Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 4712 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8321:2010 về chè – xác định dư lượng chlorpyriphos – phương pháp sắc ký khí

TCVN8321:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8321:2010,***,Phương pháp sắc ký khí,TCVN 8321:2010 ,Tiêu chuẩn Việt Nam về chè ,Xác định dư lượng chlorpyriphos,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8321:2010 CHÈ – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CHLORPYRIPHOS – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Tea – Determination of chlorpyriphos residues – Gas

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6008:2010 về Thiết bị áp lực - Mối hàn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN6008:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6008:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6008 : 2010 THIẾT BỊ ÁP LỰC - MỐI HÀN - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pressure equipments - Welds - Technical requirements and testing methods Lời nói đầu TCVN 6008 : 2010 thay thế TCVN 6008 : 1995. TCVN 6008 :

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2013

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8366:2010 về Bình chịu áp lực - Yêu cầu về thiết kế và chế tạo

TCVN8366:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8366:2010,***,Bình chịu áp lực,Yêu cầu về thiết kế và chế tạo,TCVN 8366:2010,Điện - điện tử TCVN 8366:2010 BÌNH CHỊU ÁP LỰC - YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO Pressure vessels - Requirement of design and manufacture Lời nói đầu TCVN 8366:2010 thay thế TCVN 6153:1996; TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6127:2010 (ISO 660 : 2009) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số axit và độ axit

TCVN6127:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6127:2010,***,Dầu mỡ động vật và thực vật,Xác định trị số axit và độ axit,TCVN 6127:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6127 : 2010 ISO 660 : 2009 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ AXIT VÀ ĐỘ AXIT Animal and vegetable fats and oils – Detemination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8308:2010 (EN 1541 : 2001) về Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm - Xác định formaldehyt trong dung dịch nước chiết

TCVN8308:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8308:2010,***, Xác định formaldehyt ,Dung dịch nước chiết,Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm ,TCVN 8308:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8308 : 2010 GIẤY VÀ CÁCTÔNG TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH FORMALDEHYT TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CHIẾT Paper

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6332:2010 (GS 2/1/3-15:2005) về Đường - Xác định hao hụt khối lượng khi sấy

TCVN6332:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6332:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6332:2010 GS 2/1/3-15:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG KHI SẤY The determination of sugar moisture by loss on drying Lời nói đầu TCVN 6332:2010 thay thế TCVN 6332:1997; TCVN 6332:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7143:2010 (ASTM D 3237-06) về Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN7143:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7143:2010,***,Phương pháp xác định hàm lượng chì,Quang phổ hấp thụ nguyên tử,TCVN 7143:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7143:2010 ASTM D 3237-06e1 XĂNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Standard test method for lead in gasoline

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5687:2010 về thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN5687:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5687:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5687 : 2010 THÔNG GlÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Ventilation-air conditioning Design standards Lời nói đầu TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992. TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

29

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6479:2010 (IEC 60921:2006) về Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng

TCVN6479:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6479:2010,***,Bóng đèn huỳnh quang,Ba lát dùng cho bóng đèn huỳnh quang,Bóng đèn huỳnh quang dạng ống ,TCVN 6479:2010 ,IEC 60921:2006,Yêu cầu về tính năng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6479:2010 IEC 60921:2006 BALÁT DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG DẠNG ỐNG - YÊU CẦU VỀ TÍNH

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8422:2010 về công trình thủy lợi - thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công

TCVN8422:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8422:2010,***,Công trình thủy lợi,TCVN 8422:2010 ,Thiết kế tầng lọc ngược ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8422:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THIẾT KẾ TẦNG LỌC NGƯỢC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG Hydraulic structure – Design of adverse filter 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này dùng để

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

31

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8477:2010 về công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

TCVN8477:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8477:2010,***,Công trình thủy lợi,TCVN 8477:2010 ,Khảo sát địa chất,Yêu cầu thành phần khối lượng ,Thành phần khối lượng khảo sát địa chất ,Giai đoạn lập dự án và thiết kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8477 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6417:2010 (CAC/GL 66-2008) về Hướng dẫn sử dụng hương liệu

