Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 4712 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8561:2010 về phân bón - Phương pháp xác định axit humic và axit fulvic

TCVN8561:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8561:2010,***,TCVN 8561:2010 ,Phân bón,Xác định axit humic và axit fulvic,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8561:2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH AXIT HUMIC VÀ AXIT FULVIC Fertilizers – Method for determination of humic acid and fulvic acid Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

42

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8559:2010 về phân bón - Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu

TCVN8559:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8559:2010,***,TCVN 8559:2010 ,Phân bón,Xác định phốt pho hữu hiệu,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8559:2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỐT PHO HỮU HIỆU Fertilizers – Method for determination of available phosphorus Lời nói đầu TCVN 8559:2010 được chuyển đổi từ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8565:2010 về phân bón vi sinh vật - Phương pháp xác định hoạt tính phân giải phốt phát của vi sinh vật

TCVN8565:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8565:2010,***,TCVN 8565:2010 ,Phân bón vi sinh vật,Hoạt tính phân giải phốt phát ,Vi sinh vật,Phương pháp xác định,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8565:2010 PHÂN BÓN VI SINH VẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH PHÂN GIẢI PHỐT PHÁT CỦA VI SINH VẬT Biofertilizer - Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7415:2010 (ASTM F 1885:2004) về Tiêu chuẩn hướng dẫn chiếu xạ gia vị, thảo mộc và rau thơm dạng khô để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khác

TCVN7415:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7415:2010,***,Hướng dẫn chiếu xạ,Gia vị,Gia vị thảo mộc ,Rau thơm,Kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh ,TCVN 7415:2010 ,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7415:2010 ASTM F 1885:2004 TIÊU CHUẨN HƯỚNG DẪN CHIẾU XẠ GIA VỊ, THẢO MỘC VÀ RAU THƠM DẠNG KHÔ ĐỂ KIỂM SOÁT

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8426:2010 về Cà phê nhân - Xác định ochratoxin A bằng phương pháp sắc ký lỏng có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

TCVN8426:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8426:2010,***,Phương pháp sắc ký lỏng ,Xác định ochratoxin A,Cà phê nhân,Làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm,TCVN 8426:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8426:2010 CÀ PHÊ NHÂN - XÁC ĐỊNH OCHRATOXIN A BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CÓ LÀM SẠCH BẰNG CỘT ÁI LỰC MIỄN NHIỄM

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8436:2010 (CODEX STAN 251-2006) về Sữa bột gầy bổ sung chất béo từ thực vật

TCVN8436:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8436:2010,***,Sữa bột gầy,Sữa có bổ sung chất béo từ thực vật,TCVN 8436:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8436 : 2010 CODEX STAN 251-2006 SỮA BỘT GẦY BỔ SUNG CHẤT BÉO THỰC VẬT Blend of skimmed milk and vegetable fat in powdered form Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7413:2010 (ASTM F 1356: 2008) về Tiêu chuẩn thực hành chiếu xạ để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khác trong thịt đỏ, thịt gia cầm tươi và đông lạnh

TCVN7413:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7413:2010,***,Quy phạm thực hành chiếu xạ,Kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh ,Thịt đỏ,Thịt gia cầm tươi và đông lạnh,TCVN 7413:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7413:2010 ASTM F 1356: 2008 TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH CHIẾU XẠ ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH VÀ CÁC VI

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6117:2010 (ISO 6883 : 2007) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định khối lượng qui ước theo thể tích (trọng lượng của 1 lít trong điều kiện không khí)

TCVN6117:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6117:2010,***,Dầu mỡ động vật và thực vật,Xác định khối lượng qui ước ,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ thực vật ,Trọng lượng của 1 lít dầu mỡ trong không khí,TCVN6117:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6117 : 2010 ISO 6883 : 2007 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH KHỐI

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5530:2010 về Thuật ngữ hóa học - Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học

TCVN5530:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5530:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5530:2010 THUẬT NGỮ HÓA HỌC - DANH PHÁP CÁC NGUYÊN TỐ VÀ HỢP CHẤT HÓA HỌC Chemical terms - Nomenclature of chemical elements and compounds Lời nói đầu TCVN 5530:2010 thay thế cho TCVN 5530:1991. TCVN 5530:2010 được xây

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

50

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4850:2010 về nhân hạt điều

TCVN4850:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4850:2010,***,Nhân hạt điều ,TCVN 4850:2011,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4850:2010 NHÂN HẠT ĐIỀU Cashew kernel Lời nói đầu TCVN 4850:2010 thay thế TCVN 4850:1998; TCVN 4850:2010 do Công ty cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa xuất nhập khẩu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8560:2010 về phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu

TCVN8560:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8560:2010,***,Phân bón,TCVN 8560:2010 ,Phương pháp xác định kali hữu hiệu,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8560:2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KALI HỮU HIỆU Fertilizers – Method for determination of avaliable potassium Lời nói đầu TCVN 8560:2010 được chuyển đổi từ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8370:2010 về Thóc tẻ

TCVN8370:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8370:2010,***,Thóc tẻ ,TCVN 8370:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8370 : 2010 THÓC TẺ Paddy Lời nói đầu TCVN 8370 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 10TC-02 Ngũ cốc và đậu đỗ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8368:2010 về Gạo nếp trắng

TCVN8368:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8368:2010,***,Gạo nếp trắng,TCVN 8368:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8368 : 2010 GẠO NẾP TRẮNG White glutinous rice Lời nói đầu TCVN 8368 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 10TC-02 Ngũ cốc và đậu đỗ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8371:2010 về Gạo lật

TCVN8371:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8371:2010,***,Gạo lật,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8371 : 2010 GẠO LẬT Brown rice Lời nói đầu TCVN 8371 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 10TC-02 Ngũ cốc và đậu đỗ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8351:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định các chất chuyển hóa của nhóm nitrofuran - Phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ

TCVN8351:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8351:2010,***,Phương pháp sắc ký lỏng ,Chất chuyển hóa của nhóm nitrofuran ,Sản phẩm thủy sản,Sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,TCVN 8351:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8351:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT CHUYỂN HOÁ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

56

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8379:2010 về tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)

TCVN8379:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8379:2010,***,Tôm và sản phẩm tôm ,Phát hiện virut gây bệnh hoại tử ,Bệnh hoại tử dưới vỏ ,Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu ,Kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp,TCVN 8379:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8379:2010 TÔM VÀ SẢN PHẨM TÔM – PHÁT HIỆN VIRUT GÂY BỆNH HOẠI TỬ DƯỚI VỎ VÀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8427:2010 (EN 14546:2005) về thực phẩm - xác định nguyên tố vết - xác định Asen tổng số bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua (HGAAS) sau khi tro hóa

TCVN8427:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8427:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8427:2010 EN 14546:2005 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ GIẢI PHÓNG HYDRUA (HGAAS) SAU KHI TRO HÓA Foodstuffs - Determination of trace elements -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

58

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8341:2010 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Xác định hàm lượng độc tố gây tiêu chảy (DSP) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8341:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8341:2010,***,Hàm lượng độc tố gây tiêu chảy ,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, TCVN 8341:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8341:2010 NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY TIÊU CHẢY (DSP) ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8339:2010 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Xác định hàm lượng độc tố gây liệt cơ (PSP) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8339:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8339:2010,***,Hàm lượng độc tố gây liệt cơ ,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,TCVN 8339:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8339:2010 NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY LIỆT CƠ (PSP) ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8340:2010 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Xác định hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ASP) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8340:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8340:2010,***,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,TCVN 8340:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8340:2010 NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY MẤT TRÍ NHỚ (ASP) ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79