Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 4721 tiêu chuẩn

321

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8480:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại

TCVN8480:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8480:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8480 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP - YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ MỐI GÂY HẠI Dike and dam - Demand for element and volume of the termite survey and control 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

322

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8405:2010 về Thịt và các sản phẩm thịt – Xác định trữ lượng trichlorfon

TCVN8405:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8405:2010,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thịt và sản phẩm thịt ,Xác định trữ lượng trichlorfon,TCVN 8405:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8405:2010 THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG TRICHLORFON Meat and meat products - Determination of trichlorfon residue

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

323

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7080:2010 (ISO 14378:2009/IDF 167:2009) về Sữa và sữa bột – Xác định hàm lượng iodua – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN7080:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7080:2010,***,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,Sữa và sữa bột,Phương pháp xác định hàm lượng Iodua,TCVN 7080:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7080:2010 ISO 14378:2009 SỮA VÀ SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG IODUA - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

324

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6833:2010 (ISO 7208 : 2008) về Sữa gầy, whey và buttermilk – Xác định hàm lượng chất béo – Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

TCVN6833:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6833:2010,***,Xác định hàm lượng chất béo,Phương pháp khối lượng, Sữa gầy,Buttermilk,TCVN 6833:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6833 : 2010 ISO 7208 : 2008 SỮA GẦY, WHEY VÀ BUTTERMILK - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN)

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

325

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6832:2010 (ISO 11865:2009) về Sữa bột nguyên chất tan nhanh – Xác định số lượng đốm trắng

TCVN6832:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6832:2010,***,Xác định số lượng đốm trắng,Sữa bột nguyên chất tan nhanh ,TCVN 6832:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6832 : 2010 ISO 11865:2009 SỮA BỘT NGUYÊN CHẤT TAN NHANH - XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG ĐỐM TRẮNG Instant whole milk powder - Determination of white flecks

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

326

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7083:2010 (ISO 11870:2009) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng chất béo - Hướng dẫn chung về phương pháp dùng dụng cụ đo chất béo

TCVN7083:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7083:2010,***,Xác định hàm lượng chất béo,Sữa và sản phẩm sữa ,TCVN 7083:2010 ,Phương pháp dùng dụng cụ đo chất béo,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7083:2010 ISO 11870:2009 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DÙNG DỤNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

327

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8472:2010 (EN 12857 : 1999) về Thực phẩm - Xác định cyclamate - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN8472:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8472:2010,***,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,Thực phẩm, Xác định cyclamate,TCVN 8472:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8472 : 2010 EN 12857 : 1999 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH CYCLAMATE – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Foodstuffs – Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

328

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8471:2010 (EN 12856:1999) về Thực phẩm - Xác định Acesulfame-K, aspartame và sacarin - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN8471:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8471:2010,***,Xác định Acesulfame-K ,Thực phẩm,Xác định aspartame và sacarin,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,TCVN 8471:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8471:2010 EN 12856:1999 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH ACESULFAME-K. ASPARTAME VÀ SACARIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

329

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6470:2010 về Phụ gia thực phẩm - Phương pháp thử đối với các chất tạo màu

TCVN6470:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6470:2010,***,Phương pháp thử,Các chất tạo màu,TCVN 6470:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6470:2010 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CÁC CHẤT TẠO MÀU Food additives - Test methods for food colours Lời nói đầu TCVN 6470:2010 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

330

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6351:2010 (ISO 6884 :2008) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tro

TCVN6351:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6351:2010,***,Xác định hàm lượng tro,Dầu mỡ động vật và thực vật,TCVN 6351:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6351 : 2010 ISO 6884 :2008 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO Animal and vegetable fats and oils – Determination of ash Lời nói

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

331

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6471:2010 về Phụ gia thực phẩm - Phương pháp thử đối với các chất tạo hương

TCVN6471:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6471:2010,***,Các chất tạo hương,Phương pháp thử,Phụ gia thực phẩm,TCVN 6471:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6471:2010 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CÁC CHẤT TẠO HƯƠNG Food additives - Test methods for flavouring agent Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

332

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8487:2010 về Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ thấm xuyên

TCVN8487:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8487:2010,***,Phương pháp xác định độ thấm xuyên,Vải địa kỹ thuật ,TCVN 8487:2010,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8487 : 2010 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM XUYÊN Geotextile - Determination of permittivity Lời nói đầu TCVN 8487 : 2010 được

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

333

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8486:2010 về Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định kích thước lỗ lọc bằng phép thử sàng ướt

TCVN8486:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8486:2010,***,Phương pháp xác định kích thước lỗ lọc ,Phép thử sàng ướt,Vải địa kỹ thuật ,TCVN 8486:2010,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8486 : 2010 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC LỖ LỌC BẰNG THÉP THỬ SÀNG ƯỚT Geotextile – Test method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

334

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8484:2010 về Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định sức bền kháng thủng bằng phép thử rơi côn

TCVN8484:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8484:2010,***,Vải địa kỹ thuật ,Xác định sức bền kháng thủng,TCVN 8484:2010 ,Phép thử rơi côn,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8484 : 2010 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỨC BỀN KHÁNG THỦNG BẰNG PHÉP THỬ RƠI CÔN Geotextile - Test method for determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

335

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8483:2010 về Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định độ dẫn nước

TCVN8483:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8483:2010,***,Phương pháp xác định độ dẫn nước,Vải địa kỹ thuật ,TCVN 8483:2010 ,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8483 : 2010 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DẪN NƯỚC Geotextile – Test method for determination of transimissivity Lời nói đầu TCVN 8483

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

336

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8378:2010 về tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh đầu vàng (YHV) bằng kỹ thuật - Phản ứng chuỗi trùng hợp - Phiên mã ngược (RT-PCR)

TCVN8378:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8378:2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Virut gây bệnh đầu vàng,Kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp,Phiên mã ngược ,Tôm và sản phẩm tôm ,TCVN 8378:2010 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8378:2010 TÔM VÀ SẢN PHẨM TÔM – PHÁT HIỆN VIRUT GÂY BỆNH ĐẦU VÀNG (YHV) BẰNG KỸ THUẬT PHẢN ỨNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

337

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8376:2010 về tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây hội chứng taura (TSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp - Phiên mã ngược (RT-PCR)

TCVN8376:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8376:2010,***,Phát hiện virut gây hội chứng taura ,Kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp,Phiên mã ngược ,Tôm và sản phẩm tôm ,TCVN 8376:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8376:2010 TÔM VÀ SẢN PHẨM TÔM – PHÁT HIỆN VIRUT GÂY HỘI CHỨNG TAURA (TSV) BẰNG KỸ THUẬT PHẢN ỨNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

338

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8377:2010 về tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh đốm trắng (WSSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)

TCVN8377:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8377:2010,***,Phát hiện virut gây bệnh đốm trắng ,Kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp,Tôm và sản phẩm tôm ,TCVN 8377:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8377:2010 TÔM VÀ SẢN PHẨM TÔM – PHÁT HIỆN VIRUT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) BẰNG KỸ THUẬT PHẢN ỨNG CHUỖI TRÙNG HỢP

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

339

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8349:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng thuốc kháng sinh nhóm tetracycline - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8349:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8349:2010,***,Xác định dư lượng thuốc kháng sinh,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Thuốc kháng sinh nhóm tetracycline ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8349:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8349:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC KHÁNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

340

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8350:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng aflatoxin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8350:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8350:2010,***, Xác định hàm lượng aflatoxin ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8350:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8350:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36