TCVN6417:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6417:2010,***,Hướng dẫn sử dụng hương liệu,TCVN 6417:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6417:2010 CAC/GL 66-2008 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HƯƠNG LIỆU Guidelines for the use of flavourings Lời nói đầu TCVN 6417:2010 thay thế TCVN 6417:1998; TCVN 6417:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7127:2010 (ISO 4045 : 2008) về Da - Phép thử hóa học - Xác định độ pH

TCVN7127:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7127:2010,***,Xác định độ pH ,Phép thử hóa học da,TCVN 7127:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7127 : 2010 ISO 4045 : 2008 DA - PHÉP THỬ HÓA HỌC - XÁC ĐỊNH pH Leather - Chemical tests - Determination of pH Lời nói đầu TCVN 7127 : 2010 thay thế TCVN 7127

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7129:2010 (ISO 4048: 2008) về Da - Phép thử hóa học - Xác định chất hòa tan trong Diclometan và hàm lượng axit béo tự do

TCVN7129:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7129:2010,***,Xác định chất hòa tan trong Diclometan ,Xác định hàm lượng axit béo tự do,Phép thử hóa học da,TCVN 7129:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7129: 2010 ISO 4048: 2008 DA - PHÉP THỬ HÓA HỌC - XÁC ĐỊNH CHẤT HÒA TAN TRONG DICLOMETAN VÀ HÀM LƯỢNG AXÍT BÉO TỰ DO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8421:2010 về công trình thủy lợi - tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu

TCVN8421:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8421:2010,***,TCVN 8421:2010 ,Công trình thủy lợi,Lực tác dụng lên công trình ,Lực tác dụng do sóng và tàu,Tải trọng,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8421 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH DO SÓNG VÀ TÀU Hydraulic Structures – Loads and actions

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8476:2010 về Sữa bột và thức ăn dạng bột theo công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định hàm lượng Taurine bằng phương pháp sắc kí lỏng

TCVN8476:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8476:2010,***,Sữa bột,Trẻ sơ sinh,Thức ăn dạng bột,Phương pháp sắc kí lỏng ,Xác định hàm lượng Taurine ,TCVN 8476:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8476 : 2010 SỮA BỘT VÀ THỨC ĂN DẠNG BỘT THEO CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TAURINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8419:2010 về công trình thủy lợi - thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ

TCVN8419:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8419:2010,***,Công trình thủy lợi,TCVN 8419:2010 ,Công trình bảo vệ bờ sông chống lũ,Thiết kế công trình,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8419 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH BẢO VỆ BỜ SÔNG ĐỂ CHỐNG LŨ Hydrautic structure - Design of river bank flood protection

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8412:2010 về công trình thủy lợi - hướng dẫn lập quy trình vận hành

TCVN8412:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8412:2010,***,TCVN 8412:2010 ,Công trình thủy lợi,Hướng dẫn lập quy trình vận hành,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8412:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - HƯỚNG DẪN LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH Hydraulic structure - Guidline for setting operation procedure Lời nói đầu Quyết định số

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8367:2010 về hệ thống công trình thủy lợi – mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước

TCVN8367:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8367:2010,***,TCVN 8367:2010,Hệ thống công trình thủy lợi,Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8367:2010 HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – MẠNG LƯỚI LẤY MẪU CHẤT LƯỢNG NƯỚC Hydraulic work system – Weter quality monitoring network 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8557:2010 về phân bón - Phương pháp xác định nitơ tổng số

TCVN8557:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8557:2010,***,Phân bón,TCVN 8557:2010 ,Xác định nitơ tổng số,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8557:2010 PHÂN BÓN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NITƠ TỔNG SỐ Fertilizers - Method for determination of total nitrogen Lời nói đầu TCVN 8557:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN 304-2004

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56