma-tocopherol,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8276 : 2010 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH VITAMIN E BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO - ĐỊNH LƯỢNG a-, b-,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8562:2010 về phân bón - Phương pháp xác định kali tổng số

TCVN8562:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8562:2010,***,TCVN 8562:2010 ,Phân bón,Phương pháp xác định kali tổng số,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8562:2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KALI TỔNG SỐ Fertilizers – Method for determination of total potassium Lời nói đầu TCVN 8562:2010 được chuyển đổi từ 10

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5402:2010 (ISO 9016 : 2001) về Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử va đập - Vị trí mẫu thử, hướng rãnh khía và kiểm tra

TCVN5402:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5402:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5402 : 2010 ISO 9016 : 2001 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ VA ĐẬP - VỊ TRÍ MẪU THỬ, HƯỚNG RÃNH KHÍA VÀ KIỂM TRA Destructive tests on welds in metallic materials - Impact test - Test specimen location, notch

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5401:2010 (ISO 5173: 2009) về Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại - Thử uốn

TCVN5401:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5401:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5401: 2010 ISO 5173: 2009 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ UỐN Destructive tests on welds in metallic materials – Bend tests Lời nói đầu TCVN 5401: 2010 thay thế cho TCVN 5401: 1991. TCVN 5401: 2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) về Cao su chưa lưu hóa – Xác định độ dẻo – Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh

TCVN8493:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8493:2010,***,Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh,Cao su chưa lưu hóa ,Xác định độ dẻo đầu,TCVN 8493:2010 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8493:2010 ISO 2007:2007 CAO SU CHƯA LƯU HÓA – XÁC ĐỊNH ĐỘ DẺO – PHƯƠNG PHÁP MÁY ĐO ĐỘ DẺO NHANH Rubber, unvulcanized – Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6086:2010 (ISO 1795:2007) về Cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

TCVN6086:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6086:2010,***,Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử,Cao su thiên nhiên thô,Cao su tổng hợp thô ,TCVN 6086:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6086:2010 ISO 1795:2007 CAO SU THIÊN NHIÊN THÔ VÀ CAO SU TỔNG HỢP THÔ - LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU Rubber, raw natural and raw synthetic -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8494:2010 (ISO 2930:2009) về Cao su thiên nhiên thô - Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI)

TCVN8494:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8494:2010,***,Xác định chỉ số duy trì độ dẻo,Cao su thiên nhiên thô,TCVN 8494:2010 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8494:2010 ISO 2930:2009 CAO SU THIÊN NHIÊN THÔ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ DUY TRÌ ĐỘ DẺO (PRI) Rubber, raw natural – Determination of plasticity retention index (PRI)

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8478:2010 về công trình thủy lợi – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN8478:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8478:2010,***,Công trình thủy lợi,Yêu cầu thành phần khối lượng ,Khảo sát địa hình,Giai đoạn lập dự án và thiết kế,TCVN 8478:2010,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8478:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8434:2010 (CODEX STAN 280-1973, REV.1-1999, AMD.1-2006) về Sản phẩm chất béo sữa

TCVN8434:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8434:2010,***,Sản phẩm chất béo sữa,TCVN 8434:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8434:2010 CODEX STAN 280-1973, REV.1-1999, AMD.1-2006 SẢN PHẨM CHẤT BÉO SỮA Milkfat products Lời nói đầu TCVN 8434 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 280-1973,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6400:2010 (ISO 707:2008/IDF 50:2008) về Sữa và các sản phẩm sữa - Hướng dẫn lấy mẫu

TCVN6400:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6400:2010,***,Hướng dẫn lấy mẫu,Sữa và các sản phẩm sữa,TCVN 6400:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6400:2010 ISO 707:2008 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - HƯỚNG DẪN LẤY MẪU Milk and milk products - Guidance on sampling Lởi nói đầu TCVN 6400:2010 thay thế

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116