Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 4728 tiêu chuẩn

381

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8557:2010 về phân bón - Phương pháp xác định nitơ tổng số

TCVN8557:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8557:2010,***,Phân bón,TCVN 8557:2010 ,Xác định nitơ tổng số,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8557:2010 PHÂN BÓN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NITƠ TỔNG SỐ Fertilizers - Method for determination of total nitrogen Lời nói đầu TCVN 8557:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN 304-2004

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

382

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8561:2010 về phân bón - Phương pháp xác định axit humic và axit fulvic

TCVN8561:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8561:2010,***,TCVN 8561:2010 ,Phân bón,Xác định axit humic và axit fulvic,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8561:2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH AXIT HUMIC VÀ AXIT FULVIC Fertilizers – Method for determination of humic acid and fulvic acid Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

383

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8559:2010 về phân bón - Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu

TCVN8559:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8559:2010,***,TCVN 8559:2010 ,Phân bón,Xác định phốt pho hữu hiệu,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8559:2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỐT PHO HỮU HIỆU Fertilizers – Method for determination of available phosphorus Lời nói đầu TCVN 8559:2010 được chuyển đổi từ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

384

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8598:2010 (ISO 5742:2004) về Kìm và kìm cắt - Thuật ngữ

TCVN8598:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8598:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8598:2010 ISO 5742:2004 KÌM VÀ KÌM CẮT - THUẬT NGỮ Pliers and nippers - Nomenclature Lời nói đầu TCVN 8598:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5742:2004. TCVN 8598:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

385

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8599:2010 (ISO 5745:2004) về Kìm và kìm cắt - Kìm cặp và thao tác bằng tay - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

TCVN8599:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8599:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8599:2010 ISO 5745:2004 KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM CẶP VÀ THAO TÁC BẰNG TAY – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM Pliers and nippers – Pliers for gripping and manipulating – Dimensions and test values Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

386

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8534:2010 (ISO 4393:1978) về Hệ thống và bộ phận thủy lực/khí nén - Xy lanh - Dãy số cơ bản của hành trình pit tông

TCVN8534:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8534:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8534:2010 ISO 4393:1978 HỆ THỐNG VÀ BỘ PHẬN THỦY LỰC/KHÍ NÉN - XY LANH - DÃY SỐ CƠ BẢN CỦA HÀNH TRÌNH PIT TÔNG Fluid power systems and components - Cylinders - Basic series of piston strokes Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

387

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6728:2010 (ISO 2471:2008) về Giấy và cáctông - Xác định độ đục (nền giấy) - Phương pháp phản xạ khuyếch tán

TCVN6728:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6728:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6728:2010 ISO 2471:2008 GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỤC (NỀN GIẤY) - PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ KHUẾCH TÁN Paper and board - Determination of opacity (paper backing) - Diffuse reflectance method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

388

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5258:2008 (CODEX STAN 153-1985, Rev. 1-1995) về ngô (hạt)

TCVN5258:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5258:2008,***,Ngô hạt,TCVN 5258:2008,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5258 : 2008 NGÔ (HẠT) Maize (Corn) Lời nói đầu TCVN 5258:2008 thay thế TCVN 5258-90; TCVN 5258:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 153-1985, Soát xét 1-1995; TCVN 5258:2008 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

389

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2017/BTC về Máy phát điện dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2017. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulations on generators for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

390

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2010/BGTVT về lốp hơi xe mô tô, xe gắn máy do Bộ thông vận tải ban hành

of motorcycles and mopeds HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 36 : 2010/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010. Quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn Việt

Ban hành: 31/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

391

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2010/BGTVT về động cơ xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Hà Nội - 2010 Lời nói đầu QCVN 37:2010/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010. Quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam số hiệu TCVN 6998:2002 được ban hành kèm theo

Ban hành: 31/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

392

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2010/BGTVT về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

hành theo thông  tư số 39/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010. Quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam số hiệu TCVN 6955: 2001; TCVN 6902: 2001; TCVN 6974: 2001 được ban hành kèm theo quyết định số 68/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 28 tháng 12 năm 2001, TCVN 7223: 2002; TCVN 7224: 2002 được ban hành kèm theo quyết định

Ban hành: 31/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

393

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2010/BTNMT về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC KHAI THÁC THẢI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN BIỂN National technical Regulation on Discharged Produced Water for Offshore Oil and Gas Facilities 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

394

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2010/BTNMT về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

duyệt và được ban hành theo Thông tư số 42/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DUNG DỊCH KHOAN VÀ MÙN KHOAN THẢI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN BIỂN National technical Regulation on Discharge of Drilling Fluids and Drilling Cuttings for Offshore Oil and Gas

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

395

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2010/BTNMT về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

42/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LỌC HOÁ DẦU ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ National technical Regulation on Emission of Refining and Petrochemical Industry of Inorganic Substances and Dusts 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

396

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2010/BTNMT về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

được ban hành theo Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29 tháng 12 năm 2010. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU SẮT, THÉP NHẬP KHẨU National technical regulation on environment for imported steel scrap 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.1.1.

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

397

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2010/BTNMT về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

43/2010/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29 tháng 12 năm 2010. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHỰA NHẬP KHẨU National technical regulation on environment for imported plastic scrap 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.1.1. Quy chuẩn này quy định về các loại phế liệu nhựa được

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

398

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2010/BTNMT về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29 tháng 12 năm 2010. 1.

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

399

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6:2010/BKHCN về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - PHÂN NHÓM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN PHÓNG XẠ National technical regulation on radiation protection - Categorization and classification of radioactive sources 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.1.1. Quy chuẩn

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

400

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BYT về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

DỤC QUỐC DÂN (National technical regulations on sanitation and hygiene to prevent communicable diseases in educational facilities) HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 07:2010/BYT do Cục Y tế dự phòng biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số: 46/2010/TT - BYT ngày 29 tháng 12

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64