Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 4730 tiêu chuẩn

361

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8449:2010 (ISO 875 : 1999) về Tinh dầu - Đánh giá khả năng hòa trộn trong ethanol

TCVN8449:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8449:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8449:2010 TINH DẦU – ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HÒA TRỘN TRONG ETANOL Essential oils – Evaluation of miscibility in ethanol 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá khả năng hòa trộn của tinh dầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

362

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8450:2010 (ISO 1242 : 1999) về Tinh dầu - Xác định trị số axit

TCVN8450:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8450:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8450:2010 TINH DẦU – XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ AXIT Essential oils – Determination of acid value 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định trị số axit của tinh dầu. Phương pháp này không áp dụng được

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

363

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8455:2010 (ISO 1271 : 1983)về Tinh dầu - Xác định trị số Carbonyl - Phương pháp Hydroxylamin tự do

TCVN8455:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8455:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8455 : 2010 TINH DẦU – XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ CARBONYL – PHƯƠNG PHÁP HYDROXYLAMIN TỰ DO Essential oils – Determination of carbonyl value – free hydroxylamine method 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

364

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8448:2010 (ISO 4175 : 1978) về Tinh dầu - Xác định phần còn lại sau khi bay hơi

TCVN8448:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8448:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8448:2010 TINH DẦU – XÁC ĐỊNH PHẦN CÒN LẠI SAU KHI BAY HƠI Essential oils – Quantitative evaluation of residue on evaporation 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định phần còn lại sau khi

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

365

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8451:2010 (ISO 709:2001) về Tinh dầu - Xác định trị số este

TCVN8451:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8451:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8451:2010 TINH DẦU – XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ ESTE Essential oils – Determination of ester value 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định trị số este của tinh dầu. Phương pháp này không áp dụng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

366

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8456:2010 (ISO 1279 : 1996) về Tinh dầu - Xác định trị số carbonyl - Phương pháp đo điện thế sử dụng hydroxylamoni clorua

TCVN8456:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8456:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8456:2010 TINH DẦU - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ CARBONYL - PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ SỬ DỤNG HYDROXYLAMONI CLORUA Essential oils - Determination of carbonyl values - Potentiometric methods using hydroxylammonium chloride 1.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

367

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8609:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Ống dẫn mềm dùng cho phương tiện sử dụng khí tự nhiên và các hệ thống tiếp nhiên liệu

TCVN8609:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8609:2010,***,Giao thông TCVN 8609:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ỐNG DẪN MỀM DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG KHÍ TỰ NHIÊN VÀ CÁC HỆ THỐNG TIẾP NHIÊN LIỆU Road vehicles - Hoses for natural gas vehicles and dispensing systems Lời nói đầu TCVN 8609:2010 được biên

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

368

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8618:2010 (SAE J2645:2009)về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách

TCVN8618:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8618:2010,***,Hóa chất,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8618:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ ĐO LƯỜNG LNG CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - XE TẢI VÀ XE KHÁCH Liquefied natural gas (LNG) - LNG vehicle metering and dispensing systems - Truck

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

369

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8608:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu dùng cho phương tiện sử dụng khí tự nhiên

TCVN8608:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8608:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8608:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG KHÍ TỰ NHIÊN Road vehicles – Fuel system components for natural gas powered vehicles Lời nói đầu TCVN 8608:2010 được

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

370

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063: 2006) về Quản lý môi trường - Trao đổi thông tin môi trường - Hướng dẫn và các ví dụ

TCVNISO14063:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14063:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14063 : 2010 ISO 14063: 2006 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - TRAO ĐỔI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG - HƯỚNG DẪN VÀ CÁC VÍ DỤ Environment management - Environmental conmmunication Guidelines and examples Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

371

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5731:2010 (ASTM D 323-08) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định áp suất hơi (Phương pháp Reid)

TCVN5731:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5731:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5731:2010 ASTM D 323-08 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI (PHƯƠNG PHÁP REID) Standard test method for vapor pressure of petroleum products (Reid method) Lời nói đầu TCVN 5731:2010 thay thế cho TCVN 5731:2006.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

372

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6362:2010 (ISO 669 : 2000) về Hàn điện trở - Thiết bị hàn điện trở - Yêu cầu về cơ và điện

TCVN6362:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6362:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6362 : 2010 ISO 669 : 2000 HÀN ĐIỆN TRỞ - THIẾT BỊ HÀN ĐIỆN TRỞ - YÊU CẦU VỀ CƠ VÀ ĐIỆN Resistance welding - Resistance welding equipment - Mechanical and electrical requirements Lời nói đầu TCVN 6362 : 2010 thay

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

373

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8443:2010 (ISO 356 : 1996) về Tinh dầu - Chuẩn bị mẫu thử

TCVN8443:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8443:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8443 : 2010 TINH DẦU - CHUẨN BỊ MẪU THỬ Essential oils - Preparation of test samples 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn chung về chuẩn bị mẫu tinh dầu để phân tích trong phòng thử nghiệm. Tiêu chuẩn này

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

374

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8406:2010 về Giống vi sinh vật thú y - Quy trình giữ giống virus cường độc Gumboro

TCVN8406:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8406:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8406:2010 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - QUY TRÌNH GIỮ GIỐNG VIRUS CƯỜNG ĐỘC GUMBORO Master seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of virulent Gumboro strain Lời nói đầu TCVN 8406:2010 do

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

375

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8407:2010 về Giống vi sinh vật thú y - Quy trình nuôi giữ giống xoắn khuẩn Leptospira

TCVN8407:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8407:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8407:2010 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - QUY TRÌNH NUÔI GIỮ GIỐNG XOẮN KHUẨN LEPTOSPIRA Master seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of virulent Leptospira strain Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

376

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5273:2010 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh dịch tả lợn

TCVN5273:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5273:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5273:2010 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN BỆNH DỊCH TẢ LỢN Animal disease - Diagnostic procedure for classical swine fever disease Lời nói đầu TCVN 5273:2010 thay thế TCVN 5273:1990; TCVN 5273:2010 do Cục Thú y

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

377

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5274:2010 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh nhiệt thán

TCVN5274:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5274:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5274:2010 BỆNH ĐỘNG VẬT – QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN BỆNH NHIỆT THÁN Animal disease – Diagnostic procedure for anthrax Lời nói đầu TCVN 5274:2010 thay thế TCVN 5274:1990; TCVN 5274:2010 do Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

378

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8577:2010 (ISO 12580:2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp thử tách mạch keo

TCVN8577:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8577:2010,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8577:2010 ISO 12580:2007 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - PHƯƠNG PHÁP THỬ TÁCH MẠCH KEO Timber structures - Glued laminated timber - Methods of test for glue-line delamination Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

379

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8576:2010 (ISO 12579:2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp xác định độ bền trượt của mạch keo

TCVN8576:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8576:2010,***,Công nghiệp TCVN 8576:2010 ISO 12579:2007 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN TRƯỢT CỦA MẠCH KEO Timber structures - Glued laminated timber - Methods of test for shear strength of glue lines Lời nói đầu TCVN 8576:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

380

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8578:2010 (ISO 19993 : 2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo – Thử nghiệm tách mối nối bề mặt và cạnh

TCVN8578:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8578:2010,***,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8578 : 2010 ISO 19993 : 2007 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - THỬ NGHIỆM TÁCH MỐI NỐI BỀ MẶT VÀ CẠNH Timber structures - Glued laminated timber - Face and edge joint cleavage test Lời nói đầu TCVN 8578

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177