Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 4727 tiêu chuẩn

301

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8345:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng sulfonamit - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8345:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8345:2010,***,Xác định dư lượng sulfonamit ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caodo,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8345:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8345 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG SULFONAMIT ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

302

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8346:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ và polyclobiphenyl - Phương pháp sắc ký khí

TCVN8346:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8346:2010,***,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,Xác định thuốc bảo vệ thực vật,Polyclobiphenyl PCB,Nhóm clo hữu cơ ,Phương pháp sắc ký khí,TCVN 8346:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8346:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CLO HỮU CƠ VÀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

303

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8563:2010 về phân bón - Phương pháp xác định phốt pho tổng số

TCVN8563:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8563:2010,***,Phân bón,TCVN 8563:2010 ,Phương pháp xác định phốt pho tổng số ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8563 : 2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỐT PHO TỔNG SỐ Fertilizers – Method for determination of total phosphorus Lời nói đầu TCVN 8563:2010 được

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

304

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8381:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất hexaconazole - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8381:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8381:2010,***,Thuốc bảo vệ thực vật,Hoạt chất hexaconazole,Phương pháp thử,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 8381:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8381:2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT HEXACONAZOLE – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing hexaconazole –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

305

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8383:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất azadirachtin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8383:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8383:2010,***,Yêu cầu kỹ thuật,Hoạt chất azadirachtin,Phương pháp thử,Thuốc bảo vệ thực vật,TCVN 8383:2010 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8383 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT AZADIRACHTIN – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing azadirachtin –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

306

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8384:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất metominostrobin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8384:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8384:2010,***,Hoạt chất metominostrobin,Thuốc bảo vệ thực vật,Phương pháp thử,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 8384:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8384:2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT METOMINOSTROBIN – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

307

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8385:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất propisochlor - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8385:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8385:2010,***,Hoạt chất propisochlor ,Thuốc bảo vệ thực vật,Phương pháp thử,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 8385:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8385 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT PROPISOCHLOR - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing propisochlor -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

308

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8386:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất flusilazole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8386:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8386:2010,***,Hoạt chất flusilazole ,Yêu cầu kỹ thuật,Thuốc bảo vệ thực vật,Phương pháp thử,TCVN 8386:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8386:2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT FLUSILAZOLE YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing flusilazole –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

309

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8387:2010 về thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất isoxaflutole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8387:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8387:2010,***,Hoạt chất Isoxaflutole,Thuốc trừ cỏ,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,TCVN 8387:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8387 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ISOXAFLUTOLE - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing isoxaflutole - Technical

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

310

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8388:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất methomyl - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8388:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8388:2010,***,Hoạt chất methomyl ,Thuốc bảo vệ thực vật,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,TCVN 8388:2010 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8388 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT METHOMYL - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticided containing methomyl - Technical

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

311

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8319:2010 về rau quả - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc ký khí

TCVN8319:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8319:2010,***,Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật,TCVN 8319:2010 ,Phương pháp sắc ký khí,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8319 : 2010 RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Vegetables and fruits – Determination of pesticide

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

312

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8318:2010 về rau quả - Xác định dư lượng chlorothalonil - Phương pháp sắc ký khí-khối phổ

TCVN8318:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8318:2010,***,TCVN 8318:2010 ,Rau quả, Xác định dư lượng chlorothalonil ,Phương pháp sắc ký khí khối phổ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8318 : 2010 RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH DƯ LƯƠNG CHLOROTHALONIL – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ – KHỐI PHỔ Vegetables and fruits – Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

313

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8544:2010 về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng clotetracyclin, oxytetracyclin và tetracyclin bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN8544:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8544:2010,***,Thức ăn chăn nuôi, TCVN 8544:2010 ,Xác định hàm lượng clotetracyclin,Oxytetracyclin và tetracyclin ,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8544 : 2010 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLOTETRACYCLIN, OXYTETRACYCLIN VÀ TETRACYCLIN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

314

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8545:2010 (ISO 14183:2005) về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin, narasin và salinomycin - Phương pháp sắc kí lỏng với dẫn xuất sau cột

TCVN8545:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8545:2010,***,TCVN 8545:2010 ,Thức ăn chăn nuôi,Xác định hàm lượng monensin,Narasin,Salinomycin ,Phương pháp sắc kí lỏng ,Dẫn xuất sau cột,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8545 : 2010 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MONENSIN, NARASIN VÀ SALINOMYCIN – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

315

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6908:2010 về kiểm dịch thực vật - khung hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại

TCVN6908:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6908:2010,***,Kiểm dịch thực vật,Khung hướng dẫn phân tích ,Nguy cơ dịch hại,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6908 : 2010 KIỂM DỊCH THỰC VẬT – KHUNG HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH NGUY CƠ DỊCH HẠI Framework for pest risk analysis Lời nói đầu TCVN 6908:2010 thay thế TCVN 6908:2001;

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

316

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8416:2010 về công trình thủy lợi - quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin

TCVN8416:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8416:2010,***,TCVN 8416:2010 ,Công trình thủy lợi,Quy trình quản lý vận hành,Duy tu bảo dưỡng ,Trạm bơm và tuốc bin,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8416:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM VÀ TUỐC BIN Hydraulic structure – Procedure

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

317

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8417:2010 về công trình thủy lợi - quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện

TCVN8417:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8417:2010,***,TCVN 8417:2010,Công trình thủy lợi,Quy trình quản lý vận hành,Duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8417:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU VÀ BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM ĐIỆN Hydraulic structure - Procedure

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

318

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8415:2010 về công trình thủy lợi - quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều

TCVN8415:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8415:2010,***,Công trình thủy lợi,TCVN 8415:2010,Quản lý tưới nước vùng,Tưới nước vùng không ảnh hưởng triều,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8415:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUẢN LÝ TƯỚI NƯỚC VÙNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG TRIỀU Hydraulic structure - Irrigation management for non- tided area

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

319

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8418:2010 về công trình thủy lợi - quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống

TCVN8418:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8418:2010,***,TCVN 8418:2010,Công trình thủy lợi,Quy trình quản lý vận hành,Duy tu bảo dưỡng cống,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8418:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU BẢO DƯỠNG CỐNG Hydraulic structure - Process for management, operation nad maintenance

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

320

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8413:2010 về công trình thủy lợi – vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê

TCVN8413:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8413:2010,***,Yêu cầu vận hành và bảo dưỡng ,Hệ thống giếng giảm áp cho đê,Công trình thủy lợi,TCVN 8413:2010,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8413:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG GIẾNG GIẢM ÁP CHO ĐÊ Hydraulic structure  - Operation and maintenance of the

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11