Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 4714 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8551:2010 về cây trồng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

TCVN8551:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8551:2010,***,Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu,Cây trồng,TCVN 8551:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8551:2010 CÂY TRỒNG – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU Plants – Method for sampling and preparing sample Lời nói đầu TCVN 8551:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7272:2010 (ASTM D 3948-08) về Nhiên liệu tuốc bin hàng không - Phương pháp xác định trị số tách nước bằng máy đo độ tách nước xách tay (separometer)

TCVN7272:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7272:2010,Bộ Công nghiệp,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7272:2010 ASTM D 3948-08 NHIÊN LIỆU TUỐC BIN HÀNG KHÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TÁCH NƯỚC BẰNG MÁY ĐO LOẠI XÁCH TAY (SEPAROMETER) Standard test method for determining water separation characteristics

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8508:2010 (ISO 4942:1988) về Thép và gang - Xác định hàm lượng vanadi - Phương pháp quang phổ N-BPHA

TCVN8508:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8508:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8508:2010 ISO 4942:1988 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VANADI - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ N-BPHA Steel and iron - Determination of vanadum content - N-BPHA spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 8508:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6821:2010 (ISO 611:2003) về Phương tiện giao thông đường bộ - Phanh ô tô và rơ moóc - Từ vựng

TCVN6821:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6821:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6821:2010 ISO 611:2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – PHANH ÔTÔ VÀ RƠ MOÓC – TỪ VỰNG Road vehicles – Branking of automotive vehicles and their trailers – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 6821:2010 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8573:2010 (ISO 22156:2004) về Tre – Thiết kế kết cấu

TCVN8573:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8573:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8573:2010 ISO 22156:2004 TRE - THIẾT KẾ KẾT CẤU Bamboo — Structural design Lời nói đầu TCVN 8573:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 22156:2004. TCVN 8573:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8556:2010 (ISO 27448:2009) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Phương pháp thử tính năng tự làm sạch của vật liệu bán dẫn xúc tác quang - Xác định góc tiếp xúc nước

TCVN8556:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8556:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8556:2010 ISO 27448:2009 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - PHƯƠNG PHÁP THỬ TÍNH NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA VẬT LIỆU BÁN DẪN XÚC TÁC QUANG - XÁC ĐỊNH GÓC TIẾP XÚC NƯỚC Fine ceramics (advanced ceramics, advanced

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8619:2010 (ISO 1952 : 2008) về Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định các kim loại chiết được trong axit clohydric loãng

TCVN8619:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8619:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8619 : 2010 ISO 1952 : 2008 NHIÊN LIỆU KHOÁNG RẮN - XÁC ĐỊNH CÁC KIM LOẠI CHIẾT ĐƯỢC TRONG AXIT CLOHYDRIC LOÃNG Solic mineral fuels - Determination of extractable metals in dilute hydrochloric acid Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8522:2010 về Đệm không khí cứu người 20m và 45m

TCVN8522:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8522:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8522:2010 ĐỆM KHÔNG KHÍ CỨU NGƯỜI 20 M VÀ 45 M Safety air cushions 20 m and 45 m Lời nói đầu TCVN 8522 : 2010 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8523:2010 về Ống tụt cứu người 30m

TCVN8523:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8523:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8523 : 2010 ỐNG TỤT CỨU NGƯỜI 30 m 30 m escape chute Lời nói đầu TCVN 8523 : 2010 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8552:2010 (ISO 14703:2008) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Chuẩn bị mẫu để xác định sự phân bố cỡ hạt của bột gốm

TCVN8552:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8552:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8552:2010 ISO 14703:2008 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - CHUẨN BỊ MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ CỠ HẠT CỦA BỘT GỐM Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Sample preparation

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8553:2010 (ISO 18452:2005) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Xác định độ dày của màng gốm bằng thiết bị đo biên dạng đầu dò tiếp xúc

TCVN8553:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8553:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8553:2010 ISO 18452:2005 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY CỦA MÀNG GỐM BẰNG THIẾT BỊ ĐO BIÊN DẠNG ĐẦU DÒ TIẾP XÚC Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8554:2010 (ISO 18753:2004) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Xác định khối lượng riêng tuyệt đối của bột gốm bằng tỷ trọng kế

TCVN8554:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8554:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8554:2010 ISO 18753:2004 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) – XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG TUYỆT ĐỐI CỦA BỘT GỐM BẰNG TỶ TRỌNG KẾ Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6742:2010 (ISO 9362 :2009) về Ngân hàng - Trao đổi thông tin viễn thông ngân hàng - Mã phân định tổ chức (BIC)

TCVN6742:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6742:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6742:2010 ISO 9362 :2009 NGÂN HÀNG - THÔNG ĐIỆP VIỄN THÔNG NGÂN HÀNG - MÃ PHÂN ĐỊNH TỔ CHỨC (BIC) Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier codes (BIC) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8454:2010 (ISO 3794 : 1976)về Tinh dầu (chứa các rượu bậc ba) - Tính hàm lượng rượu tự do bằng cách xác định trị số este sau khi axetyl hóa

TCVN8454:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8454:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8454 : 2010 TINH DẦU (CHỨA CÁC RƯỢU BẬC BA) – TÍNH HÀM LƯỢNG RƯỢU TỰ DO BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ ESTE SAU KHI AXETYL HÓA Essential oils (containing tertiary alcohols) – Estimation of free alcohols content

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8447:2010 (ISO 1041 : 1973) về Tinh dầu - Xác định điểm đóng băng

TCVN8447:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8447:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8447 : 2010 TINH DẦU – XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐÓNG BĂNG Essential oils – Determination of freezing point 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định điểm đóng băng của tinh dầu. Tiêu chuẩn này

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8624:2010 (ISO 15633:2009) về Quặng sắt - Xác định hàm lượng niken - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8624:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8624:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8624:2010 ISO 15633:2009 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Iron ores - Determination of nickel - Flame atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8532:2010 (ISO 5199 : 2002) về Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II

TCVN8532:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8532:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8532 : 2010 ISO 5199 : 2002 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BƠM LY TÂM – CẤP II Technical specifications for centrifugal pumps – Class II Lời nói đầu TCVN 8532:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5199:2002. TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8587:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Nguồn sáng phóng điện trong khí sử dụng trong đèn phóng điện trong khí đã được phê duyệt kiểu - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN8587:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8587:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8587:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - NGUỒN SÁNG PHÓNG ĐIỆN TRONG KHÍ SỬ DỤNG TRONG ĐÈN PHÓNG ĐIỆN TRONG KHÍ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT KIỂU - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Gas-discharge light

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 303:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng tantan - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN303:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN303:2010,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 303 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TANTAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of tantalium content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 303 : 2010 thay

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8634:2010 (ISO 6906:1984) về Thước cặp có du xích đến 0,02mm

TCVN8634:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8634:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8634:2010 ISO 6906:1984 THƯỚC CẶP CÓ DU XÍCH ĐẾN 0,02 MM Vernier callipers reading to 0,02 mm Lời nói đầu TCVN 8634:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 6906:1984. TCVN 8634:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228