Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 4712 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7462:2010 (ISO/PAS 11154:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Giá chở hàng trên nóc xe

TCVN7462:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7462:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7462:2010 ISO/PAS 11154:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - GIÁ CHỞ HÀNG TRÊN NÓC XE Road vehicles - Roof load carriers Lời nói đầu TCVN 7462:2010 thay thế TCVN 7462-1:2005. TCVN 7462:2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 301:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng Bo - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN301:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN301:2010,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 301 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of boron content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 301 : 2010 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 299:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng titan - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN299:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN299:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 299 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of titanium content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 299 : 2010 thay thế TCVN 299 : 1989.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8533:2010 (ISO 9908:1993) về Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp III

TCVN8533:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8533:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8533:2010 ISO 9908:1993 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BƠM LY TÂM – CẤP III Technical specifications of centrifugal pumps – Class III Lời nói đầu TCVN 8533:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 9908:1993; TCVN 8533:2010 do

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8515:2010 (ISO/TR 10719:1994) về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tự do - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng

TCVN8515:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8515:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8515:2010 ISO/TR 10719:1994 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỰ DO - PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SAU KHI ĐỐT TRONG LÒ CẢM ỨNG Steel and iron - Determination of non-combined carbon content - Infrared absorpbtion

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8518:2010 (ISO 4935:1989) về Thép và gang - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng

TCVN8518:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8518:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8518:2010 ISO 4935:1989 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH – PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SAU KHI ĐỐT TRONG LÒ CẢM ỨNG Steel and iron - Determination of sulfur content – Infrared absorpbtion method after

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7477:2010 (ISO 3842:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Mâm kéo - Tính lắp lẫn

TCVN7477:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7477:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7477:2010 ISO 3842:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - MÂM KÉO - TÍNH LẮP LẪN Road vehicles - fifth wheels - Interchangeability Lời nói đầu TCVN 7477:2010 thay thế TCVN 7477:1995. TCVN 7477:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7358:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy lắp động cơ cháy cưỡng bức - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN7358:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7358:2010,***,Giao thông,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7358:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM PHÁT RA TỪ XE MÁY LẮP ĐỘNG CƠ CHÁY CƯỠNG BỨC - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Gaseous pollutants emitted

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 302:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng vonfram - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN302:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN302:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 302:2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VONFRAM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of tungsten content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 302:2010 thay thế TCVN 302:1985.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 305:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng nitơ - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN305:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN305:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 305 : 2010 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of nitrogen content – Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 305:2010 thay thế TCVN 305:1985. TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN310:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN310:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN310:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 310 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of arsenic content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 310 : 2010 thay thế TCVN 310 : 1989.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8598:2010 (ISO 5742:2004) về Kìm và kìm cắt - Thuật ngữ

TCVN8598:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8598:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8598:2010 ISO 5742:2004 KÌM VÀ KÌM CẮT - THUẬT NGỮ Pliers and nippers - Nomenclature Lời nói đầu TCVN 8598:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5742:2004. TCVN 8598:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8599:2010 (ISO 5745:2004) về Kìm và kìm cắt - Kìm cặp và thao tác bằng tay - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

TCVN8599:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8599:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8599:2010 ISO 5745:2004 KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM CẶP VÀ THAO TÁC BẰNG TAY – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM Pliers and nippers – Pliers for gripping and manipulating – Dimensions and test values Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8520:2010 (ISO 13902:1997) về Thép và gang - Xác định hàm lượng lưu huỳnh cao - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng

TCVN8520:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8520:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8520:2010 ISO 13902:1997 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH CAO - PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SAU KHI ĐỐT TRONG LÒ CẢM ỨNG Steel and iron - Determination of high sulfur content - Infrared absorpbtion method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8510:2010 (ISO 17058:2004) về Thép và gang - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp quang phổ

TCVN8510:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8510:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8510:2010 ISO 17058:2004 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Steel and iron - Determination of arsenic content - Spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 8510:2010 hoàn toàn tương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8499:2010 (ISO 4940:1985) về Thép và gang - Xác định hàm lượng niken - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8499:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8499:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8499:2010 ISO 4940:1985 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and cast iron - Determination of nickel content- Flame atomic absorption spectrometric method Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8503:2010 (ISO 4941:1994) về Thép và gang - Xác định hàm lượng molipden - Phương pháp quang phổ Thiocyanate

TCVN8503:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8503:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8503:2010 ISO 4941:1994 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MOLIPDEN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ THIOCYANATE Steel and iron - Determination of molybdenum content - Thiocyanate spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8504:2010 (ISO 629:1982) về Thép và gang - Xác định hàm lượng mangan - Phương pháp quang phổ

TCVN8504:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8504:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8504:2010 ISO 629:1982 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Steel and cast iron - Determination of manganese content -Spectrophotometric method- Lời nói đầu TCVN 8504:2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8513:2010 (ISO 4943:1985) về Thép và gang - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8513:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8513:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8513:2010 ISO 4943:1985 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG – PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and cast iron - Determination of copper content - Flame atomic absorption spectrometric method Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8514:2010 (ISO 4946:1984) về Thép và gang - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp quang phổ 2,2'-diquinolyl

TCVN8514:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8514:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8514:2010 ISO 4946:1984 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ 2,2’-DIQUINOLYL Steel and cast iron - Determination of copper content -2,2'-Diquinolyl spectrophotometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173