Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 4714 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8597:2010 về kiểm dịch thực vật - phương pháp luận về việc lấy mẫu chuyến hàng

TCVN8597:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8597:2010,***,Kiểm dịch thực vật,TCVN 8597:2010 ,Phương pháp luận ,Lấy mẫu chuyến hàng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8597:2010 KIỂM DỊCH THỰC VẬT – PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ VIỆC LẤY MẪU CHUYẾN HÀNG Methodologies for sampling of consignments Lời nói đầu TCVN 8597:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

62

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8342:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phát hiện Salmonella bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi polymeraza (PCR)

TCVN8342:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8342:2010,***,Phát hiện salmonella,Sản phẩm thủy sản,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,Kỹ thuật phản ứng chuỗi polymeraza,TCVN 8342:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8342 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( PHÁT HIỆN SALMONELLA BẰNG KỸ THUẬT PHẢN ỨNG CHUỖI POLYMERAZA

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

63

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8343:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phát hiện axit boric và muối borat

TCVN8343:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8343:2010,***,Phát hiện axit boric ,Phát hiện muối borat,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8343:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8343 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( PHÁT HIỆN AXIT BORIC VÀ MUỐI BORAT Fish and fishery products - Detection of boric acid

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

64

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8353:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng polyphosphat - Phương pháp sắc ký ion

TCVN8353:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8353:2010,***,Xác định hàm lượng polyphosphat ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,Phương pháp sắc ký ion,TCVN 8353:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8353 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI POLYPHOSPHAT ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ ION Fish and fishery

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

65

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8354:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng sulfit

TCVN8354:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8354:2010,***,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,Xác định hàm lượng sulfit,TCVN 8354:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8354:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFIT) Fish and fishery products - Determination of sulfit content Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8375:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng metyltestosteron và dietylstilbestrol bằng phương pháp sắc kí lỏng - khối phổ - khối phổ (LC-MS/MS)

TCVN8375:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8375:2010,***,Xác định hàm lượng metyltestosteron , Xác định hàm lượng dietylstilbestrol ,Phương pháp sắc kí lỏng ,Phương pháp sắc kí lỏng khối phổ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8375:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8375 : 2010 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8352:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng histamin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8352:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8352:2010,***,Xác định hàm lượng histamin ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,TCVN 8352:2010,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8352 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HISTAMIN ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6125:2010 (ISO 663:2007) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tạp chất không tan

TCVN6125:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6125:2010,***,Xác định hàm lượng tạp chất không tan,Dầu mỡ động vật và thực vật,TCVN 6125:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6125:2010 ISO 663:2007 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT KHÔNG TAN Animal and vegetable fats and oils -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6121:2010 (ISO 3960 : 2007) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số peroxit - Phương pháp xác định điểm kết thúc chuẩn độ Iôt (quan sát bằng mắt thường)

TCVN6121:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6121:2010,***,Xác định chỉ số peroxit ,Dầu mỡ động vật và thực vật,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ động vật,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ thực vật ,Xác định điểm kết thúc chuẩn độ Iôt ,TCVN 6121:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6121 : 2010 ISO 3960 : 2007 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

70

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8488:2010 (ISO 4788:2005) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Ống đong chia độ

TCVN8488:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8488:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8488:2010 ISO 4788:2005 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - ỐNG ĐONG CHIA ĐỘ Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders Lời nói đầu TCVN 8488:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4788:2005 TCVN 8488:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

71

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8410:2010 về máy cấy lúa – tính năng làm việc – phương pháp thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN8410:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8410:2010,Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 8410:2010 ,Máy cấy lúa ,Phương pháp thử,Tính năng làm việc,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8410 : 2010 MÁY CẤY LÚA - TÍNH NĂNG LÀM VIỆC - PHƯƠNG PHÁP THỬ Rice transplanter - Field performance - Test method Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6094:2010 (ISO 3417:2008) về Cao su - Xác định đặc tính lưu hoá bằng máy đo lưu hoá đĩa dao động

TCVN6094:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6094:2010,***,Máy đo lưu hoá đĩa dao động,Cao su,Xác định đặc tính lưu hoá,TCVN 6094:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6094:2010 ISO 3417:2008 CAO SU - XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH LƯU HÓA BẰNG MÁY ĐO LƯU HÓA ĐĨA DAO ĐỘNG Rubber - Measurement of vulcanization characteristics

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

73

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8338:2010 về cá tra (Pangasius hypophthalmus) phi lê đông lạnh

TCVN8338:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8338:2010,***,TCVN 8338:2010 ,Tiêu chuẩn Việt Nam,Cá tra,Pangasius hypophthalmus,Cá tra phi lê đông lạnh ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8338:2010 Lời nói đầu TCVN 8338 : 2010 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối biên

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5660:2010 (CODEX STAN 192-1995, Rev.10-2009) về Tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm

TCVN5660:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5660:2010,***,Phụ gia thực phẩm,TCVN 5660:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5660:2010 CODEX STAN 192-1995, Rev.10-2009 TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM General standard for food additives Lời nói đầu TCVN 5660:2010 thay thế TCVN 5660:1992;

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8307:2010 (EN 645 : 1993) về Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm - Chuẩn bị nước chiết lạnh

TCVN8307:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8307:2010,***,Chuẩn bị nước chiết lạnh,Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm ,TCVN 8307:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8307 : 2010 EN 645 : 1993 GIẤY VÀ CÁCTÔNG TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM – CHUẨN BỊ NƯỚC CHIẾT LẠNH Paper and board intended to come into contact

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7126:2010 (ISO 4044 : 2008) về Da - Phép thử hóa học - Chuẩn bị mẫu thử hoá

TCVN7126:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7126:2010,***,Chuẩn bị mẫu thử hoá,Phép thử hóa học,TCVN 7126:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7126 : 2010 ISO 4044 : 2008 DA - PHÉP THỬ HÓA HỌC - CHUẨN BỊ MẪU THỬ HÓA Leather - Chemical tests - Preparation of chemical test samples Lời nói đầu TCVN 7126 :

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8566:2010 về phân bón vi sinh vật - Phương pháp đánh giá hoạt tính đối kháng nấm gây bệnh vùng rễ cây trồng cạn

TCVN8566:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8566:2010,***,TCVN 8566:2010 ,Phân bón vi sinh vật,Phương pháp đánh giá ,Hoạt tính đối kháng,Nấm gây bệnh vùng rễ cây trồng cạn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8566:2010 PHÂN BÓN VI SINH VẬT - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG NẤM GÂY BỆNH VÙNG RỄ CÂY TRỒNG CẠN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8310:2010 (ISO 4136:2001) về Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử kéo ngang

TCVN8310:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8310:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8310:2010 ISO 4136:2001 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO NGANG Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test Lời nói đầu TCVN 8310 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

79

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8542:2010 về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng bacitracin kẽm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8542:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8542:2010,***,Thức ăn chăn nuôi, TCVN 8542:2010 ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Xác định hàm lượng bacitracin kẽm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8542 : 2010 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BACITRACIN KẼM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8543:2010 về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tylosin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8543:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8543:2010,***,Thức ăn chăn nuôi,TCVN 8543:2010 ,Xác định hàm lượng tylosin,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8543 : 2010 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TYLOSIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228